مازندران

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
رضیه کارگریبینایی سنجیمازندران شهرستان بابلسر شهر بهنمير جنب بانك ملي112-5356640
طیبه حسینیبینایی سنجیمازندران شهرستان محمود آباد شهر محمودآباد خ-آزادي خيابان آزادي كوچه عباس زاده پلاك 12 طبقه 2 واحد122-7743969
عباس مشعل چيانبینایی سنجیمازندران شهرستان بابل شهر بابل ميدان آزادي خيابان مدرس11-32201288
فاطمه پاشایی فومشیبینایی سنجیمازندران شهرستان بابل شهر بابل خ سرگرد قسمي- ساختمان پزشكان رضا جاده جاده جاده 0 پلاك 0 طبقه 0 واحد111-2288933
مرتضي زيارلاريميبینایی سنجیمازندران شهرستان ساري شهر ساري خيابان قارن نبش کوچه آزادگان151-2213333
ناصر باسیبینایی سنجیمازندران شهرستان محمود آباد شهر محمودآباد محمودآباد جاده بابلسر خيابان معلم طبقه فوقاني ساختمان قرض الحسنه وليعصر طبقه 2 پلاك 0 طبقه 2 واحد122-7730100
نوشین ثباتیبینایی سنجیمازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل خيابان مدرس چهار راه فرهنگ- س نارنج -عينك پارسيان پلاك 0 طبقه 0 واحد111-2204230
رضا توسلی مقدمپزشک اطفالمازندران شهرستان آمل شهر آمل - خيابان شيخ فضل اله نوري ميدان فجر بالاي داروخانه دكتر نائيجي پلاك 0 طبقه 0 واحد121-2290242
سید علی سجادیپزشک اطفالاستان مازندران شهرستان آمل شهر آمل - ميدان 17شهريور خيابان 17 شهريور121-2225090
سیده شوکت دریاباریپزشک اطفالاستان مازندران شهرستان آمل شهر آمل - خيابان رجائي خيابان باهنر پلاك 0 طبقه 0 واحد121-2228184
علي عباسخانيانپزشک اطفالاستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري خ قارن مجتمع پزشکي قو151-2228114
فريدون مجتهدزادهپزشک اطفالمازندران شهرستان ساري شهر ساري کوي توکلي ک توکلي ک پنجم پلاک 3 طبقه 011-33321047
معصومه وطنيپزشک اطفالاستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري ساري خ قارن مجتمع پزشکي قو طبقه اول واحد 1911-33329399
نصرت اله گودرزيانپزشک اطفالمازندران شهرستان ساري شهر ساري خ پانزده خرداد خ فرهنگ پلاک 0 طبقه 0151-3247474
يحيي رحمانيپزشک اطفالمازندران شهرستان آمل شهر آمل سبزه ميدان خيابان ايران خيابان شهيدان محراب121-2229586
پريساي کيان فرپزشک زنان و زایماناستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل خيابان فرهنگ خيابان مدرس طبقه 211-32290380
رضا امينيپزشک زنان و زایماناستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري خيابان اميرمازندراني ساختمان اطبا151-2263997
رؤیا زنجانیپزشک زنان و زایماناستان مازندران شهرستان آمل شهر آمل - خيابان 17 شهريور كوچه بنياد شهيد مجتمع پزشكي متخصص طبقه همكف پلاك 0 طبقه 0 واحد121-2252921
زهرا مالائی کناریپزشک زنان و زایماناستان مازندران شهرستان جويبار شهر جويبار 0 خيابان شهيد سرپرست خيابان امام پلاک 0 طبقه 2 واحد11-42532933
فرخنده نوذريپزشک زنان و زایماناستان مازندران شهرستان بابلسر شهر فريدونکنار فريدونکنار خيابان شهدا ج بهداري طبقه دوم درمانگاه فرامرزيان مطب112-5657918
ماریا کربلائی زادهپزشک زنان و زایماناستان مازندران شهرستان آمل شهر آمل - خيابان 17شهريور كوچه بنياد شهيد ساختمان پارس121-2151870
آذر صيرفيپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري امير مازندراني بل اميرمازندراني خ دهخدا (محسن پور21) مچتمع ترنج طبقه چهارم151-2294521
رکسانا ملاصالحیپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري سه راه كشاورزي خيابان سه راه كشاورزي(مدرس) بلوار اميرمازنداني پلاك 5386 طبقه 3 واحد151-3255205
سکينه قنبريپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري ساري خ فرهنگ ساختمان شهريار 311-33300442
صدیقه احمدیانپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان مازندران شهرستان آمل شهر آمل خيابان 17 شهريور كوچه بنياد شهيد اولين بن بست سمت چپ مجتمع ستاره پلاك 1 طبقه 2 واحد121-2253565
ندا اصغر زادهپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان مازندران شهرستان آمل شهر آمل امل خيابان امام خميني کوچه افتاب 26 پلاک 6 طبقه 1 واحد11-44297777
سیدجواد روحانی رانکوهیپزشک کودکانمازندران شهرستان رامسر شهر رامسر بلوار آيت اله طالقاني بلوار بلوار آيت اله طالقاني بلوار بلوار آيت اله طالقاني پلاك 12 طبقه 1 واحد 1192-5222982
عباس کاظميپزشک کودکانمازندران شهرستان محمود آباد شهر محمودآباد خ شهدا خ امام ک آيت الله بروجردي122-7744300
احمد تمدنیپزشک متخصص اطفالاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل- خيابان مدرس- روبروي شهرداري- طبقه فوقاني ساختمان بانك سامان پلاك 0 طبقه 3 واحد111-21992948
آزین سلیمانی سوادکوهیپزشک متخصص اطفالاستان مازندران شهرستان قائم شهر شهر قائم شهر ميدان طالقاني ابتداي خيابان مدرس پاساژ سپهر پلاك 0 طبقه 1 واحد 13123-2230174
آزيتا متوليپزشک متخصص اطفالاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل خيابان مصطفي خميني خيابان مدرس ساختمان گلستان طبقه اول111-2206056
حسن حق شناس مجاوريپزشک متخصص اطفالاستان مازندران شهرستان قائم شهر شهر قائم شهر خيابان صالحي مازندران خيابان البرز يک پلاک 0 طبقه 1 واحد 1123-2232911
رحیم براری سوادکوهیپزشک متخصص اطفالاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل- چهار راه فرهنگ ساختمان بهار نارنج پلاك 0 طبقه 1 واحد111-2191400
رمضان آقاجانی کاسگریپزشک متخصص اطفالاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل بلوار جانبازان چهار راه چهارراه اميركبير ساختمان كلينيك تخصصي شبانه روزي احيا پلاك 4718944957 طبقه 0 واحد111-3222600
سهیل اوصیاءپزشک متخصص اطفالاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل- خيابان مدرس چهار راه فرهنگ- جنب بانك رفاه - ساختمان ايليا طبقه 2111-2295408
سید عباس فاطمیپزشک متخصص اطفالاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل بلوار جانبازان كوچه توحيد 40 ساختمان كلينيك تخصصي شبانه روزي احيا پلاك 4718944957 طبقه 0 واحد111-3222600
عبدالنبي نظريپزشک متخصص اطفالاستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري ساري خ امير روبروي بيمارستان امير کلنيک رازي ط 1 جنب مطب دکتر غفاري151-2294980
محمد رضا اسماعیلی دوکیپزشک متخصص اطفالاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل- خيابان فرهنگ- ساختمان مدرس پلاك 109 طبقه 3111-2199999
محمد رضا صالحی عمرانپزشک متخصص اطفالاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل- ميدان طالقاني - خيابان مدرس - پلاك 62 طبقه 2111-2198311
مريم همت همت آباديپزشک متخصص اطفالاستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري خ فرهنگ خ 15خرداد س برج سفيد151-3117776
مهران شکريپزشک متخصص اطفالاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل خيابان مصطفي خميني خيابان مدرس ساختمان گلستان طبقه اول111-2206056
مهتاب زینال زادهپزشک متخصص زناناستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل- چهار راه فرهنگ ساختمان جهانيان پلاك 15 طبقه 3 واحد111-2204039
مهسا اسمعیل پورپزشک متخصص زناناستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل ميدان كشوري ساختمان پزشكان پارس - طبقه 2111-2255057
ناصر گوران اوریمیپزشک متخصص زناناستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل- ميدان كارگر ساختمان پزشكان بوعلي-مطب دكتر ناصر گوران111-2199826
سارا دانشورآملیدکتر زناناستان مازندران شهرستان آمل شهر آمل امل- خيابان 17 شهريور كوچه بنياد شهيد ساختمان مهر طبقه زيرين121-2227267
محمود طهماسب زاده حمزه کلائیروان شناسمازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل - خيابان استقلال- خيابان جهاد- مركز مشاوره انديشه نو پلاك 0 طبقه 0 واحد111-3214886
اصغر نوروزيروانشناسمازندران شهرستان ساري شهر ساري خيابان قارن مجتمع پزشکي قو واحد 17151-2210585
انسيه باباييروانشناسمازندران شهرستان بابل شهر بابل خيابان شيخ طبرسي جنب درمانگاه11-32256988
شهنام ابوالقاسمیروانشناسمازندران شهرستان تنكابن شهر تنکابن استان مازندران شهرستان تنكابن- شهر تنكابن -ميدان 7تير- ساختمان پزشكان پاستور -طبقه 1 واحد 1192-4229748
نرگس حسيني فردروانشناسمازندران شهرستان بابل شهر بابل ميدان کارگر-خ طبرسي-پلاک20811-32288861
سیده رویا رضازادهشنوایی سنجیاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل ميدان كشوري ميدان كشوري ساختمان پزشكان پلاك 0 طبقه 0 واحد111-3223582
عباس بابائیشنوایی سنجیاستان مازندران شهرستان آمل شهر آمل - خيابان 17 شهريور رو به روي ساختمان اداره برق ساختمان پزشكان طبقه 2121-2223701
کمال الدين گري نورانيشنوایی سنجیاستان مازندران شهرستان بهشهر شهر بهشهر بلوار هاشمي نژاد خيابان امام ساختمان گلستان مطب دکتر حقگو11-34523028
محمد منتظرشنوایی سنجیاستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري سه راه کشاورزي بلوار امير مازندراني بيمارستان امير -طبقه 2 0 پلاک 0 طبقه 0 واحد151-3266777
منصور نيک نماشنوایی سنجیاستان مازندران شهرستان تنكابن شهر تنکابن ميدان امام خيابان امام -ک ش مروتي -ساختمان کاپري طبقه 2 واحد 18192-4233811
اباذر متاجی نیمورکارشناس تغذیهمازندران شهرستان نوشهر شهر نوشهر ميدان آزادي خيابان سينا ساختمان دكتر متاجي پلاك 1402/1453 طبقه 1191-3231317
ابراهيم مهدويکارشناس تغذیهمازندران شهرستان قائم شهر شهر قائم شهر خ شهيد بابايي بن 6 متري نبوت پلاک 0 طبقه 2123-2216230
آروین اندامکارشناس تغذیهمازندران شهرستان ساري شهر ساري ابتداي بلوار طالقاني ميدان شهدا بلوار طالقاني پلاك 18785 طبقه 0 واحد151-3261990
آلاله قنبر زادهکارشناس تغذیهمازندران شهرستان بابل شهر بابل م کشوري خ سرداران 2 مرکز پزشکي هسته اي البرز11-32289233
بهاره اشفعيکارشناس تغذیهمازندران شهرستان بابل شهر بابل اميرکلا-شهرک فاطري-ک7-پلاک23111-2289077
حميرا نصيري رينهکارشناس تغذیهمازندران شهرستان تنكابن شهر تنکابن تنکابن- خيابان جمهوري ک دوم زاهد -کوچه اقاقيا -طبقه همکف192-4232750
راضیه طالبی لیاسیکارشناس تغذیهمازندران شهرستان نوشهر شهر نوشهر پانزده خرداد ميدان آزادي خيابان ستارخان شمالي پلاك 0 طبقه 3 واحد 1191-3251282
رضا دهقان قادیکلائیکارشناس تغذیهمازندران شهرستان بابلسر شهر بابلسر خيابان امام خميني- بن بست امام خميني 11 - طبقه 4 - مطب رژيم درماني رضا دهقان112-5238618
شایا حکمتکارشناس تغذیهمازندران شهرستان آمل شهر آمل خيابان 17 شهريور ساختمان ارم طبقه 3121-2229090
شقايق ريحانيکارشناس تغذیهمازندران شهرستان ساري شهر ساري ساري قارن خ انقلاب خيابان قارن ساختمان پزشکان شفا151-2213444
شیرین اباذریکارشناس تغذیهمازندران شهرستان ساري شهر ساري ساري خيابان قارن ساختمان شهريار 2 پلاك 2214606 طبقه 3 واحد 19151-2214606
غزال رمدانیکارشناس تغذیهمازندران شهرستان بهشهر شهر بهشهر بلوار شهيد هاشمي نژاد چهار راه فراش محله خيابان شهيد هاشمي نژاد پلاك 5 طبقه 2 واحد152-5221212
فاطمه شکري رادکارشناس تغذیهمازندران شهرستان ساري شهر ساري ساري خ قارن ساختمان کسري11-33325306
فاطمه لزومیکارشناس تغذیهمازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل خيابان سرگرد قاسمي ساختمان بهزاد - طبقه دوم پلاك 0 طبقه 2 واحد111-2255576
فيروز اميني الاشتيکارشناس تغذیهمازندران شهرستان قايم شهر شهر قايم شهر م طالقاني خ تهران پلاک 0 طبقه 1 واحد B123-2216519
محمدحسين زروککارشناس تغذیهمازندران شهرستان محمود آباد شهر محمودآباد خ آيت الله بروجردي ک مسجد س تجاري طبقه 411-44735344
مژدا رحماني لاسميکارشناس تغذیهمازندران شهرستان آمل شهر آمل سبزه ميدان مقابل داروخانه حسينيان پشت ساختمان فرزانه ساختمان پزشکان121-2225868
احسان دهقاني زاده بغدادآبادگفتار درمانیمازندران شهرستان ساري شهر ساري خيابان قارن ساختمان روبروي بانک رفاه ساختمان پزشکان شفا151-2204349
آئین خاضعی طبریگفتار درمانیمازندران شهرستان بابل شهر بابل ميدان كشوري خيابان شهيد سرگرد قاسمي ساختمان طلوع پلاك ..... طبقه 2 واحد111-2253433
علی جهانیگفتار درمانیمازندران شهرستان تنكابن شهر تنکابن مازندران - تنكابن- ساختمان پزشكان پارس ميدان شهيد شيرودي ميدان 0 پلاك 0 طبقه 0 واحد192-4231095
قاسم بيابانيگفتار درمانیمازندران شهرستان ساري شهر ساري خيابان قارن کوچه اصانلو روبروي داروخانه آذربخش زيرزمين11-33312473
محمود ولي پور ملکشاهگفتار درمانیمازندران شهرستان بابل شهر بابل ميدان کشوري کوچه سرداران 1 سختمان سمت چب ساختمان ارش طبقه اول11-32262207
وحيد شعاريگفتار درمانیمازندران شهرستان بابلسر شهر بابلسر خيابان پاسداران 1 - کوچه نفيسي - مجتمع نفيس - مطب گفتار درماني شعاري112-5230406
هاجر شهرودباريگفتار درمانیمازندران شهرستان تنكابن شهر تنکابن تنکابن خ امام روبروي دبيرستان 17شهريور ساختمان کيان بلوک 2 . طبقه 2 واحد 6192-4211226
روح اله کيامتخصص اطفالاستان مازندران شهرستان چالوس شهر چالوس گلسرخي ک حسيني خ منتظري11-52210161
مهدي بهاري بندريمتخصص اطفالاستان مازندران شهرستان نور شهر نور خ ناطق نوري نور يکم ساختمان پزشکان قديم122-6254954
عذرا سلطانیمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري ساري خيابان قارن ساختمان قو پلاك 0 طبقه 0 واحد151-3215842
ايرج محمدزادهمتخصص کودکانمازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل ميدان کشوري-خيابان شهيدسرگردقاسمي- م پزشکي بهزاد- طبقه 2111-2253730
حسن نوروزيمتخصص کودکانمازندران شهرستان آمل شهر آمل نياکي محله - خيابان وليعصر - ساتمان ميرداماد121-2220832
حمید نجفیمتخصص کودکانمازندران شهرستان آمل شهر آمل - چهار راه 17 شهريور ساختمان پزشكان طبقه 2121-2224521
رضا فلاحمتخصص کودکاناستان مازندران شهرستان نور شهر نور خ امام ساختمان مهر جنب بانک مسکن طبقه اول مطب دکتر رضا فلاح متخصص اطفال122-6228120
سيد هدايت اله هاشميمتخصص کودکانمازندران شهرستان قائم شهر شهر قائم شهر ميدان طالقاني خ بابل امام پ 0 ط 2123-2228270
کسری کریمیمتخصص کودکانمازندران شهرستان تنكابن شهر تنکابن تنكابن خيابان امام كوچه كتر بهادري پلاك 0 طبقه 2 واحد 3و4192-4233499
يدالله زاهدپاشامتخصص کودکانمازندران شهرستان بابل شهر بابل خ مدرس خ مصطفي خميني 10 پلاک 0 طبقه 1111-2228477
محمد رضا بهرامیانمرکز شنوایی سنجیاستان مازندران شهرستان تنكابن شهر تنکابن تنكابن-خيابان خيام-ساختمان فرزين192-4220580
مرجان خليلي ديزآباديمرکز شنوایی سنجیاستان مازندران شهرستان قائم شهر شهر قائم شهر م طالقاني خ مدرس ساختمان آمين 24 پلاک بلوک 2 طبقه 4 واحد123-2216047
محمد افضلیمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان آمل شهر امل 17 شهريور خ 17 شهريور ک بنياد شهيد پلاک 0 طبقه -12226290
حامد طبسیفوق تخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان آمل شهر امل 17 شهريور ک بنياد شهيد بن پامچال پلاک 26 طبقه 02226656
مجید سلیمان نژادفوق تخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان آمل شهر امل 17 شهريور ک عباسپور خ 17 شهريور م سپهر پلاک 1314 طبقه 32224658
کامران پورمندمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان آمل شهر امل گرجي محله خ شهيد مصطفي خميني خ 17 شهريور پلاک 0 طبقه 32150480
رقیه پورکیامتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان آمل شهر امل گرجي محله خ شهيد مصطفي خميني ک شهيد باهنر پلاک 17 طبقه 02251133
مینو پورقربان لاشه مقدممتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان آمل شهر آمل - خيابان 17 شهريور كوچه بنياد شهيد ساختمان رازي طبقه 12255253
علی اکبر کیانیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان مازندران شهرستان آمل شهر آمل - خيابان شهيد مصطفي خميني بن بست اطمينان پلاك - طبقه 2 واحد2224059
نعمت الله عراقیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان مازندران شهرستان آمل شهر آمل 17 شهريور خيابان بنياد شهيد كوچه ساختمان شمال پلاك 0 طبقه 0 واحد2227702
ندا اصغر زادهمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان آمل شهر آمل امل خيابان امام خميني کوچه افتاب 26 پلاک 6 طبقه 1 واحد44297777
احمد صمدي نسبمتخصص گوش و حلق و بینیاستان مازندران شهرستان آمل شهر آمل خ 17شهريور ک بنياد شهيد مجتمع پزشکي پلاک 0 طبقه 22229501
فاطمه توحيد آمليمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان آمل شهر آمل نياکي محله - خيابان وليعصر - ساختمان ميرداماد2220832
احمد صناعتمتخصص مغز و اعصاباستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل استان مازندران شهرستان بابل شهر بابل امام رضا خ شيرودي خ سرگرد قاسمي پلاک 0 طبقه 1 واحد2251393
رضوانه پوررضاقميمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل استان مازندران شهرستان بابل شهر بابل م طالقاني خ مدرس پلاک 62 طبقه 32199841
محمد رضا خصو صی نیاکیمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل امام رضا خ شيرودي خ سرگرد قاسمي پلاک 0 طبقه 1 واحد 2251505
سيد ابراهيم حجازيانمتخصص مغز و اعصاباستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل امام رضا خ شيرودي خ سرگرد قاسمي پلاک 0 طبقه 32289240
سيد فرزاد جلاليمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل امام رضا خ شيرودي خ سرگرد قاسمي م پزشکي بهزاد پلاک 0 طبقه 3 واحد 2255578
مهتاب زینال زادهمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل- چهار راه فرهنگ ساختمان جهانيان پلاك 15 طبقه 3 واحد2204039
حسین فرخندهمتخصص گوش و حلق و بینیاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل- خيابان سردار قاسمي-روبروي اورژانس شهيد بهشتي ساختمان بهزاد پلاك 0 طبقه 3 واحد2255556
معصومه نیکزادمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل- خيابان سرگرد قاسمي- روبروي بيمارستان شهيد بهشتي- کوچه دانش 4 پلاک 0 طبقه 3 واحد2260010
محمد حسینیانفوق تخصص غدداستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل- ميدان آزادي- خيابان صالح طبري - ساختمان فراز0 طبقه 1 واحد 32294669
میترا لطفی مرزناکیمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل- ميدان كشوري خيابان سرگرد قاسمي-ساختمان پزشكان بهزاد پلاك 0 طبقه 2 واحد2257555
زليخا معززيپزشک متخصص غدداستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل-خيابان طبرسي-خيابان دهم-ساختمان پزشکان روجين-پلاک 0-طبقه 132288958
نوشين نقي زادهمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل-ک دانش 8- خ سرگرد قاسمي2257755
علي توسليمتخصص گوش و حلق و بینیاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل خيابان شهيدسرگردقاسمي ساختمان خوارزمي پلاک 0 طبقه 0 واحد A2254564
محمدتقی قاسم نژادجامعیمتخصص مغز و اعصاباستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل بابل خيابان طبرسي ميدان كشوري-ساختمان پزشكان پلاك 0 طبقه 0 واحد2253052
علیجان احمدی آهنگرمتخصص مغز و اعصاباستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل باغبان محله خ مدرس بن آزادي پلاک 0 طبقه 22290141
علی بخردیمتخصص مغز و اعصاباستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل باغبان محله خ مصطفي خميني خ مدرس س مرکزي پزشکان بابل پلاک 12 طبقه 12191818
مهرداد سارویمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل باغبان محله خ مصطفي خميني خ مدرس س مرکزي پزشکان بابل پلاک 54 طبقه 52196633
سید نصراله بهارنوریمتخصص مغز و اعصاباستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل برج بن خ مدرس خ مصطفي خميني 10 پلاک 39 طبقه 12224199
شهريار سليماني سوادکوهيفوق تخصص گوارشاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل خ طبرسي خ دهم پلاک 0 طبقه 22288981
مهناز قلي پور بازيريمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل خ طبرسي خ دهم س روجين32289156
هديه السادات هاديان امريمتخصص گوش و حلق و بینیاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل خ ظبرسي خ دهم س ارش پلاک 1 طبقه 12289040
سید مرتضی موسویمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل کارگر ک سرداران 18 بل شيخ طبرسي پلاک 0 طبقه 2 واحد 2290232
محمد تقی هدایتی گودرزیمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل کشوري بل شيخ طبرسي ک سرداران 2 س پزشکان آتيه پلاک 0 طبقه 332288990
محمد حسین حسین آبادیمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل کشوري ک سرداران 6.1 بل شيخ طبرسي س پزشکان مهر پلاک 0 طبقه 22288880
محمد تقي صالحي عمرانمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل کشوري ک کوثر ک سرداران 2 س پزشکان روجين پلاک 0 طبقه 132288887
ایرج جعفری پورمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل کشوري ک کوثر ک سرداران 2 س پزشکان روجين پلاک 0 طبقه 32289118
رضا سهراب نژادمتخصص مغز و اعصاباستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل کشوري ک کوثر ک سرداران 2 س پزشکان روجين پلاک 0 طبقه 42288971
مهسا اسمعيل پورمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل ميدان کشوري خ سرگرد قاسمي ساختمان پزشکان پارس - طبقه 232255057
علي مکارميمتخصص چشماستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل ميدان کشوري خ طبرسي س پزشکان مهر طبقه 332288994
عزت اله پور عبدالهمتخصص چشماستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل ميدان کشوري خيابان سرگرد قاسمي2288890
ميترا آراممتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان بابل شهر بابل ميدان کشوري خيابان سرگردقاسمي ساختمان پزشکان طبقه 12255400
ريتا عمادي اله ياريمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان تنكابن شهر تنکابن مازندران تنکابن بلوار امام کوچه مسلم بهادري- ساختمان پزشکان ايرانيان4239882
آرام ضیائی طبریمتخصص گوش و حلق و بینیاستان مازندران شهرستان چالوس شهر چالوس استان مازندران شهرستان چالوس شهرچالوس- چالوس محله - خ امام خميني - خ خدادي - واحد12229373
حامد کسائیمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان چالوس شهر چالوس امام رضا ک حسيني خ منتظري پلاک 0 طبقه 0 واحد 2218806
محمد خواجويمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان چالوس شهر چالوس پاسداران خ امام خميني بن شهيد پور مرادي پلاک 0 طبقه 052223055
شیرین جبارپورمتخصص مغز و اعصاباستان مازندران شهرستان چالوس شهر چالوس پاسداران خ امام خميني خ شهيد منتظري پلاک 0 طبقه 02216242
مهرداد گوهرزادمتخصص مغز و اعصاباستان مازندران شهرستان چالوس شهر چالوس چالوس گلسرخي خيابان امام خميني ك منتظر پلاك 80 طبقه 0 واحد b2229940
مجيد شمس زاده اميريمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان چالوس شهر چالوس شهيدبهشتي خ امام خميني خ 13 آبان پلاک 62 طبقه 02228432
احمد شهيدي کسمائيمتخصص گوش و حلق و بینیاستان مازندران شهرستان چالوس شهر چالوس گل سرخي خ امام خميني خ شهيد منتظري پلاک 0 طبقه 02246061
سعيد رضاييمتخصص چشماستان مازندران شهرستان چالوس شهر چالوس گلسرخي-بن پزشکان-طبقه دوم-دکتر سعيد رضائي52220234
خديجه ابراهيميمتخصص گوش و حلق و بینیاستان مازندران شهرستان چالوس شهر چالوس گلسرخي خ امام خميني بن صدف2211927
ليلا اوجانيمتخصص گوش و حلق و بینیاستان مازندران شهرستان چالوس شهر چالوس گلسرخي خ منتظري خ امام خميني پلاک 255 طبقه 0 واحد C2218775
علي عمران معتمد چابکيمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان رامسر شهر رامسر لمتر بل 400 دستگاه بن ياس 5 پلاک 0 طبقه 05224300
سیدجعفر روحانیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان مازندران شهرستان رامسر شهر رامسر نارنج بن خيابان خيابان مطهري خيابان مطهري ساختمان پزشكان سينا پلاك 20 طبقه 2 واحد5254004
سيدمرتضي تقويمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري 15خرداد خ المهدي{شهيد صديقي11-پيروزي 10} ک زادسر پلاک 0 طبقه 5
شيده نصريمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري بلاميرمازندراني سه راه کشاورزي ک جابربن حيان ساخنمان پزشکي امير شماره 2 ط اول3260644
احمد داریوش نیامتخصص گوش و حلق و بینیاستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري بلوار طالقاني ساختمان جنب ييمارستان حكمت ساختمان حكيم پلاك 14 طبقه 3 واحد 143246420
مريم خرازي زادهمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري خيابان فرهنگ نبش کوچه قليچ مجتمع پزشکي توسعه طبقه 5 واحد 4133315157
علیرضا ابراهیمیمتخصص مغز و اعصاباستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري خيابان قارن خيابان انقلاب خيابان قارن پلاک 8649 طبقه 0 واحد2227490
سیده رفعت بنافتیمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري ساري خيابان انقلاب خيابان قارن مجتمع پزشكي كسري پلاك 2 طبقه 0 واحد 22214777
سید محمد اصفهانیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري ساري خيابان فرهنگ خيابان قارن روبروي بانك پاسارگاد مجتمع سهيل پلاك 57913 طبقه 2 واحد2224679
کیومرث نوروزپور دیلمیفوق تخصص چشماستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري ساري خيابان مدرس بلوار امير مازندراني بيمارستان امير مازندراني پلاك 45388 طبقه 3 واحد3251610
احمد احمدزاده امیریفوق تخصص چشماستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري ساري خيابان وارن روبروي داروخانه دكتر مفتاحي ساختمان دي پلاك 0 طبقه 12220556
پرویز محیطمتخصص مغز و اعصاباستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري ساري ميدان شهرداري خيابان فرهنگ مجتمع شهريار3 پلاك 9571 طبقه 2 واحد 2062200950
رکسانا ملاصالحیمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري سه راه كشاورزي خيابان سه راه كشاورزي(مدرس) بلوار اميرمازنداني پلاك 5386 طبقه 3 واحد3255205
مژگان جمشيديمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري فرهنگ خيابان فرهنگ ابتداي خيابان پيوندي33250006
علی قائمیانمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري فرهنگ ک فخرالدين سورتچي ک قاآني{فرهنگ 17} س پزشکان پلاک 0 طبقه 13241006
کیوان یوسف نژادمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري فرهنگ ک فرهنگ 16(شهيد قليچ) خ فرهنگ س شهريار3 پلاک 0 طبقه 02213772
بابک باقریمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري فرهنگ ک فرهنگ 20(شهيد محمود علامه21) ک سيد پور 27 پلاک 7 طبقه 23219944
زينب نظريمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري قارن خ انقلاب خ قارن (مجتمع کسري) پلاک 0 طبقه 12222127
الهام قلی پور برادریمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري قارن خيابان انقلاب خيابان قارن (قارن كلينيك) پلاك 8661 طبقه 1 واحد2229732
سعید فروزانمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري مازندران - ساري - بلوار پاسداران - جنب بيمارستان نيمه شعبان مجتمع پزشكي دكتر شهيدي - طبقه سوم - واحد 882235380
ساسان طبيبانفوق تخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري مدرس ک شهيد سيد حمزه قريشي بل امير مازندراني پلاک 0 طبقه 33255207
سيدعبداله مدنيمتخصص گوش و حلق و بینیاستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري مدرس کوچه شهيد سيد حمزه قريشي بلوار امير مازندراني طبقه دوم3247599
ترنگ تقوائي عربيفوق متخصص گوارشاستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري ميدان امام پرتو مازند بلوار پاسداران ساختمان اسماعيل شهيدي2235371
سالومه پیوندیمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري ميدان شهدا خيابان 15 خرداد خيابان فرهنگ3110718
سیدحامد دهقانمتخصص مغز و اعصاباستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري ميدان شهرداري خيابان فرهنگ ساختمان شهريار3 طبقه 4 واحد 4092227554
مرتضي نامدارمتخصص مغز و اعصاباستان مازندران شهرستان قايم شهر شهر قايم شهر خيابان بابل ک تلار 18 خ امام خميني پلاک 0 طبقه 22260666
لعبت رضاييانمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان قايم شهر شهر قايم شهر خيابان بابل م طالقاني خ امام خميني پلاک 0 طبقه 12253465
فریده آخوندیمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان قايم شهر شهر قايم شهر شهيد دستوريان خ بابل [امام خميني] ک تلار 6 [شهيد دستوريان][لاله3] م پزشکي آريا پلاک 0 طبقه 02236336
مهرداد معبوديمتخصص مغز و اعصاباستان مازندران شهرستان قايم شهر شهر قايم شهر طالقاني خ البرز 1 ‍[ابن سينا] خ شهيد مدرس س آمين 24 پلاک 0 طبقه -12216033
سپيده حج فروشمتخصص گوش و حلق و بینیاستان مازندران شهرستان قائم شهر شهر قائم شهر خ ساري(کارگر)-کلينيک اسدالله پور3232268
مریم قلی زادهمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان قائم شهر شهر قائم شهر قائمشهر ميدان خ ساري ( كارگر) ساختمان تيمچه بهرام پلاك 0 طبقه 0 واحد2234350
ثریا عالمیمتخصص زنان و زایماناستان مازندران شهرستان قائم شهر شهر قائم شهر مطب دكتر عالمي ميدان طالقاني خيابان مدرس - ساختمان آمين 24 پلاك 0 طبقه 0 واحد2216460
مهدي شفيعي ثابتمتخصص مغز و اعصاباستان مازندران شهرستان نور شهر نور خيابان امام نبش درياي 10 مجتمع کسري6211219
شوکت مشتاقيانمتخصص قلب و عروقاستان مازندران شهرستان نور شهر نور مصلي ک دريا 12 بل امام خميني س کسري پلاک 0 طبقه 26211291
مريم کريممتخصص گوش و حلق و بینیاستان مازندران شهرستان نور شهر نور نور خيابان امام روبروي شبکه اتفاقات برق مجتمع کسري6211256
نعمت الله سلطان پورمتخصص گوش و حلق و بینیاستان مازندران شهرستان نوشهر شهر نوشهر آزادي خ بوعلي سينا خ ستارخان شمالي3239303