کرمان

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
فاطمه سالاری شهربابکیبینایی سنجیكرمان شهرستان شهر بابك شهر شهربابک خيابان امام كوچه خالوها دفتر بينايي سنجي فاطمه سالاري پلاك ندارد طبقه 0 واحد392-4231900
محمد روحانیبینایی سنجیکرمان خيابان استقلال كوچه شماره2 سمت راست درب اول خيابان 0 پلاك 0 طبقه 0 واحد341-2455898
داود طهماسبی ارشلوپزشک اطفالاستان كرمان شهرستان كرمان شهر کرمان پارك نشاط ميدان نشاط خيابان سعدي - خيابان اورندي پلاك 0 طبقه 0 واحد 1341-2230200
عادل رضائی دستجردیپزشک اطفالاستان كرمان شهرستان كرمان شهر کرمان ميدان ازادي خيابان شريعتي چهار راه طهماسب اباد ساختمان خاتم الانبيا پلاك 2 طبقه 1 واحد341-2456122
فروغ امیری نژادمیجانیپزشک اطفالاستان كرمان شهرستان كرمان شهر کرمان خيابان استقلال -ساختمان پزشكان حكيم -پلاك 7613694946 -طبقه 1341-2472220
سعید ستاریانپزشک زنان و زایماناستان كرمان شهرستان رفسنجان شهر رفسنجان خ شهيد نخعي (غزالي ) نبش کوچه 2391-5221400
عطاناز طبیب زاده کرمانیپزشک زنان و زایماناستان كرمان شهرستان كرمان شهر کرمان طهماسب اباد چهار راه جهاد خيابان ساختمان پزشكان مادر پلاك 0 طبقه 4 واحد341-2460760
ناهید افتخاریپزشک زنان و زایماناستان كرمان شهرستان كرمان شهر کرمان پارك نشاط خيابان فردوسي ساختمان آراد پلاك 14 طبقه 5 واحد341-2236541
صديقه سلمهپزشک متخصص اطفالاستان كرمان شهرستان رفسنجان شهر رفسنجان درمانگاه فرهگيان391-3229230
علي اصغر زين الديني ميمندپزشک متخصص اطفالاستان كرمان شهرستان شهر بابك شهر شهربابک خيابان بهار کوچه سعيدي 17392-4227670
ساناز حقيقيتغذیهکرمان چهارراه طهماسب اباد خيابان فردوسي ساختمان پزشکان اراد پلاک 0 طبقه 0 واحد341-2234987
فرنگیس پور سیناروان شناسكرمان شهرستان سيرجان شهر سيرجان خ شريعتي روبروي پارك هادي مجتمع پزشكي خيابان شريعتي خيابان شريعتي پلاك 0 طبقه 0 واحد345-3224999
محمد برزگرروان شناسكرمان شهرستان رفسنجان شهر رفسنجان رفسنجان خيابان كارگر كوچه 4 پلاك 36 طبقه 1 واحد391-8223477
خسرو سلطاني نژادروانشناسکرمان بلوار جهاد کوچه شماره 3 مجتمع پزشکي پارس واحد 12341-2443889
علي بهرام نژادروانشناسکرمان ميدان ازادي خيابان بهمنيار -بهمنيار 18341-2465745
سحر فلاحي شاه آبادکارشناس تغذیهکرمان شريعتي ساختمان خاتم الانبياء طبقه اول واحد 15 مطب فلاحي شاه آباد-کارشناس تغذيه34-32435004
فاطمه احسانکارشناس تغذیهكرمان خيابان استقلال كوچه 2 ساختمان پزشكان متخصص پلاك 0 طبقه 0 واحد341-2450119
مريم قاسمي نسب پاريزيکارشناس تغذیهكرمان شهرستان رفسنجان شهر سرچشمه درمانگاه حكيم مس391-2885210
سعيده بيت اللهيگفتار درمانیكرمان شهرستان كرمان شهر کرمان بلوار جمهوري اسلامي خ شهيد نجفي لاري ک شماره 4 پلاک 53341-2443614
مرجان اسدي پورمتخصص زناناستان كرمان شهرستان كرمان شهر کرمان خيابان 24اذر341-2470641
صدیقه حمزه نژادیمتخصص زنان و زایماناستان كرمان شهرستان كرمان شهر کرمان خيابان استقلال ساختمان بوعلي طبقه 1 واحد 1 سمت راست341-2474387
فاطمه دریجانیمتخصص زنان و زایماناستان كرمان شهرستان كهنوج شهر کهنوج كهنوج بلوار سيد احمد خميني ساختمان روبروي بيمارستان 12 فروردين پلاك 10 طبقه 1349-5229535
مهسا کاوهمتخصص زنان و زایماناستان كرمان شهرستان زرند شهر زرند زرند خيابام امام ساختمان پزشکان سينا طبقه اول342-4233325
رضا تاج الدینیمتخصص کودکانكرمان شهرستان بافت شهر بافت ميدان بسيج خيابان طالقاني غربي ساختمان پزشكان مادر پلاك 0 طبقه 2 واحد347-4229257
عبدالعلي مرتضويمتخصص کودکانکرمان بيمارستان مهرگان خ ابوحامد ساختمان پزشکان طبقه سوم مطب دکتر عبدالعلي مرتضوي341-2268186
محمد وفائی شاهیمتخصص کودکانكرمان شهرستان رفسنجان شهر رفسنجان رفسنجان خيابان مدرس كوچه 3 - ساختمان پزشكان 391-5229093
مهري شيرنژادمتخصص کودکانکرمان خيابان شهيد دستغيب کوچه شماره 14341-3342428
رضيه رضائي زاده روکردمرکز شنوایی سنجی و سمعک حکیماستان كرمان شهرستان كرمان شهر کرمان آزادي خيابان استقلال روبروي بيمارستان سيدالشهدا ساختمان پزشکان حکيم پلاک341-2476773
کوروش کلانتريمتخصص قلب و عروقاستان کرمان شهرستان جيرفت شهر جيرفت چهارراه بسيج ک شهيد کردي خ شهيد رجائي ک بن بست پلاک 0 طبقه 02211031
رضا درخشان داوري پزشک فوق تخصص قلب کودکاناستان کرمان شهرستان رفسنجان شهر رفسنجان قطب اباد خ مدرس ک 3 پلاک 9 طبقه 05230318
محسن ميرزائيفوق تخصص قلب و عروقاستان کرمان شهرستان رفسنجان شهر رفسنجان قطب اباد خ مدرس ک 3 پلاک 9 طبقه 034258266
مسعود نظري شولمتخصص مغز و اعصاباستان کرمان شهرستان زرند شهر زرند چه برق خ امام ساختمان پزشکان سينا پلاک 0 طبقه 34220077
آزاده مختاری اردکانیمتخصص قلب و عروقاستان کرمان شهرستان زرند شهر زرند چه برق خ چمران خ امام پلاک 0 طبقه -14233314
فاطمه شفا زاده شهربابکي متخصص قلب و عروقاستان کرمان شهرستان سيرجان شهر سيرجان اصلي خ امام خميني ک آزمايشگاه دکترابراهيمي پلاک 0 طبقه 3
زهرا سوندروميمتخصص قلب و عروقاستان کرمان شهرستان سيرجان شهر سيرجان خ شيخ عطار خ شيخ عطار ک شماره 7 پلاک 9 طبقه 06231515
فاطمه عظیمی سغینمتخصص زنان و زایماناستان کرمان شهرستان کرمان شهر کرمان 24اذر خ 24اذر بل ازادگان پلاک 0 طبقه2447201
بهزاد سروره عظيم زادهمتخصص قلب و عروقاستان کرمان شهرستان کرمان شهر کرمان اب انبارخورشيد خ ابوحامد ک شهيد کامياب 3 پلاک 18 طبقه 02268755
يدالله مايلمتخصص قلب و عروقاستان کرمان شهرستان کرمان شهر کرمان چه خورشيد خ ابن سينا خ ابوحامد پلاک 0 طبقه 332268517
فاطمه ميرزائي پورمتخصص قلب و عروقاستان کرمان شهرستان کرمان شهر کرمان شريعتي چه سميه خ شريعتي پلاک 0 طبقه 02455553
هوشنگ هدايتمتخصص قلب و عروقاستان کرمان شهرستان کرمان شهر کرمان مديريت خ حکيم خ سجاديه پلاک 0 طبقه 033111561
رامک اسماعیلی آزادمتخصص زنان و زایماناستان كرمان شهرستان بافت شهر بافت طالقاني شرقي خيابان چهار راه سينما خيابان طالقاني شرقي پلاك 4 طبقه 1 واحد4229212
سلماز محمودزاده پورناکيمتخصص قلب و عروقاستان كرمان شهرستان بم شهر بم بلوار امام خميني کلينيک سپا ه طبقه همکف (مطب محمود زاده )2319201
محمود دریجانیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان كرمان شهرستان بم شهر بم بلوار امام،ميدان امام،كلينيك اميرالمومنين2316237
طيبه صديقي دريجانيمتخصص زنان و زایماناستان كرمان شهرستان جيرفت شهر جيرفت بلوار شهيد رجايي کوچه شماره 3 مطب دکتر صديقي2213042
امير آدينه پورفوق تخصص غدداستان كرمان شهرستان رفسنجان شهر رفسنجان بلوار طالقاني کوچه 435232840
محمد رضا شفيع پور مرجيفوق تخصص غدداستان كرمان شهرستان رفسنجان شهر رفسنجان رفسنجان بلوار مدرس جنوبي جنب داروخانه دکتر دادگرنيا8220101
محمد تقوی رفسنجانیمتخصص چشماستان كرمان شهرستان رفسنجان شهر رفسنجان رفسنجان خيابان مدرس جنوبي كوچه 125237753
وحيد محمدي نعمت آبادمتخصص قلب و عروقاستان كرمان شهرستان زرند شهر زرند چهارراه برق خيابان چمران خيابان امام پلاک 0 طبقه14233314
بهنام صادقي نوگورانيمتخصص چشماستان كرمان شهرستان زرند شهر زرند خيابان امام ساختمان پزشکان سينا پلاک 0 طبقه 5 واحد4233305
سميرا صحبتيمتخصص زنان و زایماناستان كرمان شهرستان سيرجان شهر سيرجان خ قدس/ ساختمان پزشکان بزرگمهر/ واحد 10142261026
سکينه ابراهيمي پور فرسنگيمتخصص زنان و زایماناستان كرمان شهرستان كرمان شهر کرمان استقلال خيابان استقلال مجتمع پزشکان حکيم واحد دوم سمت راست5231328
اکبر احمديپزشک متخصص غدداستان كرمان شهرستان كرمان شهر کرمان بلوار جمهوري اسلامي ساختمان پزشکان ميلاد کوچه شماره 92475700
بهروز قديري دهکرديمتخصص چشماستان كرمان شهرستان كرمان شهر کرمان خيابان شريعتي خيابان شهيد فولادي(عباس صباحي) مجتمع پزشکي صبا طبقه اول2222461