دسته: مطالب مربوط پدران

چگونه با بارداری همسرتان در ماه های اولیه کنار می آیید

منبع: http://raisingchildren.net.au [highlight]بعضی از مردان مقداری احساس بیگانگی با بارداری همسرشان دارند یا دوست ندارند با تجربه بارداری همسرشان سازگار شوند. بدین جهت در زیر به موضوع اینکه چگونه با
Read More

نزدیکی در اوایل بارداری

منبع: http://raisingchildren.net.au اگر چه معمولا نزدیکی در اوایل بارداری با همسر در طول دوران بارداری امن می باشد ولیکن بسیاری از مردان رابطه زناشویی با همسرشان را با تغییراتی همراه میبینند. شما
Read More