قزوین

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
دکتر رزا زاوشیمتخصص تغذیه و رژیم درمانیقزوین خیابان فردوسی جنوبی /نبش کوچه نسترن /ساختمان پزشکان نسترن /طبقه اول واحد433220045
دکتر مصطفی نوروزیمتخصص تغذیه و رژیم درمانیقزوین خیابان فردوسی جنوبی /نبش کوچه نسترن /ساختمان پزشکان نسترن /طبقه اول واحد433224926
میر عماد حسینی مقدم امامیپزشک اطفالاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين خيام شمالي خ بوعلي غربي خ خيام شمالي پلاک 181 طبقه 2 واحد C281-3331514
شیلا نورانیپزشک زنان و زایماناستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين - خيابان فردوسي سه راه شهرداري ساختمان پزشكان دكتر جامعي پلاك 0 طبقه 2 واحد281-2229876
فرشیده سمیعی نصرآبادیپزشک کودکانقزوين بوعلي چهار راه بوعلي ساختمان پزشكان فردوس پلاك 182 طبقه 2 واحد AB281-2224917
سید حسین مطیعی لنگرودیپزشک متخصص اطفالاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين استان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين دانشگاه خ شهيدثالث ك شكيبا 20 پلاك 39281-2228100
مريم متفکرپزشک متخصص اطفالاستان قزوين شهرستان البرز شهر الوند استان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين دانشگاه ک کيوان ک شهيدوهابي محقق 24 پلاک 20 طبقه 1282-2225288
ناهید انوری آذرپزشک و متخصص زنان و زایمان و نازاییاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين خيابان خيام چهار راه عدل ساختمان پزشكان عدل281-3347471
فرناز فلاح زادهدندانپزشک کودکاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين استان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين مسجدمحمدرسول اله خ فلسطين شرقي ک علي قاقازاني 28 پلاک 66 طبقه -1281-3320196
زيبا باقري سفيددشتيروانشناسقزوين فردوسي خ فردوسي خ اميرامجدس پزشکان سلامت پلاک 3 طبقه 0 واحد28-33227861
مریم رهنمای نمینروانشناسقزوين خيابان ميدان آزادي بن بست سينا ساختمان پزشكان آزادي پلاك 1 طبقه 1 واحد281-2228013
اکبر افشارشنوایی سنجیاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين استان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين خيام شمالي خ عدل شرقي بن مشکوت 33 پلاک 0 طبقه 2 واحد A277-3350792
سارا اماميونشنوایی سنجیاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين خيابان خيام جنوبي- کوچه کليسا-ساختمان جابربن حيان-طبقه 4 رو به جنوب28-33671402
حسین هل اطائیفوق تخصص اطفالاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين سه راهي شهرداري خيابان فردوسي جنوبي ساختمان پزشكان جامعي281-2223142
مرتضي حبيبي بي بالانيفوق تخصص کودکاناستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين فردوسي چه بوعلي خ فردوسي28-33363221
پوراندخت اسعدی پورکارشناس تغذیهقزوين ميدان آزادي ساختمان قائم درمانگاه قائم ط 2 مطب دكتر پوراندخت اسعدي پور281-2231719
سپیده مهدی خانیکارشناس تغذیهقزوين فردوسي خيابان درمانگاه خيابان حكمت پلاك 1 طبقه 1 واحد281-3777227
فاطمه قزوينيمتخصص زناناستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين خ هلال احمر ک ش قانع پ12 طاول واحد6281-3361044
فتح السادات لاوری قنادمتخصص زنان و زایماناستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين فردوس شمالي چه فلسطين خ دهخدا 15 پلاک 370 طبقه 0 واحد B281-3351469
مجتبی معینیمتخصص کودکانقزوين شهرستان البرز شهر الوند استان قزوين شهرستان البرز شهر الوند امام خميني بل 22 بهمن خ امام خميني پلاک 0 طبقه 1282-2228367
خاطره خامنه پورمطب اطفالاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين چهاراره شهرداري خيابان خيام جنوبي خيابان كوچه 10 پلاك 6 طبقه 2 واحد 4281-2244692
زهرا پيرزادهمغز و اعصاب کودکاناستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين نادري خيابان نادري کوچه زرآبادي پلاک 5 طبقه 1 واحد281-2236566
معصومه داداش عليهامتخصص زنان و زایماناستان قزوين شهرستان البرز شهر الوند استان قزوين شهرستان البرز شهر الوند امام خميني خ شهيدصارمي ک 10 شهيد حقيقتي پلاک 2 طبقه 1 واحد AD
ایلناز بابکمتخصص قلب و عروقاستان قزوين شهرستان بويين زهرا شهر بويين زهرا ولي عصر ک گلستان 8 ک پاي نبرد پلاک 12 طبقه 04222420
زینب سلطانیمتخصص قلب و عروقاستان قزوين شهرستان تاکستان شهر تاکستان چهارراه بانک ملي خ امام خميني بن شفاعت پلاک 3 طبقه 05234514
مريم کشاورز هدايتيقلب و عروقاستان قزوين شهرستان تاکستان شهر تاکستان خ امام خميني خ عدالت س پزشکان مهر پلاک 6 طبقه 035246721
سايه کريمي اولمتخصص چشماستان قزوين شهرستان تاكستان شهر تاکستان استان قزوين شهرستان تاکستان شهر تاکستان تاکستان چهار راه غفاري جنب بانک تجارت خيابان عدالت ساختمان مهر پلاک 2758435246725
سعيدرضا نوريمتخصص گوش و حلق و بینیاستان قزوين شهرستان تاكستان شهر تاکستان خيابان امام خميني خيابان امام خيابان روبروي شهرداري پلاک 0 طبقه 0 واحد5246609
نقي رحمانيمتخصص گوش و حلق و بینیاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين استان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين بوعلي چه نظام وفا خ بوعلي غربي پلاک 332 طبقه 22237784
داود اکبریمتخصص گوش و حلق و بینیاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين استان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين خيام شمالي خ بوعلي غربي خ خيام شمالي پلاک 181 طبقه 2 واحد A3331627
حسین بهروز عزیزیمتخصص قلب و عروقاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين بلاغي م آزادي خ طالقاني س شفق پلاک 470 طبقه 0 واحد CB2229557
محمد مهدى دائىمتخصص قلب و عروقاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين بوعلي چه نادري جنوبي خ بوعلي سينا پلاک 0 طبقه 1 واحد B33334766
سید مهران مولوی شیرازیمتخصص مغز و اعصاباستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين بوعلي خ بوعلي سينا بوعلي س پزشکان بوعلي پلاک 192 طبقه 4 واحد C2227205
عزت السادات حاجی سید جوادی پژوهیمتخصص زنان و زایماناستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين خ خيابان سه را خيام كوچه ساختمان پزشكان 40 ستون پلاك 0 طبقه 0 واحد2230636
پریسا پرکار رضائیهمتخصص چشماستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين خيابان خيام جنوبي چهار راه شهرداري ساختمان پزشكان پاستور3334946
علی زرگرفوق تخصص گوارشاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين خيابان خيام خ سه راه خيام ک 8 حاج نصيري 2*412244748
میرعبدالعلی مجابیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين خيابان خيام شمالي ساختمان پزشكان رازي3337680
خدیجه علمی زادهمتخصص زنان و زایماناستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين خيابان خيام كوچه خضري ساختمان پزشكان جم2236500
شاپور صفریمتخصص گوش و حلق و بینیاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين خيابان فردوسي شمالي ساختمان پزشكان ساسان روبروي بيمارستان دهخدا طبقه 2 واحد 113368853
فرشيد صفدريانمتخصص گوش و حلق و بینیاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين خيابان فردوسي کوچه امير امجد ساختمان صدف33320186
سیدحسین قافله باشیمتخصص مغز و اعصاباستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين خيام شمالي بل آيت اله مدرس خ عدل پلاک 21 طبقه 1 واحد A3333930
حمید رضا زارع پورفوق تخصص قلب و عروقاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين خيام ک شهيد خضري 13 خ فردوسي س پزشکان نسترن پلاک 149 طبقه 42236969
ماندانا نوید آذربایجانیمتخصص زنان و زایماناستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين خيام وسط چهار راه عدل كوچه جنب بن بست معراج پلاك 258 طبقه 1 واحد3347317
مرتضی ابراهیمی ورکیانیمتخصص قلب و عروقاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين دانشگاه خ شهيدمهدي شالباف ک شهيدمحمدحسن پورمطبوع 27 پلاک 18 طبقه 1 واحد A
داود کاتبیمتخصص قلب و عروقاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين سبزه ميدان خ نادري بن کاوه پلاک 0 طبقه 0223897
حسین یوسفی جوردهیمتخصص چشماستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين سه راهي خيام خيابان خيام ساختمان پزشكان چهلستون پلاك 0 طبقه 1 واحد 52227180
مرجان فخریمتخصص زنان و زایماناستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين طالقاني خ طالقاني بن ياس س فرشته پلاک 0 طبقه -1 واحد C2237738
معصومه انبارلوییمتخصص زنان و زایماناستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين فردوسي جنوبي بن بست مافي ساختمان پزشکان پارسيان پلاک 178 طبقه 3 واحد 62222214
حمید مراتمتخصص چشماستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين فردوسي خ شهرداري ک نسترن 14 پلاک 2 طبقه 3 واحد D3323109
سید حبیب اله جامعیمتخصص قلب و عروقاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين فردوسي ک امير امجد خ فردوسي جنوبي پلاک 52 طبقه 1 واحد شمالي2223366
ابوالفضل قبادیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين قزوين چهارراه خيام ابتداي خ بوعلي پ1203321315
طلعت دباغی قلعهءمتخصص زنان و زایماناستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين ميدان آزادي ميدان آزادي خيابان اول فردوسي بن بست سينا ساختمان پزشكان آزادي پلاك 0 طبقه 0 واحد
یوسف ماهوتیمتخصص زنان و زایماناستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين نادري خيابان نادري ساختمان بانك سينا پلاك 5 طبقه 2 واحد2220046
آرش ميراوليائيمتخصص گوارشاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين نادري ک کانون 17- خ نادري جنوبي پلاک 146 طبقه 02243264
سارا اللهیپزشک اطفالقزوين شهرستان البرز شهر الوند الوند خيابان امام282-2243154
قاسم قریشی مکریپزشک اطفالاستان قزوين شهرستان قزوين شهر قزوين فردوسي چه بوعلي خ فردوسي پلاک 164 طبقه 1 واحد c281-2228327