چهارمحال و بختیاری

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
اکبر افشاري گشنيزجانيبینایی سنجیچهارمحال و بختياري شهرستان شهركرد شهر شهر کرد ميدان انقلاب جنب بانک ملي381-3350225
عظيمه طاهري بروجنيبینایی سنجیچهارمحال و بختياري شهرستان بروجن شهر بروجن بلوار بوعلي مجتمع ابن سينا طبقه اول382-4245166
رامین کبیری سامانیپزشک اطفالچهارمحال و بختياري شهرستان شهركرد شهر شهر کرد 4راه دامپزشكي ميدان ميدان چهار راه 4راه پلاك 0 طبقه 0 واحد381-2253688
نرجس کرمانیپزشک زنان و زایماناستان چهارمحال و بختياري شهرستان بروجن شهر بروجن بروجن بلوار بوعلي ساختمان پزشكان382-4245341
اسدالله فتحی پورپزشک متخصص اطفالاستان چهارمحال و بختياري شهرستان شهركرد شهر شهر کرد شهركرد خ سعدي پ امام حسين واحد 1 خيابان سعدي ساختمان امام حسين پلاك 0 طبقه 0 واحد 1381-2240962
زهرا ابوعلیشنوایی سنجیاستان چهارمحال و بختياري شهرستان بروجن شهر بروجن بلوار بوعلي ميدان شهيد بهشتي كوچه شهيد چمران مركز شنوايي سنجي سينا پلاك 24 طبقه 4 واحد 24382-4245250
ريحانه بصيرت قهفرخيکارشناس تغذیهشهر کرد استان چهارمحال و بختياري شهرستان شهرکرد شهر شهرکرد خ مولوي ک بن بست پلاک 0 طبقه 2381-2225585
زرين محمديمتخصص قلب و عروقاستان چهارمحال و بختياري شهرستان بروجن شهر بروجن بروجن - ميدان شهيد بهشتي -بلوار بوعلي - مجتمع پزشکي ابن سينا - طبقه 3 - واحد 174245229
کورش نیکبختمتخصص مغز و اعصاباستان چهارمحال و بختياري شهرستان شهر کرد شهر شهر کرد چه دامپزشکي خ شريعتي پلاک 0 طبقه 02252628
منصور مفتخرمتخصص قلب و عروقاستان چهارمحال و بختياري شهرستان شهر کرد شهر شهر کرد چه دامپزشکي خ شريعتي پلاک 0 طبقه 02251900