هرمزگان

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
ابوالفضل احمدی شکوهبینایی سنجیهرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس سيدجمال الدين اسد ابادي خيابان فاطميه چهار راه ساختمان پزشكان هرمز پلاك 1 طبقه 2 واحد 5761-2229191
اناهیتا رسولیبینایی سنجیهرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس خيابان سيد جمال خيابان ساختمان جالينوس بن بست كوچه جالينوس پلاك ندارد طبقه 5 واحد761-2238686
مریم حسین زهی شستانبینایی سنجیهرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس خ سيد جمال سه راه 17 شهريور ساختمان پزشكان البرز761-2239820
مهدی محمدیبینایی سنجیهرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس بندرعباس-خيابان سيد جمال الدين اسدابادي-بعد از چهارراه سازمان-روبروي داروخانه كيميا-طبقه فوقاني سوپر ونك-ساختمان مرحوم صفايي-مركز بينايي سنجي مهدي محمدي761-2229911
حسن دباغ حسینی پورپزشک زنان و زایماناستان هرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس چهارراه فاطميه بلوار سيد جمال الدين اسد ابادي ک بينش 2 طبقه 2 واحد3761-2229411
زهرا خشاويپزشک زنان و زایماناستان هرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس نايبندشمالي بل امام خميني ک شهيدمسافري761-3333821
نگین معلمیپزشک زنان و زایماناستان هرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي چهار راه فاطميه ساختمان پزشك پلاك 1 طبقه 3 واحد 103761-2248485
عاطفه زنديهپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان هرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس چهار راه فاطميه-بل سيد جمال الدين -ک بينش 9 مجتمع پزشکان(پارسه)-پلاک 0 -طبقه 6- واحد 403761-2254455
غلامرضا شهبازي رادپزشک کودکانهرمزگان شهرستان ميناب شهر ميناب پاکوه خ احسان پزشکي ک هاشم شادمان پلاک 0 طبقه 0765-2229192
فهیمه سالورپزشک متخصص اطفالاستان هرمزگان شهرستان ميناب شهر ميناب خيابان امام خيابان خيابان امام ساختمان هلال احمر طبقه دوم خيابان خيابان امام پلاك 0 طبقه 2 واحد765-2225203
ملکه بهمن زادهپزشک متخصص زناناستان هرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس چهار راه فاطميه روبري مسجد فاطميه ساختمان عراقي زاده پلاك 0 طبقه 1 واحد 1761-2247181
محمود بديعيان پورشنوایی سنجیاستان هرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس چهارباغ خ سيدجمال الدين ک علي اکبر لشتغاني (مجتمع نمازي ) طبقه2 واحد شمالي761-2241581
مهري حبيبي فتح اباديشنوایی سنجیاستان هرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس سيد جمال خيابان سيد جمال ساختمان طباطبايي پلاک 0 طبقه 0 واحد761-2220174
پريسا ضيغميکارشناس تغذیههرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس بندرعباس بلوار دانشگاه روبروي هتل فروغ ساختمان ذکريا761-6669524
فائزه علیزاده موبندانیکارشناس تغذیههرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس گلشهر جنوبي خيابان حر ساختمان پزشكان ابن سينا پلاك 0 طبقه 2 واحد 4761-6688256
فریبا مریمیکارشناس تغذیههرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس چهاراه مرادي كوچه رضوان 2 ساختمان پاساژ رضا پلاك 0 طبقه 1 واحد 3761-2224238
زهره غلام زادهگفتار درمانیهرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس استان هرمزگان شهرستان بندرعباس شهر بندرعباس آزادگان بل نواب صفوي ک آزادگان 23 پلاک 2 طبقه 0 واحد گفتار درماني آواي فرشتگان761-3330135
فاطمه فروزانگفتار درمانیهرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس چهار باغ خيابان سيد جمال کوچه شهيد اصغر گلافزاده مجتمع شفا پلاک31 طبقه 4واحد 8761-2236280
عبدالحميد جباريمتخصص اطفالاستان هرمزگان شهرستان بستك شهر بستک بستک خيابان اصلي ساختمان رحمانشناس764-3221558
شیوا مدنی حسینیمتخصص زنان و زایماناستان هرمزگان شهرستان بندر لنگه شهر بندرلنگه خيابان خيابان خيابان خيابان خيابان انقلاب پاساژصديقي پلاك 22 طبقه 2 واحد762-2242266
فاطمه جدکارهمتخصص زنان و زایماناستان هرمزگان شهرستان بستك شهر بستک درمانگاه خ وليعصر خ وليعصر764-3223681
سعید بذرگریمتخصص کودکانهرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس سيد جمال الدين كوچه شهيد سامپور ساختمان پزشكان نگهدار پلاك 4 طبقه 4 واحد761-79146356
صديقه حمزويمتخصص کودکانهرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس چهار راه فاطميه- خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي - ساختمان ساختمان پزشک پلاک 10 طبقه 3 واحد 306761-2252520
کامبیز قاسمیمتخصص کودکانهرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس - خيابان سيد جمالدين ساختمان پزشكان پارسيان پلاك 16 طبقه 2 واحد761-2224091
محسن مقيمي حاجيمطب اطفالاستان هرمزگان شهرستان بندر لنگه شهر بندرلنگه گرگ بلوار انقلاب خ انقلاب پلاک 0 طبقه 0 واحد مطب اطفال دکتر محسن مقيمي حاجي762-2245462
فرهاد عبدالکریمیفوق تخصص قلب و عروقاستان هرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس بندرعباس -سيدجمال الدين- بلوار سيدجمال الدين روبروي مدرسه دانشگاه -ساختمان بانك پارسيان پلاك 0 طبقه 2 واحد 142247011
عاطفه زنديهمتخصص زنان و زایماناستان هرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس چهار راه فاطميه-بل سيد جمال الدين -ک بينش 9 مجتمع پزشکان(پارسه)-پلاک 0 -طبقه 6- واحد 4032254455
وحیدرضا حکمتمتخصص چشماستان هرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس چهاراه مرادي بل سيد جمال الدين اسد ابادي بل ساختمان سحر2 پلاک 0 طبقه 2 واحد مطب حکمت2235844
شهريار بور بورمتخصص مغز و اعصاباستان هرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس چهارباغ چ فاطميه ک بهار (مجتمع زيگورات ) پلاک2 طبقه3 واحد 151598225
سید حمید موسویفوق تخصص گوارشاستان هرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس چهارباغ چهار راه مرادي مجتمع البرز طبقه 2 واحد شرقي2239198
سودابه امینی زاده بزنجانیمتخصص زنان و زایماناستان هرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس چهارراه مرادي بلوار سيدجمال الدين كوچه اكبر زماني (پارسيان ) پلاك 0 طبقه 5 واحد 333342050
آرش عالي وندمتخصص چشماستان هرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي، ساختمان پزشکان پارسيان، طبقه اول، واحد 432210649
رضا کیانیمتخصص مغز و اعصاباستان هرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس خيابان مرادي خيابان شهيد كازروني ساختمان پزشكان نيكان پلاك 0 طبقه 4 واحد2248482
هاجر حجتمتخصص زنان و زایماناستان هرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس سه راه پلنگ صورتي خيابان سيدجمال الدين ساختمان البرز پلاك 0 طبقه 0 واحد 32247075
اذین علویمتخصص زنان و زایماناستان هرمزگان شهرستان بندر عباس شهر بندرعباس نظر اباد چهار راه فاطميه كوچه بينش 8 (مجتمع كيميا ) پلاك 0 طبقه 2 واحد 4
هشيار سرحدي متخصص مغز و اعصاباستان هرمزگان شهرستان بندرعباس شهر بندرعباس چهارباغ چ فاطميه ک بهار (مجتمع زيگوارت ) پلاک 2 طبقه 4 واحد 2222240002
ربرت اندون پطروسيانسمتخصص قلب و عروقاستان هرمزگان شهرستان بندرعباس شهر بندرعباس چهارباغ چه مرادي خ سيدجمال الدين (مجتمع البرز) پلاک 0 طبقه 32228075
مرضيه نيک پرورمتخصص قلب و عروقاستان هرمزگان شهرستان بندرعباس شهر بندرعباس چهارراه مرادي بل سيد جمال الدين ک اکبر زماني (پارسيان ) پلاک 0 طبقه 3 واحد 202248520
فاطمه صدیق مروستیمتخصص مغز و اعصاباستان هرمزگان شهرستان بندرعباس شهر بندرعباس نظر آباد خ سيد جمال الدين ک رحيل 3 (مجتمع پزشکان نور) پلاک 0 طبقه 2 واحد 72220095