دسته: تغذيه و بهداشت مادر

خوردن شیرچای ،مفید یا مضر

اگرشخصی  برای دریافت ریزمغذی‌های موجود در شیر که مهم‌ترین آنها کلسیم است، خوردن شیرچای را انتخاب می‌کند، باید بداند ارزش تغذیه‌ای شیر مصرفی او تحت‌تاثیر ترکیب‌های موجود در چای
Read More