یزد

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
حسین اعراب شیبانیبینایی سنجیيزد شهرستان بافق شهر بافق وحشي بافقي ک پزشکان خ وحشي بافقي پلاک 11 طبقه 0352-4228065
منیره شمس الدین خرمیپزشک اطفالاستان يزد شهرستان يزد شهر يزد بلوار طالقاني بلوار مجاهد كوچه ساختمان پزشكان رازي پلاك ندارد طبقه 2 واحد351-7251619
طیبه گلشن تفتیپزشک زنان و زایماناستان يزد شهرستان يزد شهر يزد خيابان طالقاني کوچه مجاهدساختمان پزشکان امير طبقه 4352-7269111
فاطمه فرحناز مقيمي اسفند آباديپزشک زنان و زایماناستان يزد شهرستان يزد شهر يزد سيد صحرا بلوار دولت آباد کوچه قائم پلاک 13351-5228462
مريم السادات نيل چيانپزشک زنان و زایماناستان يزد شهرستان ميبد شهر ميبد ميبدخيابان مهرجردکوچه نيلوفر 70خيابان امام خميني ساختمان پزشکان ابن سيناطبقه 3 واحد2352-7724555
زیبا دهقانی فیروزآبادیپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان يزد شهرستان اردكان شهر اردکان خيابان پيروزي352-7231943
مریم مهاجریپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان يزد شهرستان يزد شهر يزد بلوار طالقاني كوچه قدس ساختمان مطب خصوصي پلاك 1 طبقه 1 واحد351-6266976
محمدحسين توحيدي فرپزشک متخصص اطفالاستان يزد شهرستان يزد شهر يزد مطهري - خ مهدي - س پزشکان مهدي پ 28351-6240057
سیدسهیل بن رضویجراح کودکانيزد صفائيه_ خيابان ابن سينا_ بيمارستان شهيد صدوقي_ دبير خانه351-6238963
زهرا بحرالعلومی بفروئیدندانپزشک کودکاستان يزد شهرستان يزد شهر يزد بلوار طالقاني كوچه مجاهد -ساختمان پزشكان امير پلاك 0 طبقه 3 واحد351-7252584
مهرداد شکیبافوق تخصص اطفالاستان يزد شهرستان يزد شهر يزد خيابان كاشاني كوچه موج پلاك 2351-6243235
روح الله عیوضیکارشناس تغذیهيزد صفائيه بلوار شهيد قندي کوچه شماره 3 عدالت351-8261116
علی عزیزیکارشناس تغذیهيزد خيبان كاشاني خيابان كاشاني كوچه قدس پلاك 70 طبقه 1 واحد351-6281888
فاطمه کاسبکارشناس تغذیهيزد اکبراباد بلوار منتظر قائم بلوار منتظر قائم351-6280096
مژگان خوشبينکارشناس تغذیهيزد خيابان طالقاني ميدان آزادي خيابان طالقاني بن بست 19 پلاک 9 طبقه 2 واحد351-6267825
حسین حاذقیمتخصص اطفالاستان يزد شهرستان يزد شهر يزد دهم فروردين خيابان برخوردار351-6266190
علی حاذقیمتخصص اطفالاستان يزد شهرستان يزد شهر يزد صفاييه خيابان شهيد قندي بلوار روبروي مجتمع آريا351-8238026
محمد ابراهیم شفائیمتخصص اطفالاستان يزد شهرستان تفت شهر تفت تفت خيابان ساحلي جنب ساختمان داروخانه دكتر محمودي پلاك 0 طبقه 1 واحد352-6225400
مطهره گلستانمتخصص اطفالاستان يزد شهرستان يزد شهر يزد يزد خيابان امام كوچه برخوردار مطب دكتر مطهره گلستان پلاك 0 طبقه 0 واحد351-6261771
وجیهه مدرسی سریزدیمتخصص اطفالاستان يزد شهرستان يزد شهر يزد طالقاني بلوار طالقاني بلوار بن بست قدس پلاك 115 طبقه 0 واحد351-6265544
راضیه دهقانی فیروز آبادیمتخصص زنان و زایماناستان يزد شهرستان يزد شهر يزد طالقاني بلوار طالقاني بلوار طالقاني پلاك 0 طبقه 0 واحد351-7264106
شهلا رشيقي فيروزآباديمتخصص زنان و زایماناستان يزد شهرستان يزد شهر يزد ميدان آزادي بلوار طالقاني بن بست 21 پلاک 347351-6225990
عزیزه قانع عزآبادیمتخصص زنان و زایماناستان يزد شهرستان يزد شهر يزد طالقاني بلوار بانك تجارت351-7246633
فروزنده علوی میبدیمتخصص زنان و زایماناستان يزد شهرستان يزد شهر يزد امام خيابان امام خيابان ك برخوردار پلاك 0 طبقه 0 واحد351-6266383
محمد ناظمیانمتخصص زنان و زایماناستان يزد شهرستان يزد شهر يزد دهم فروردين خيابان حنا351-6266398
محمدجعفر حجتمتخصص زنان و زایماناستان يزد شهرستان يزد شهر يزد كاشاني خيابان كاشاني خيابان بيمارستان مجيبيان پلاك 0 طبقه 1 واحد351-6241561
مهین مجدزاده شورکیمتخصص زنان و زایماناستان يزد شهرستان يزد شهر يزد ابوذر ميدان ابوذر ميدان خ مادر پلاك 99 طبقه 0 واحد351-8266121
نسرین نصیرزادهمتخصص زنان و زایماناستان يزد شهرستان يزد شهر يزد امامشهر خيابان امامشهر خيابان داروخانه دكتر مخبري351-5242266
آذر ربیعیمتخصص کودکانيزد كوچه حنا بلوار بلوار طالقاني بن بست قدس پلاك 123 طبقه 1 واحد 1351-6223494
محمد رضا علی پورمتخصص کودکانيزد سيد صحرا كوچه دهم كوچه شهيد رهاوي پلاك 0 طبقه 0 واحد351-5238754
محمد سعيد مالکيمتخصص کودکانيزد شهرستان يزد شهر يزد يزد - بلوار امام جعفر صادق - کوچه بصير - پلاک 30351-8262397
زيبا دهقاني فيروزآباديمتخصص زنان و زایماناستان يزد شهرستان اردكان شهر اردکان شهرک بنياد ک لادن بل شهيد باهنر مطب دکتر دهقاني32231943
حسن سلمان روغنيفوق تخصص گوارشاستان يزد شهرستان يزد شهر يزد اکبر آباد کوچه دکتر چمران کوچه مهتاب پلاک 46232525
نسرين نصيرزادهمتخصص زنان و زایماناستان يزد شهرستان يزد شهر يزد امام شهر بلوار ولي عصر خيابان ابن سينا پلاک 135232266
محمدحسین برادران فرمتخصص گوش و حلق و بینیاستان يزد شهرستان يزد شهر يزد ايت الله كاشاني خيابان ايت الله كاشاني كوچه خورشيد تابان پلاك 0 طبقه 16230023
سید محسن فانی صدرآبادیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان يزد شهرستان يزد شهر يزد آزادي ميدان طالقاني خيابان ك منصوري پلاك 0 طبقه 0 واحد7251760
محمدعلی حکیمی میبدیمتخصص مغز و اعصاباستان يزد شهرستان يزد شهر يزد برخوردار خ امام خميني ک مسجدبرخوردار پلاک -31 طبقه 06263636
عباس ناظميان يزديمتخصص چشماستان يزد شهرستان يزد شهر يزد برخوردار کوچه مسجدبرخوردار بن بست يکم پلاک 23 طبقه 1 واحد6262076
اصغر خوشنودفوق تخصص گوارشاستان يزد شهرستان يزد شهر يزد بلوار جمهوري کوچه پنجم بن بست خشنود5247749
رويا ايمانيمتخصص چشماستان يزد شهرستان يزد شهر يزد بلوار شهيد صدوقي پل نواب کوچه چهل و هفتم طبق27254571
محمدحسين راسخي نژادمتخصص چشماستان يزد شهرستان يزد شهر يزد بلوار شهيد صدوقي روبروي درب سپاه بن بست 407263341
محمد حسين دادگرنيامتخصص گوش و حلق و بینیاستان يزد شهرستان يزد شهر يزد بلوار صدوقي کوچه گلچين (کوچه بيمه ايران) پلاک 87269990
مسعود رحمانيانفوق تخصص غدداستان يزد شهرستان يزد شهر يزد بلوار طالقاني جنب آزمايشگاه مرکزي درمانگاه خاتم الانبيا5256011
محمود اماميفوق تخصص قلب و عروقاستان يزد شهرستان يزد شهر يزد بلوارجمهوري ک اورژانس بل جمهوري اسلامي پلاک 0 طبقه 05255011
جلال فلاح تفتيمتخصص چشماستان يزد شهرستان يزد شهر يزد پل نواب بلوار ايت الله طالقاني کوچه بهار آزادي (ساختمان پزشکان ابن سينا7253335
سيد عليرضا حاجي ميرزامتخصص گوش و حلق و بینیاستان يزد شهرستان يزد شهر يزد پل نواب کوچه شهيد هدايتي کوچه مجاهد پلاک 37266626
فرشته گلشن تفتيمتخصص چشماستان يزد شهرستان يزد شهر يزد پل نواب کوچه شهيد هدايتي کوچه مجاهد پلاک337250077
ابوالقاسم رستگارمتخصص چشماستان يزد شهرستان يزد شهر يزد خواجه خضر - کوچه شماره 1 خواجه خضر - کوچه برخوردار6269293
سيد علي محمد مير آتشي يزديمتخصص چشماستان يزد شهرستان يزد شهر يزد خيابان شهيد رجايي، مقابل دبيرستان ايرانشهر،طبقه ي دوم، واحد سمت چپ36261160
محمد ناظمیانمتخصص زنان و زایماناستان يزد شهرستان يزد شهر يزد دهم فروردين كوچه شهيد فتوحي (حنا) كوچه سمت چپ پلاك 54 طبقه 1 واحد6266398
محمد کاظم امیربیگی تفتیفوق تخصص گوارشاستان يزد شهرستان يزد شهر يزد طالقاني بلوار طالقاني خيابان ك مجاهد پلاك 0 طبقه 1 واحد7254200
محمدجعفر حجتمتخصص زنان و زایماناستان يزد شهرستان يزد شهر يزد کاشاني خيابان مسکن و شهرسازي خيابان آيت الله کاشاني پلاک 1145 طبقه 036241561
محسن آخوندی میبدیفوق تخصص گوارشاستان يزد شهرستان يزد شهر يزد کوچه حنا بلوار طالقاني بن بست قدس پلاک 132 طبقه 1 واحد36223494
مریم اردکانیانمتخصص چشماستان يزد شهرستان يزد شهر يزد کوچه حنا کوچه شهيد فتوحي بلوارطالقاني پلاک 516221073
منيژه مهدوي اناريمتخصص چشماستان يزد شهرستان يزد شهر يزد کوي مفتح خيابان آيت الله کاشاني کوچه ولي عصر6238960
محمد حسین آنتیک چیفوق تخصص گوارشاستان يزد شهرستان يزد شهر يزد كاشاني خيابان بيمارستان كوچه بهمن پلاك 0 طبقه 1 واحد6237989
سیده مینا سیدعلاقه بندمتخصص زنان و زایماناستان يزد شهرستان يزد شهر يزد كاشاني خيابان وليعصر كوچه 0 پلاك 17 طبقه 0 واحد6236695
فرنگيس نيلچيمتخصص زنان و زایماناستان يزد شهرستان يزد شهر يزد ميدان خاتمي ساختمان پزشکان6240056
مژگان بهره مندمتخصص مغز و اعصاباستان يزد شهرستان يزد شهر يزد نعيم آباد ک نعيم اباد خ مجتمع تجاري سهند پلاک 101 طبقه 18268020
فرزاد سعدلو پاريزيمتخصص مغز و اعصاباستان يزد شهرستان يزد شهر يزد نعيم آبادکوچه نعيم آباد خيابان - مجتمع تجاري سهند پلاک 1018268020