دسته: رابطه جنسی

نزدیکی در اوایل بارداری

منبع: http://raisingchildren.net.au اگر چه معمولا نزدیکی در اوایل بارداری با همسر در طول دوران بارداری امن می باشد ولیکن بسیاری از مردان رابطه زناشویی با همسرشان را با تغییراتی همراه میبینند. شما
Read More