هفته پانزدهم بارداری

سن جنین: 13 هفتههفته پانزدهم بارداری

کودک شما

کودک به رشد سریع خود ادامه می‌دهد. پوستش  نازک می‌شود. در این مرحله از رشد، می‌توانید رگ‌های خونی پوست را ببینید. موهای کرک مانندی سطح بدن جنین را می‌پوشاند. کودک شروع به مکیدن شستش می‌کند.

تغییرات در شما

در شروع حاملگی معمولاً از زنان تست پاپ اسمیر (تست دهانه رحم) به عمل می‌آورند. اکنون شما برعکس عمل می‌کنید. این شما هستید که باید از پزشک‌تان بخواهید تست پاپ اسمیر از شما بگیرد، اگر تغییرات سلولی غیرطبیعی باشد، پزشک تست کولپوسکوپی که یک معاینه بینایی اختصاصی واژن است را به عمل می‌آورد و بیوپسی (نمونه‌برداری) را به بعد از حاملگی موکول می‌کند.

تغذیه شما

در این زمان، بهتر است 300 کالری بیشتر به غذایتان اضافه کنید تا نیازهای جنین در حال رشد و بدن در حال تغییر خود را برآورده کنید. مراقب باشید، 300 کالری به معنای غذای بیشتر نیست.

توجه

به پهلو خوابیدن را تمرین کنید؛ با بزرگ‌تر شدن بدنتان، بسیار از آن سود خواهید برد. می‌توانید این امر را با استفاده از چند بالش میسر کنید. یک بالش را پشت کمرتان قرار دهید تا در صورت چرخیدن، باز به پهلو باشید. یک بالش را بین پاهایتان و یا زیر ران‌تان قرار دهید.

تمرین ورزشی

صندلی را در گوشه اتاق قرار دهید تا هنگام فشار دادن، واژگون نشود. پای راست را کف صندلی قرار دهید؛ در صورت لزوم، برای نگه داشتن بدنتان، دست‌تان را به دیوار تکیه دهید. پای چپ را به سمت پشت بدنتان بکشید، سینه را بالا آورده و کمرتان را به شکل کمان، قوس دهید. شانه‌ها را چرخانده و بالا تنه را به سمت راست کج کنید. 25 تا 30 ثانیه بمانید. در هر طرف بدن 3 مرتبه این حرکت کششی را انجام دهید. موجب انعطاف عضلات کمر می‌شود.

هفته پانزدهم بارداری

هفته قبل              هفته بعد