کردستان

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
فرزاد نامداریبینایی سنجیكردستان شهرستان مريوان شهر مريوان بلوار رسالت كوچه ساختمان پزشكان رازي كوچه كوچه ساختمان پزشكان پلاك 0 طبقه 1 واحد875-3231120
فرزانه حسنيانيبینایی سنجیكردستان شهرستان سقز شهر سقز خيابان امام خميني م جمهوري خ امام خميني پلاک 426 طبقه 0874-3215568
نگین زارعیبینایی سنجیكردستان شهرستان سنندج شهر سنندج كارآموزي خيابان شهدا خيابان بازار شهرداري پلاك 0 طبقه 0 واحد871-2263500
اردشير نجفيپزشک اطفالكردستان شهرستان سنندج شهر سنندج استان کردستان شهرستان سنندج شهرسنندج ميدان آزادي کوچه بيمه ايران کوچه سجاد جنب داروخانه شفا پلاک 6987-33110623
سودابه سلیمانیپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان كردستان شهرستان كامياران شهر کامياران چهارراه اصلي شهر خيابان امام خميني خيابان امام خميني پلاك 1 طبقه 1 واحد872-3530727
زهرا قدیری دهکردیپزشک متخصص اطفالاستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج خيابان پاسداران كوچه يغموري ساختمان پارس پلاك 0 طبقه 2 واحد871-3282939
فرشته تيموريپزشک متخصص اطفالاستان كردستان شهرستان بيجار شهر بيجار خ آزادگان خ شهداء (مجتمع اريکه ) پلاک 29 طبقه 0872-4234950
ستاره اخوانپزشک متخصص زناناستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج خيابان پاسداران ك يغموري ساختمان پزشكان مهر871-3286623
خلیل رنجبرروان شناسكردستان شهرستان سنندج شهر سنندج سنندج خيابان امام كوچه زاگرس پلاك 1 طبقه 1 واحد871-2272302
داود پرویزیشنوایی سنجیاستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج سنندج خيابان كشاورزساختمان پزشكان مداِن كوچه ندارد پلاك 34 طبقه 0 واحد 1871-3942103
سارا حسنیشنوایی سنجیاستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج تكيه چمن خيابان شهسواري خيابان شجاعت پلاك 1 طبقه 2 واحد871-6620244
شادی سلیمان نیاشنوایی سنجیاستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج استان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج خيابان صفري اداره بهزيستي واحد871-3237415
مسعود مارابيشنوایی سنجیاستان كردستان شهرستان كامياران شهر کامياران بهزيستي م امام شافعي (رض) خ صلاح الدين ايوبي پلاک0 طبقه87-35527645
نیلوفر مفاخریشنوایی سنجیاستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج كشاورز خيابان كشاورز خيابان كشاورزمجتمع پزشكي رازي طبقه 2 واحد 10 پلاك 1 طبقه 2 واحد871-3230528
جلال زارعيکارشناس تغذیهكردستان شهرستان سقز شهر سقز ميدان جمهوري اسلامي-ساختمان پزشکان سينا-طبقه دوم-بلوک 2874-3225342
کريم ابراهيميکارشناس تغذیهكردستان شهرستان مريوان شهر مريوان بل رسالت - محله ميانه اي - جنب مسجد طالقاني - پ3987-34525203
مسعود امینیکارشناس تغذیهكردستان شهرستان سنندج شهر سنندج خ پاسداران كوچه نيكان ساختمان نيكان پلاك 2 طبقه همكف واحد 2871-3247638
مصیب محمدیکارشناس تغذیهكردستان شهرستان سنندج شهر سنندج خيابان پاسداران ساختمان پاساژ شاهو ساختمان بازارچه شاهو پلاك 0 طبقه 1 واحد 0871-3245596
نامق رشيديکارشناس تغذیهكردستان شهرستان بانه شهر بانه خيابان امام - روبروي اداره برق - درمانگاه شفا875-4268112
زینب احمدیگفتار درمانیكردستان شهرستان ديواندره شهر ديواندره ميدان امام خيابان امام - روبروي بانك ملي مركزي ساختمان دندانسازي احمدي872-372
عاليه السادات رضوي پورگفتار درمانیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار قاسم اباد بلوار اماميه خيابان نبش اماميه 14 پلاک 24 طبقه 0 واحد511-6613320
نسیم امین رسولیگفتار درمانیكردستان شهرستان سنندج شهر سنندج ميدان ازادي خيابان ابيدر خيابان جامي - بهزيستي استان پلاک 0 طبقه 0 واحد871-3237971
سيده ساره حيدري بازاردهيمتخصص زنان و زایماناستان كردستان شهرستان سقز شهر سقز خيابان جمهوري روبروي بانک رفاه جمهوري نبش بن بست محمدي ساختمان پزشکان ضرغامي طبقه سوم واحد 5874-3216172
شمسی زارع رمشتیمتخصص زنان و زایماناستان كردستان شهرستان مريوان شهر مريوان بلوار رسالت - کوچه حسينيه - پشت آهن فروشي مسلم بزرگ اميد - مطب مامائي دکتر شمسي زارع875-3220521
معصومه اردلان نيامتخصص زنان و زایماناستان كردستان شهرستان مريوان شهر مريوان حسينيه - بلوار رسالت875-3249350
نساء رجب پورنیکومتخصص زنان و زایماناستان كردستان شهرستان مريوان شهر مريوان مريوان بلوار رسالت ساختمان پزشكان ژين طبقه 3 مطب دكتر نساء رجب پورنيكو875-3249352
پرویز احمدیمتخصص کودکانكردستان شهرستان مريوان شهر مريوان بلوار رسالت - ساختمان ساختمان پزشکان ميلاد - طبقه دوم - مطب دکتر پرويز احمدي875-3232500
جبار خور مهرمتخصص کودکانكردستان شهرستان ديواندره شهر ديواندره خ امام872-3720000
خلیل شعبانزادهمتخصص کودکانكردستان شهرستان ديواندره شهر ديواندره خيابان امام بالاتراز ميدان امام ساختمان پزشكان شهرداري872-3720616
رضا حیدریمتخصص کودکانكردستان شهرستان ديواندره شهر ديواندره ميدان امام خيابان امام ساختمان پزشكان - پاساژ شهرداري طقه 2872-3720616
شهريار کماليمتخصص کودکانكردستان شهرستان سقز شهر سقز سقز ميدان جمهوري خيابان امام ساختمان پزشکان مهر طبقه 1 واحد 1874-3228270
فرشته تیموریمتخصص کودکانكردستان شهرستان بيجار شهر بيجار پست خيابان شهدا خيابان شهدا مجتمع اريكه گروس پلاك 0 طبقه 2 واحد 2872-4234950
مهرناز ادیب موید زادهمتخصص کودکانكردستان شهرستان مريوان شهر مريوان ميدان امام شافعي (سرباز) - جنب داروخانه اختر كاوان بلوار سيد قطب ميدان امام شافعي (سرباز) پلاك 0 طبقه 1 واحد875-3245110
میثم شریف زاده اکباتانیمتخصص کودکانكردستان شهرستان كامياران شهر کامياران خيابان امام خميني خيابان امام خميني خيابان امام خميني پلاك 1 طبقه 1 واحد872-35211111
عبدالباقي رحمانيمرکز شنوایی سنجی و خدمات سمعکاستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج خسرو آباد بل شهيد شبلي ساختمان پزشکان پلاک 57 طبقه871-3236525
نوشین هادی زادهمتخصص قلب و عروقاستان کردستان شهرستان سنندج شهر سنندج بل شهيد شبلي ک کوکب مجتمع ژينا پلاک 1 طبقه 13247999
سعید حکیمزاده اصلمتخصص مغز و اعصاباستان کردستان شهرستان سنندج شهر سنندج حسن آباد خ عارف قزويني پلاک 100 طبقه 1
سينا مطلبي ريکندهفوق تخصص قلب و عروقاستان کردستان شهرستان سنندج شهر سنندج شهرک شهرداري خ الزهراء ک سهراب پلاک 4 طبقه 033666707
رضا آرین نیامتخصص قلب و عروقاستان کردستان شهرستان مريوان شهر مريوان وحدت خ سيدقطب خ سيدقطب پلاک 0 طبقه 03247407
محمدرضا بهاریمتخصص گوش و حلق و بینیاستان كردستان شهرستان سقز شهر سقز استان كردستان شهرستان سقز شهر سقز خ امام ك انصاري مجتمع پزشكي ميلاد طبقه اول مطب دكتربهاري3224846
هاجر حسينيمتخصص زنان و زایماناستان كردستان شهرستان سقز شهر سقز چهاراه آزادي چه آزادي خ آزادي پلاک 198 طبقه 03210347
امير سعيد صادقيفوق تخصص گوارشاستان كردستان شهرستان سقز شهر سقز خيابان جمهوري روبروي بانک رفاه جمهوري ساختمان پزشکان ضرغامي طبقه سوم3216172
سيده ساره حيدري بازاردهيمتخصص زنان و زایماناستان كردستان شهرستان سقز شهر سقز خيابان جمهوري روبروي بانک رفاه جمهوري نبش بن بست محمدي ساختمان پزشکان ضرغامي طبقه سوم واحد 53216172
عماد فخروئیانمتخصص مغز و اعصاباستان كردستان شهرستان سقز شهر سقز ميدان جمهوري خيابان امام ساختمان پزشكان مهر پلاك 0 طبقه 3 واحد 53216092
مهسا شجاعيمتخصص مغز و اعصاباستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج استان کردستان شهرستان سنندج شهرسنندج بيمارستان توحيد سنندج پ12-433231757
بهار قماشچيمتخصص زنان و زایماناستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج بل شهيد شبلي ک کوکب مجتمع ژينا پ8 ط 23245812
محمد روشنیفوق تخصص گوارشاستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج پاسداران كوچه سوسن كوچه سوسن پلاك 26 طبقه 1 واحد3244300
باران پرهيزکارفوق تخصص گوارشاستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج خ پاسداران خ تعريف ساختمان فردوس پلاک 36 طبقه 03284414
لطف اله ساعدفوق تخصص غدداستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج خ پاسداران طبقه فوقاني پاساژسميه ساختمان پزشكان ايران كوچه 0 پلاك 0 طبقه 0 واحد3284708
آذر فيضيمتخصص گوش و حلق و بینیاستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج خ پاسداران کوچه يغموري ساختمان باران 23 طبقه سوم واحد 63281569
غزال کماليمتخصص چشماستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج خ پاسداران کوچه يغموري ساختمان پزشکان کوثرط1 واحد13244957
آرزو يزدانيمتخصص گوش و حلق و بینیاستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج خيابان آبيدر چهارراه اول نبش کوچه کوکب مجتمع ژينا طبقه 33246131
لیلا ساسانیمتخصص چشماستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج خيابان خيابان پاسداران كوچه يغموري ساختمان پزشكان مهر پلاك 0 طبقه 1 واحد3282389
فوزيه صديقيانيمتخصص چشماستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج خيابان شهيد تعريف-ساختمان پزشکان امانيه3225694
محمدحسین بهرامیانمتخصص چشماستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج سنندج خيابان پاسداران طبقه بالا پاساژگلهامطب چشم پزشكي دكتربهرا كوچه ندارد پلاك 0 طبقه 0 واحد3286077
عبدالرحمن سلیم پورمتخصص چشماستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج سنندج خيابان كشاورز ساختمان بالاتر از بانك ملي پلاك 1 طبقه 1 واحد3282530
پدرام عطائیمتخصص گوارش واطفالاستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج فردوسي خيابان فردوسي روبروي سينما بهمن ساختمان سروش پلاك 0 طبقه 3 واحد3242714
ستاره اخوانمتخصص زنان و زایماناستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج کلاترزان روستاي هويه ژاورودغربي هويه داخل آبادي پلاک 0 طبقه 03286623
خالد دولابیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان كردستان شهرستان سنندج شهر سنندج وكيل خيابان كشاورز ساختمان پزشكان مدائن پلاك 0 طبقه 0 واحد3249102
سمانه عبدي صوفي املشيمتخصص گوش و حلق و بینیاستان كردستان شهرستان قروه شهر قروه خ شريعتي ک شهيد ضيايي مجتمع باران پلاک 0 طبقه 45251823
ليلا درخشانمتخصص قلب و عروقاستان كردستان شهرستان مريوان شهر مريوان بلوار رسالت ساختمان پزشکان آين(شفا)طبقه دوم3242517
فريده حسين زادهمتخصص زنان و زایماناستان كردستان شهرستان مريوان شهر مريوان حسينيه - بل رسالت34592707
سبحان حسن زادهمتخصص مغز و اعصاباستان كردستان شهرستان مريوان شهر مريوان حسينيه - بل شهدا - ک رسالت - پ23247760
نساء رجب پورنیکومتخصص زنان و زایماناستان كردستان شهرستان مريوان شهر مريوان مريوان بلوار رسالت ساختمان پزشكان ژين طبقه 3 مطب دكتر نساء رجب پورنيكو3249352