مسئلة مهم دیگر، تأثیر شیر مادر در رشد و نمو و تربیت کودک است که هم از نظر روان‌شناسی مورد تأیید است و هم اینکه اسلام روی این