مرکزی

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
اشرف معظمی گودرزیبینایی سنجیمركزي شهرستان اراك شهر اراک خ شهيد بهشتي ساختمان پاساژ بيژن ساختمان طبقه دوم پلاك 7197 طبقه 2 واحد861-2232878
حسین حسنخانبینایی سنجیمركزي شهرستان اراك شهر اراک خيابان امام خميني پلاک 3445861-2215754
محمد علي اکبر زادهپزشک اطفالاستان مركزي شهرستان اراك شهر اراک م شهدا خ جانبازان پلاک 10886-32220034
نجمي مطهريپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان مركزي شهرستان ساوه شهر ساوه ميدان امام خميني خيابان سوم شعبان ساختمان مرواريد86-42235665
ابوالفضل اشرفی رهقیپزشک کودکاناصفهان شهرستان كاشان شهر کاشان خيابان آيت الله كاشاني چهار راه غزنوي ساختمان ساختمان بانك كارآفرين پلاك 0 طبقه 2 واحد361-4472854
بابک عبدالکريميپزشک کودکانمركزي شهرستان خمين شهر خمين خمين- خيابان امام خميني -روبروي مصلا-کوچه داروخانه رازي865-2337653
عليرضا مينازادهپزشک متخصص اطفالاستان مركزي شهرستان شازند شهر شازند خيابان قدس- کوچه شهيد روستا- ساختمان پزشکان احسان- طبقه 2 - متخصص اطفال863-8227886
محسن نظريپزشک متخصص اطفالاستان مركزي شهرستان خمين شهر خمين ميدان مدرس جنب داروخانه شبانه روزي86-46332370
محمد رضا ذوالفقاريپزشک متخصص اطفالاستان مركزي شهرستان دليجان شهر دليجان خيابان 7تير ک برهان خ شهيدبهشتي شمالي پلاک 0 طبقه866-4231911
حسن حيدريروانشناسمركزي شهرستان خمين شهر خمين م پانزده خرداد خ غلامرضا تختي پلاک 9 طبقه 0865-2228403
بهیه کهن سالشنوایی سنجیاستان مركزي شهرستان اراك شهر اراک شهيد بهشتي كوچه شمس كوچه واعظ زاده پلاك 74177 طبقه 1 واحد861-2212125
حسین سراجیشنوایی سنجیاستان مركزي شهرستان خمين شهر خمين ميدان پانزده خرداد كوچه شهيد باقري865-2340328
شيرمحمد ايريشنوایی سنجیاستان مركزي شهرستان ساوه شهر ساوه خيابان امام کوي بانک ملي مرکزي ساختمان تخت جمشيد داخل کوچه86-2236249
محمد شهرويشنوایی سنجیاستان مركزي شهرستان زرنديه شهر مامونيه خ امام کوچه نهضت1 ساختمان جنب داروخانه دکتر اميريان پلاک - طبقه 1 واحد کلينيک شنوايي سنجي86-45229005
بتول سلیمانی درچهکارشناس تغذیهشهرستان خميني شهر شهر درچه پياز امام خميني خيابان امام خميني كوچه كوچه گل محمدي پلاك 30 طبقه 2 واحد311-3761133
ثريا کردلوکارشناس تغذیهمركزي شهرستان ساوه شهر ساوه ساوه خ شريعتي نرسيده به پاسداران ساختمان دکتر کارگر86-42229900
سودابه امیریکارشناس تغذیهمركزي شهرستان محلات شهر محلات ميدان استقلال خيابان امام خميني ساختمان پزشكان پارس پلاك 4 طبقه 3 واحد 7866-3224992
فايقه کاظمي مجدکارشناس تغذیهاراک ميدان 7 تير س کلينيک بزرگمهر پلاک 426 طبقه 486-32239338
سمیه نصرالهیگفتار درمانیمركزي شهرستان ساوه شهر ساوه مخابرات خيابان سوم شعبان خيابان پيروزي جنب ساختمان سليماني پلاك 0 طبقه 0 واحد255-2231481
مسعود امين مقدسيمتخصص اطفالاستان مركزي شهرستان ساوه شهر ساوه ميدان امام خميني /خ انقلاب /خ سوم شعبان86-42220981
حمید رضا پارسامتخصص کودکانمركزي شهرستان تفرش شهر تفرش ميدان مطهري خيابان امام ساختمان داروخانه رضائي پلاك - طبقه 1 واحد سمت راست862-6222719
بابک عبدالکریمیمطب اطفالاستان مركزي شهرستان خمين شهر خمين خ امام خميني خيابان روبروي مصلي كوچه داروخانه رازي پلاك 63116 طبقه 1 واحد865-2337652
رضا مسیحیمطب اطفالاستان مركزي شهرستان ساوه شهر ساوه بازار خيابان امام خميني بن بست اميرمعزي پلاك 0 طبقه 1 واحد86-42222634
الهام فراهانيمتخصص قلب و عروقاستان مرکزي شهرستان اراک شهر اراک خيابان راه آهن خ شهيد شيرودي ک شهيد شيرودي س خرم پلاک 1 طبقه 233126257
خسرو میناوندمتخصص قلب و عروقاستان مرکزي شهرستان اراک شهر اراک خيابان راه آهن ک قهرمان خ شهيد شيرودي م ساختمان پزشکان بوعلي پلاک 0 طبقه 6 واحد 122232341
ليلا پورسعادتمتخصص مغز و اعصاباستان مرکزي شهرستان اراک شهر اراک خيابان راه آهن م راه آهن خ شهيد شيرودي س خرم پلاک 59 طبقه 033121896
اکرم نیازیمتخصص قلب و عروقاستان مرکزي شهرستان خمين شهر خمين ميدان پانزده خرداد خ قدس ک شيخ بهايي پلاک 0 طبقه 046227863
ساره محمدي متخصص قلب و عروقاستان مرکزي شهرستان خمين شهر خمين ميدان مدرس م پاسداران خ امام خميني پلاک 0 طبقه 146336364
زينب نظريمتخصص قلب و عروقاستان مرکزي شهرستان دليجان شهر دليجان پارک شهداي محراب خ طالقاني بن محمدي پلاک 0 طبقه 044231200
علي طاهريانمتخصص قلب و عروقاستان مرکزي شهرستان محلات شهر محلات چهارراه استقلال خ امام خميني ک شهيدآشوري پلاک 0 طبقه 143229866
مهرسادات عرشيمتخصص زنان و زایماناستان مركزي شهرستان اراك شهر اراک خ شهيد بهشتي ک صابري پلاک 3 طبقه -132226660
محمد حسين امينيمتخصص چشماستان مركزي شهرستان اراك شهر اراک خيابان شهيد بهشتي مجتمع پارس مطب دکتر اميني پلاک 471432249732
لی لی اسعدیمتخصص زنان و زایماناستان مركزي شهرستان اراك شهر اراک خيابان شهيدبهشتي ک عمار س کلينيک آريا پلاک 8985 طبقه 332213367
علي خوشرومتخصص مغز و اعصاباستان مركزي شهرستان ساوه شهر ساوه ميدان امام خميني خ امام ک امام خميني 1442230066