گلستان

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
ابوالفضل نوری نیابینایی سنجیگلستان شهرستان گرگان شهر گرگان شهرداري چهار راه پاسداران كوچه استاديوم ورزشي پلاك 1 طبقه 1 واحد171-2262606
الیاس کربینایی سنجیگلستان شهرستان تركمن شهر بندرترکمن بلوار جمهوري اسلامي خيابان ضلع شرقي خيابان جنب خشكشوئي نورمحمدي پلاك 0 طبقه 0 واحد173-4222714
حمید رضا ذبیحیبینایی سنجیگلستان شهرستان كلاله شهر کلاله خ فراقي پ 701174-4242566
سيد احمد شيرنگيبینایی سنجیگلستان شهرستان كردكوي شهر کردکوي خيابان پاسداران روبروي امام حسين (ع) بينايي سنجي شيرنگي173-4345792
عالیه جاذبیبینایی سنجیگلستان شهرستان تركمن شهر بندرترکمن جمهوري خيابان جمهوري هشتم ساختمان مهر پلاك 000 طبقه 0 واحد173-4223840
فرحناز یاپنگ غراویبینایی سنجیگلستان شهرستان گنبد كاووس شهر گنبد کاووس فلكه مركزي خيابان امام خميني شمالي خيابان مفتح ساختمان شير محمدلي ط فوقاني پلاك 0 طبقه 2 واحد172-2234191
حميد فندرسکيپزشک اطفالاستان گلستان شهرستان علي آباد شهر علي آباد طالقاني جنوبي خ شهيد بهشتي خ طا لقاني جنوبي پلاک 0 طبقه 1173-6226644
نازی نیک نژادپزشک اطفالگلستان شهرستان گنبد كاووس شهر گنبد کاووس گنبد_ خيابان طالقاني شرقي _ساختمان پور قازطبقه1172-3335211
یعقوب ظهیریپزشک اطفالگلستان شهرستان گنبد كاووس شهر گنبد کاووس ميدان مركزي خيابان شهيد بهشتي غربي بن بست 2 پلاك 39 طبقه 0 واحد172-2223200
الهام مبشريپزشک زنان و زایماناستان گلستان شهرستان گرگان شهر گرگان گرگانپارس خ عدالت 20 خ وليعصر م پزشکي ابوريحان پ 104 ط 1 واحد غربي171-2220262
مرجان بهراميپزشک زنان و زایماناستان گلستان شهرستان كلاله شهر کلاله استان گلستان شهرستان کلاله شهر کلاله آخوندي احمدي ک فراغي 5 (شهيد قندي )174-4242551
فرشته اکبريپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان گلستان شهرستان تركمن شهر بندرترکمن ميدان مختومقلي - ضلع غربي - ساختمان پزشکان طبقه 2 ( طبقه فوقاني داروخانه دکتر ناظري )173-4221396
میترا گواهی ترشیزپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان گلستان شهرستان گرگان شهر گرگان وليعصر خيابان عدالت 22 كوچه ساختمان كسري پلاك 0 طبقه 0 واحد 2171-2352758
منصور نقاشپورپزشک کودکانگلستان شهرستان گرگان شهر گرگان خ پاسداران خ شهيد فلاحي خ پاسداران س برليان طبقه 0171-2229390
شاهین علائیپزشک متخصص اطفالاستان گلستان شهرستان گرگان شهر گرگان خيابان وليعصر كوچه عدالت 7 ساختمان دكتر مفتاح طبقه 2171-2355620
فهيمه حق بينپزشک متخصص اطفالاستان گلستان شهرستان آق قلا شهر آق قلا خيابان شهيد رجايي کوچه دکتر غني ساختمان درمانگاه شفا پلاک 1 طبقه 1 واحد173-5221946
معصومه اسمعیلیدندانپزشک کودکانگلستان شهرستان گرگان شهر گرگان بلوار ناهارخوران كوچه عدالت 50 ساختمان سپهر پلاك 136 طبقه 2 واحد 4171-5533312
حسين جعفري کلوکنروان شناسگلستان شهرستان راميان شهر خان ببين خان به بين خ امام ميدان اصلي ک شهيد عباسي مجتمع افرا طبقه سه واحد پنج174-6244110
عاطفه مخدوميشنوایی سنجیاستان گلستان شهرستان تركمن شهر بندرترکمن بندرترکمن بلوار جمهوري اسلامي -خيابان شهيد لقماني غربي - شنوايي سنجي رسا173-4222926
فرشید غریبی فلاحیهشنوایی سنجیاستان گلستان شهرستان گرگان شهر گرگان خ وليعصر خيابان بين عدالت 14 و12 ساختمان مجتمع پزشكي رضا پلاك 0 طبقه 2 واحد 7171-5546800
مليحه تسبيحيشنوایی سنجیاستان گلستان شهرستان گنبد كاووس شهر گنبد کاووس خ طالقاني شرقي نبش دلگشا شمالي مجتمع نور طبقه اول172-2224104
یاز گل عابدشنوایی سنجیاستان گلستان شهرستان گنبد كاووس شهر گنبد کاووس گنبد خيابان امام خميني جنوبي بين خيابان امام زاده و گلشن پلاك 0 طبقه 2 واحد172-2233518
اکرم محمدیکارشناس تغذیهگلستان شهرستان گنبد كاووس شهر گنبد کاووس گنبد خيابان طالقاني شرغي بعد از چهار راه خيام مجتمع پزشكي دكتر علاقي ط3 پلاك 0 طبقه 3 واحد172-2234314
امينه پورکارشناس تغذیهگلستان شهرستان تركمن شهر بندرترکمن بندرترکمن - ميدان مختومقلي- ساختمان دکتر ناظري17-34430400
بی بی سلیمه کاغذیکارشناس تغذیهگلستان شهرستان گرگان شهر گرگان خيابان عدالت 29 خيابان وليعصر ساختمان کوروش طبقه 2 واحد 5171-2365395
رضا احمدیکارشناس تغذیهگلستان شهرستان گرگان شهر گرگان خيابان وليعصر ميدان كاخ كوچه عدالت 8 پلاك پ- مسيبي طبقه 4 واحد 4171-2361888
ساراگل ایمریکارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانیگنبد کاووس. خیابان طالقانی شرقی- بیمارستان و زایشگاه دکتر بسکی- کلینیک تغذیه و رژیم درمانی ساراگل ایمری33554441-3355444
محدثه نامجوکارشناس تغذیهگلستان شهرستان گرگان شهر گرگان خ وليعصر ک يکم ک عدالت هشتم پ مسيبي پلاک 0 طبقه 1171-2323237
ميترا شيخ ابراهيميکارشناس تغذیهگلستان شهرستان گرگان شهر گرگان خيابان وليعصرعدالت22مجتمع مينا طبقه3واحد13171-2234346
مریم شکوریگفتار درمانیگلستان شهرستان گرگان شهر گرگان خيابان ولي عصر كوچه عدالت 13 ساختمان سينا پلاك 54687 طبقه 4 واحد171-2239307
حجت اله مقصودلومتخصص زنان و زایماناستان گلستان شهرستان گرگان شهر گرگان خيابان شاليکوبي عدالت 13 ساختمان سينا پلا5171-2225010
فخری سادات رمضان نژادمتخصص زنان و زایماناستان گلستان شهرستان گرگان شهر گرگان خ- ولي عصر خيابان ولي عصر ساختمان عادل2171-2227193
فرزانه جعفریمتخصص زنان و زایماناستان گلستان شهرستان كلاله شهر کلاله ميدان مركزي كلاله خيابان مختومقلي فراغي خيابان فراغي جنب داروخانه پاستور پلاك 849 طبقه 0 واحد174-4220020
فرزانه جعفريمتخصص زنان و زایماناستان گلستان شهرستان كلاله شهر کلاله خيابان فراغي174-4242592
احمد پورمولامتخصص کودکانگلستان شهرستان گنبد كاووس شهر گنبد کاووس خيابان طالقاني شرقي ساختمان پزشکان پلاک 165 طبقه 2 واحد172-2293700
بهزاد پاچناریمتخصص کودکانگلستان شهرستان گنبدکاووس شهر گنبد کاووس خيام جنوبي خ طالقاني خ حافظ جنوبي پلاک 0 طبقه 1172-2294111
شباهنگ موسویمتخصص کودکانگلستان شهرستان گنبد كاووس شهر گنبد کاووس گنبد خيابان طالقاني شرقي ساختمان دي پلاك 0 طبقه 5 واحد172-2235354
محمد علی ملاحیمتخصص کودکانگلستان شهرستان گرگان شهر گرگان ولي عصر (شاليكوبي) كوچه عدالت 23 ساختمان پاساژ ايرانشهر پلاك واحد 1 طبقه 1 واحد 1171-2322008
محمدعلي ملاحيمتخصص کودکانگلستان شهرستان گرگان شهر گرگان شاليکوبي خ عدالت 23 خ ولي عصر پ ايرانشهر پلاک 0 طبقه 1 واحد 217-32322008
منصور ميرزاعليمتخصص قلب و عروقاستان گلستان شهرستان ترکمن شهر بندرترکمن شهرداري خ پانزده خرداد(شهرداري) م مختومقلي پلاک 164 طبقه 04230405
اعظم نعمتي کتوليمتخصص قلب و عروقاستان گلستان شهرستان علي آباد شهر علي آباد شهرداري خ شهيد ديالمه خ امام رضا پلاک 0 طبقه16236920
فخری سادات رمضان نژادمتخصص زنان و زایماناستان گلستان شهرستان گرگان شهر گرگان خ- ولي عصر خيابان ولي عصر ساختمان عادل2 پلاك 0 طبقه 0 واحد2227193
مهناز محمدیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان گلستان شهرستان گرگان شهر گرگان خيابان وليعصر كوچه عدالت 11 ساختمان مهستان پلاك 0 طبقه 32355300
محمدرضا عقیلیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان گلستان شهرستان گرگان شهر گرگان خيابان وليعصر كوچه عدالت 13 ساختمان پزشكان سينا پلاك 0 طبقه 4 واحد 132239307
سیدمرتضی درویش صفی آبادیمتخصص قلب و عروقاستان گلستان شهرستان گرگان شهر گرگان شاليکوبي خ عدالت 23 خ ولي عصر پ ايرانشهر پلاک 0 طبقه 1 واحد 92323474
سعيده قره جهمتخصص زنان و زایماناستان گلستان شهرستان گرگان شهر گرگان شاليکوبي خ ولي عصر ک عدالت 29 س حنفي پلاک 12 طبقه 2
شرابه هزارخوانیفوق تخصص غدداستان گلستان شهرستان گرگان شهر گرگان شاليكوبي خيابان وليعصر كوچه عدالت11 پلاك 8 طبقه 3 واحد 72355200
مریم حاجی صادقیمتخصص زنان و زایماناستان گلستان شهرستان گرگان شهر گرگان عدالت خيابان عدالت7 ساختمان مير داماد پلاك 0 طبقه 0 واحد2220152
نازيلا البرزيمتخصص قلب و عروقاستان گلستان شهرستان گرگان شهر گرگان گرگانپارس خ آذر خ مهر س پزشکان مهر پلاک 93 طبقه 2 واحد جنوبي2343161
محمدتقي هوشدارمتخصص قلب و عروقاستان گلستان شهرستان گرگان شهر گرگان گرگانپارس خ جانباز 30 خ فروردين شرقي پلاک 0 طبقه 032329071
اسمعيل مقصودلو بالامحلهمتخصص مغز و اعصاباستان گلستان شهرستان گرگان شهر گرگان گرگانپارس خ وليعصر خ عدالت 22 س مينا پلاک 9 طبقه 232354817
رجب دردی شیریانمتخصص گوش و حلق و بینیاستان گلستان شهرستان گنبد كاووس شهر گنبد کاووس امام خميني جنوبي 4راه امامزاده روبروي مسجد قائميه خيابان امام خميني جنوبي چهار راه امامزاده پلاك 2073 طبقه 2 واحد2226006
ويلا اصغريمتخصص زنان و زایماناستان گلستان شهرستان گنبد كاووس شهر گنبد کاووس خيابان طالقاني شرقي ساختمان صدرا مجتمع صدرا پلاک 11 طبقه 3 واحد2292144
پريسا مرتضوي مقدممتخصص زنان و زایماناستان گلستان شهرستان گنبد كاووس شهر گنبد کاووس طالقاني شرقي خيابان .پاساژ نصيري .ساختمان نصيري . طبقه 2 .واحد 333292353
مريم اصغري شيخيمتخصص قلب و عروقاستان گلستان شهرستان گنبدکاووس شهر گنبد کاووس ترک آباد خ خيام جنوبي خ طالقاني م پزشکي دکتر علاقي پلاک 0 طبقه 22229022
بهرام مينامتخصص قلب و عروقاستان گلستان شهرستان گنبدکاووس شهر گنبد کاووس خيام جنوبي خ حافظ جنوبي ک سيزدهم پلاک 0 طبقه 02229714
سیدحسین سجادیان مرزبالیمتخصص قلب و عروقاستان گلستان شهرستان گنبدکاووس شهر گنبد کاووس خيام جنوبي خ طالقاني خ حافظ جنوبي پلاک 0 طبقه 02220895
حسن طباطبائيمتخصص قلب و عروقاستان گلستان شهرستان گنبدکاووس شهر گنبد کاووس شهيدباهنر خ فردوسي شمالي خ شهيدباهنر س پزشکان دکترآقچلي پلاک 0 طبقه 133221766
حمیدرضا جمالیمتخصص مغز و اعصاباستان گلستان شهرستان گنبدکاووس شهر گنبد کاووس ميدان انقلاب خ طالقاني شرقي ک سي ام س دي پلاک 1095 طبقه 4 واحد شمالي2236895