کرمانشاه

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
پروانه زارعی دارابخانیبینایی سنجیكرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه ميدان جهاد خيابان روبروي دارايي ساختمان كلينيك فرهنگيان پلاك 1 طبقه 1 واحد831-7284567
رضا سليمان نژادبینایی سنجیکرمانشاه شهرستان سر پل ذهاب شهر سرپل ذهاب شاه عباسي خ امام ک لب رودخانه پلاک 0 طبقه 1834-2224040
مسعود شهبازي بینایی سنجیكرمانشاه شهرستان اسلام آباد غرب شهر اسلام آبادغرب 22 بهمن بلو ار طا لقاني جنب مسجد جامع کنار پل هو ايي834-45227638
نسرین خیرپوربینایی سنجیكرمانشاه شهرستان كنگاور شهر کنگاور ميدان امام خيابان امام مطب بينايي سنجي نسرين خيرپور پلاك ندارد طبقه 2 واحد837-2237488
نینا امیرافشاریبینایی سنجیكرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه كرمانشاه ميدان جهاد خيابان آيت الله كاشاني پاركينگ شهرداري درمانگاه امام رضا پلاك 0 طبقه 3 واحد831-7212767
جهانگیر صیادیپزشک اطفالکرمانشاه مهديه خيابان حاج محمدتقي اصفهاني خيابان حاج محمدتقي اصفهاني پلاك 31 طبقه 2 واحد831-7221528
عليرضا اشراقيپزشک اطفالکرمانشاه پارکينگ شهرداري ک شکوري خ پارکينگ شهرداري پلاک 0 طبقه 1831-7292866
معصومه فوایدیپزشک زنان و زایماناستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه خيابان حاج محمد تقي اصفهاني خيابان حاج محمد تقي اصفهاني ساختمان ابن سينا پلاك 0 طبقه 2 واحد831-7288010
جهرم تاج گردونپزشک کودکانکرمانشاه پاركينگ شهرداري ساختمان مجتمع پزشكي ساختمان اسيا پلاك 0 طبقه 2 واحد831-7223701
سیمین قینیپزشک متخصص اطفالاستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه 22بهمن چهار راه سي متري دوم خيابان سي متري دوم پلاك 171 طبقه 3 واحد 7831-8352393
فهیمه شجریپزشک متخصص زناناستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه پاركينگ شهرداري خيابان پاركينگ شهرداري ساختمان اجلاليه پلاك 0 طبقه 2 واحد831-7277997
سید احمد بقایی پوردندانپزشک کودکاستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه دبيراعظم خيابان آيت اله كاشاني ساختمان كوثر پلاك 0 طبقه 4 واحد831-7284905
محمد مهدي عظيميروانشناسكرمانشاه شهرستان كنگاور شهر کنگاور خيابان امام کلينيک سلامت837-2227223
فریدون بازدارشنوایی سنجیاستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه پاركينگ شهرداري خيابان حاج محمد تقي اصفهاني كوچه تالار امام رضا شنوايي سنجي نجوا پلاك 0 طبقه 0 واحد831-7210065
کامجو کیانیانشنوایی سنجیستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه پارکينگ شهرداري خيابان پارکينگ شهرداري ساختمان اجلاليه پلاک 0 طبقه 3 واحد831-7298208
فرح روشن پورکارشناس تغذیهكرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه 22بهمن چهار راه سيمتري دوم ساختمان باران واحد6 پلاك 0 طبقه 0 واحد831-8388245
مسعود مريوانيکارشناس تغذیهکرمانشاه شهرک الهيه ولايت 2 بلوک27 ق983-37223539
مسعود نصیریکارشناس تغذیهکرمانشاه پاركينگ شهرداري خيابان حاج محمد تقي اصفهاني خيابان حاج محمد تقي پلاك 24977 طبقه 0 واحد831-7288150
هانا فهيميکارشناس تغذیهكرمانشاه شهرستان پاوه شهر پاوه پاوه خيابان انقلاب مجتمع بلال طبقه دوم83-46124500
هیوا محمدیگفتار درمانیکرمانشاه مهديه كوچه بوچاني كوچه عباس شمسوندي مجتمع كسري پلاك 810001 طبقه 0 واحد831-7298735
فاطمه کنجوریمتخصص زنان و زایماناستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه پاركينگ شهرداري كوچه آزمايشگاه پارس خيابان حاج محمد تقي اصفهاني پلاك 19 طبقه1831-7228726
وجیهه صدیقی هرسینیمتخصص زنان و زایماناستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه مهديه خيابان حاج محمد تقي اصفهاني كوچه آزمايشگاه پارس پلاك831-7218544
پوريا مراديمتخصص کودکانكرمانشاه شهرستان سنقر شهر سنقر خ شهيد بهشتي83-48423737
حسن صالحمتخصص کودکانکرمانشاه مسكن بلوار گلها خيابان مجتمع آپارتماني پلاك 21831-4223737
سعید منصوریمتخصص کودکانکرمانشاه چهارراه مدرس خيابان حاج محمدتقي اصفهاني كوچه دولتشاهي ساختمان سينا پلاك 0 طبقه 0 واحد831-7283973
طهمورث حیدریمتخصص کودکانکرمانشاه خيابان مدرس خيابان خيابان مدرس خيابان پاركينگ شهرداري ساختمان اجلاليه پلاك 0 طبقه 0 واحد831-7238776
علی علیزادهمتخصص کودکانكرمانشاه شهرستان اسلام آباد غرب شهر اسلام آبادغرب ميدان امام خيابان شهيد چمران كوچه بن بست گلها پلاك 123 طبقه 1 واحد832-5235140
علی کرامتیمتخصص کودکانکرمانشاه پاركينگ شهرداري خيابان پاركينگ شهرداري خيابان پاركينگ شهرداري روبروي هتل راه كربلا پلاك 0 طبقه 0 واحد831-7214058
علیرضا ایزدیمتخصص کودکانكرمانشاه شهرستان سنقر شهر سنقر ميدان معلم ميدان ميدان كوچه كوچه جنب موسسه افضل توس پلاك 678 طبقه 1 واحد838-4230480
عليرضا ايزديمتخصص کودکانكرمانشاه شهرستان سنقر شهر سنقر ميدان معلم ضلع غربي طبقه فوقاني موسسه افضل توس مطب دکتر ايزدي متخصص کودکان پلاک 16673 طبقه 1 واحد 1838-4230480
منیژه زینتی تبارمتخصص کودکانکرمانشاه پارکينگ شهرداري روبروي هتل راه کربلا طبقه فوقاني داروخانه پاسکال واحد 5831-7284742
منوچهر سبحانيمتخصص قلب و عروقاستان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه پارکينگ شهرداري خ پارکينگ شهرداري بن پنجم پلاک 0 طبقه -17295007
اعظم صفیر مردانلوفوق تخصص قلب و عروقاستان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه پارکينگ شهرداري خ سنگر خ پارکينگ شهرداري پلاک 0 طبقه 17212550
معصومعلی معصومیفوق تخصص قلب و عروقاستان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه پارکينگ شهرداري خ سنگر خ پارکينگ شهرداري پلاک 0 طبقه 17288845
نادر عسگریفوق تخصص قلب و عروقاستان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه پارکينگ شهرداري خ سنگر خ پارکينگ شهرداري پلاک 0 طبقه 17226731
شهین اسفندیاریمتخصص قلب و عروقاستان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه پارکينگ شهرداري خ سنگر خ پارکينگ شهرداري پلاک 0 طبقه 3
هاشم کازرانیمتخصص قلب و عروقاستان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه پارکينگ شهرداري ک آزمايشگاه پارس خ حاج محمد تقي اصفهاني پلاک 78 طبقه 07256626
محمد چکینیمتخصص قلب و عروقاستان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه مهديه خ پارکينگ شهرداري خ حاج محمد تقي اصفهاني پلاک 33 طبقه -17281438
سوسن محمودی باوند پوریفوق تخصص قلب و عروقاستان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه مهديه خ مدني ک پرنده فروشها پلاک 41 طبقه 0
فاطمه السادات صرفجومتخصص زنان و زایماناستان کرمانشاه شهرستان کنگاور شهر کنگاور معبد خ امام خميني م شهيد بهاءالدين عراقي پلاک 6 طبقه2225392
عارف فاتحيمتخصص قلب و عروقاستان کرمانشاه شهرستان کنگاور شهر کنگاور معبد خ امام خميني م شهيد بهاءالدين عراقي پلاک 6 طبقه 048236339
لیلا افشار هزار خانیمتخصص مغز و اعصاباستان کرمانشاه شهرستان کنگاور شهر کنگاور معبد خ امام خميني م شهيد بهاءالدين عراقي پلاک 6 طبقه 02235529
یاسمن ویسیمتخصص زنان و زایماناستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه 22 بهمن خيابان نو بهار خيابان شهيد پيري كوچه كوچه شهيد قمري ساختمان سينا پلاك 60 طبقه 1 واحد 18387434
همت اله بابائيپزشک متخصص غدداستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه پارکينگ شهرداري خ حاج محمد تقي اصفهاني ساختمان کسري طبقه سوم7223858
فهيمه شجريمتخصص زنان و زایماناستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه پارکينگ شهرداري خيابان پارکينگ شهرداري ساختمان صديقي7277997
بهزاد حاجی مرادیفوق تخصص قلب و عروقاستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه پاركينگ شهردارى بلوار حاج محمد تقى ساختمان مهرگان پلاك - طبقه 1 واحد7271234
ژاله شکریمتخصص زنان و زایماناستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه پاركينگ شهرداري خيابان پاركينگ شهرداري ساختمان روبروي هتل راه كربلا ط دوم داروخانه پاسكال پلاك 0 طبقه 0 واحد7294446
پروانه مشتاقمتخصص زنان و زایماناستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه پاركينگ شهرداري خيابان پاركينگ شهرداري مجتمع پزشكي تجاري اجلاليه7299073
علیرضا رضائیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه پاركينگ شهرداري خيابان حاج محمد تقي اصفهاني س پزشكان سينا7270988
زهرا منتظریمتخصص گوش و حلق و بینیاستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه پاركينگ شهرداري ساختمان اجلاليه ساختمان اجلاليه پلاك 0 طبقه 4 واحد7298991
فاطمه کنجوریمتخصص زنان و زایماناستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه پاركينگ شهرداري كوچه آزمايشگاه پارس خيابان حاج محمد تقي اصفهاني پلاك 19 طبقه 17228726
نیلوفر پارساپورمتخصص زنان و زایماناستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه چهارراه مدرس خيابان حاج محمد تقي اصفهاني ساختمان البرز پلاك 0 طبقه 1 واحد7226858
کیومرث فتاحیفوق تخصص گوارشاستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه كرمانشاه خيابان پاركينگ شهرداري خيابان پاركينگ شهرداري ساختمان متخصصين پلاك 0 طبقه 4 واحد7286714
مژگان رجعتیمتخصص زنان و زایماناستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه مهديه خيابان حاج محمد تقي اصفهاني كوچه آزمايشگاه پارس پلاك 667214577
ستار حیدری می آبادیمتخصص چشماستان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر کرمانشاه ميدان شهرداري ابتداي خيابان دبير اعظم طبقه فوقاني ساختمان شهر عينك پلاك 0 طبقه 2 واحد 37277796