دسته: بهداشت بانوان

کمردرد در زنان

کارشناسان استرالیایی در بررسی‌های خود مشاهده کردند تماشای تلویزیون می‌تواند صرف نظر از میزان فعالیت جسمی زنان عامل بروز کمردرد در زنان باشد. در این مطالعه پرسشنامه‌هایی میان
Read More