هفته چهارم بارداری

سن جنین: 2 هفتههفته چهارم بارداری

کودک شما

رشد رویان / جنین هنوز مراحل اولیه خود را می‌گذراند، با این وجود تغییرات بسیاری صورت گرفته است. کاشت بلاستوسیت عمیقاً در پوشش رحمی شما تعبیه شده و حفره آمنیوتیک که از مایع آمنیوتیک پر شده شروع به شکل‌گیری می‌کند. جفت در حال شکل‌گیری است. شبکه عروقی که از خون مادر تشکیل شده در حال ایجاد شدن است.

تغییرات در شما

زمان تخم‌گذاری، تخم از تخمدان خارج می‌شود، محلی در تخمدان که تخم از آن خارج شده است را جسم زرد می‌گویند. اگر حامله شده‌اید، به آن جسم زرد حاملگی می‌گویند. جسم زرد بلافاصله پس از تخمک‌گذاری، در محل پارگی فولیکول، جایی که تخم از آن خارج شده، تشکیل می‌شود. مانند کیسه‌ی کوچک از مایع است که در تخمدان وجود دارد هورمون B – Human Chorionic Gonadotropin که به طور اختصار B-HCG خوانده می‌شود هورمون اصلی در حاملگی محسوب می‌شود. در جریان حاملگی سلول تخم بعد از بارور شدن در دیواره رحم جایگزین می‌شود. و شروع به تولید هورمون فوق می‌کند. این هورمون با اثر روی جسم زرد باعث بقای جسم زرد و ادامه تولید استروژن و یا مقدار بیشتر پروژسترون در 3 ماهه اول حاملگی می‌شود، این هورمون در بقای سلول تخم و ایجاد شرایط لازم برای بارداری لازم است.

تغذیه شما

در طول حاملگی باید خود را برای اضافه وزن آماده کنید. این امر برای سلامت شما و کودک در حال رشدتان ضروری است. رفتن روی وزنه و روبرو شدن با افزایش وزن ممکن است برایتان سخت باشد. می‌توانید با تغذیه صحیح و کمی دقت وزنتان را کنترل کنید. اما برای برآورده ساختن نیازهای حاملگی باید وزن کافی را بدست آورید.

توجه

سیگار کشیدن دیگران موجب آسیب زدن به زن باردار و کودک در حال رشدش خواهد شد. در طول حاملگی سیگار کشیدن را برای اطرافیان خود ممنوع کرده و از آن‌ها بخواهید در حضور شما مبادرت به انجام این کار نکنند.

تمرین ورزشی

بر روی زمین به حالت چهار زانو بنشینید. با دست، فشار آرامی را به زانوها و یا داخل ران‌هایتان وارد کنید. پاها را برای 10 شماره نگهدارید، رها کرده و دوباره تکرار کنید. این تمرین را 4 تا 5 مرتبه انجام دهید. دست‌ها را زیر زانو قرار داده و زانوها را به سمت بالا فشار دهید (مقاومت زانوها در برابر فشار دست‌ها). تا 5 شمرده و رها کنید. تعداد شماره‌ها را تا جایی که می‌توانید زیاد کنید. این تمرین را دو بار در روز به تعداد 10 فشار انجام دهید. موجب تقویت قسمت تحتانی لگن می‌شود.

هفته چهارم بارداری

هفته قبل                    هفته بعد