فارس

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
ابوالفضل ته کربینایی سنجیفارس شهرستان فسا شهر فسا فسا خيابان حافظ خيابان حافظ پلاك 0 طبقه 0 واحد
اسماعيل شماليبینایی سنجیفارس شهرستان ني ريز شهر ني ريز ميدان پانزده خرداد کلينيک بينايي سنجي قصرعينک732-5235053
الهه توکليبینایی سنجیفارس شهرستان لارستان شهر لار شهرجديد ميدان طاووس بلوار دانشجو پلاک 0 طبقه 0781-2241845
بهروز مالکیبینایی سنجیفارس شهرستان شيراز شهر شيراز خيابان ساحلي ساختمان پزشكان 2000 پلاك 22 طبقه 6 واحد 22711-2261090
راضيه ديانيبینایی سنجیفارس شهرستان گراش شهر گراش برق روز, خيابان امام خميني کوچه جلالي زيرزمين واحد782-2221771
سارا کشاورزيبینایی سنجیفارس شهرستان مرودشت شهر مرودشت خيابان ميرزاخاني جنب درمانگاه امام علي711-7271854
سعیده حسین منیبینایی سنجیفارس شهرستان شيراز شهر شيراز شهرك گلستان خيابان دوم چهار راه درمانگاه تخصصي بوستان پلاك 0 طبقه 0 واحد711-6217002
فاطمه صالحيبینایی سنجیفارس شهرستان لارستان شهر لار شهرجديد م بسيج بل دانشجو طبقه همکف واحد2781-2252710
فرزانه قانعبینایی سنجیفارس شهرستان شيراز شهر شيراز تاچارا بلوار ميرزاي شيرازي ساختمان بينايي سنجي پلاك 0 طبقه 1 واحد711-6233785
مریم کشتکاربینایی سنجیفارس شهرستان شيراز شهر شيراز ميدان اطلسي بلوار هجرت چهار راه آريا جنب قنادي اسيا پلاك 0 طبقه 2 واحد711-2275579
یحیی تهمتنبینایی سنجیفارس شهرستان شيراز شهر شيراز بلوار پاسداران ايستگاه 4 زرهي درمانگاه محمدرسول الله711-8423171
افسانه هوشبرپزشک اطفالاستان فارس شهرستان آباده شهر آباده شهرستان اباده خيابان امام خميني ميدان امام خميني روبروي بانك ملت مركزي751-3362600
سيد علي حساميپزشک اطفالفارس شهرستان آباده شهر آباده استان فارس شهرستان آباده شهر آباده م وليعصر خ امام خميني خ شهيد عباسپور پلاک 66 طبقه 1 واحد 7751-3338094
مهدي راسخپزشک اطفالفارس شهرستان كازرون شهر کازرون گنبد خيابان سلمان فارسي بن بست 4 ساختمان دنا طبقه همکف واحد 3
مینو رمزیپزشک اطفالاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز بلوار بعثت نبش زرهي پلاك ندارد طبقه 1 واحد مطب711-6489580
اسما معماردوستپزشک زنان و زایماناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز فصرالدشت چهار راه سينما نسعدي نرسيده به داروخانه اسيا س افشار ط اول مطب دكتر معماردوست711-2304051
آرامگل عزیزیپزشک زنان و زایماناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز بلوار زند خيابان نبش بيست متري سينما سعدي ساختمان مجتمع پزشكي شيراز پلاك 102 طبقه 1 واحد711-2342698
ژاله ذوالقدریپزشک زنان و زایماناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز قصر دشت خيابان فلسطين ساختمان ياقوت پلاک 137 طبقه 2 واحد711-2358555
فاطمه هنرپيشهپزشک زنان و زایماناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز خيابان ساحلي غربي ميدان دانشجوساختمان پزشکي ارم طبقه دوم واحد5711-6264532
فرحناز یوسفیپزشک زنان و زایماناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز خيابان زند روبروي خيابان بيست متري سينما سعدي كوچه 50- ساختمان دي پلاك ندارد طبقه 2 واحد711-2359874
گيتا يزداني سروستانيپزشک زنان و زایماناستان فارس شهرستان ارسنجان شهر ارسنجان خيابان ولي عصر جنوبي خيابان شهيد مطهري729-7622477
معصومه زارعیپزشک زنان و زایماناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز بولوارکريمخان زند م نمازي بل کريمخان زندس پزشکان فارس پلاک 0 طبقه 4 واحد 2/1711-2337507
اعظم فرجیپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان فارس شهرستان قيرو كارزين شهر کارزين بلوار امام خميني خيابان بسيج كوچه ياس مطب دكتر فرجي 792-4222327
پريسا رزمجوئيپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان فارس شهرستان لامر د شهر لامرد لامرد - تراکمه سفلي - بلوار مطهري - بلوار وليعصر - - طبقه1782-5221839
سودابه هوشمند جويانيپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان فارس شهرستان لامر د شهر لامرد لامرد - تراکمه سفلي - بلوار مطهري - بلوار وليعصر - طبقه همکف782-5226808
سيدعبدالرحمن شاه اميريپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز باغشاه خ فلسطين خ حکيمي ک 2/2 پلاک 37 زيرزمين واحد711-2359999
فرشته گودرزیانپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز شيراز بلوار زند نبش خ هفت تير ساختمان پزشكان فارس پلاك 7134767444 طبقه 2 واحد711-2343050
اصغر روشن ضمیرپزشک کودکانفارس شهرستان اقليد شهر اقليد شهدا ميدان شهدا خيابان طالقاني ساختمان دكتر روشن ضمير پلاك 0 طبقه 1 واحد752-4230463
حمیدرضا مولاپزشک کودکانفارس شهرستان شيراز شهر شيراز شيراز بلوار پاسداران بعد از كوچه مسجد اميرالمومنين جنب دفتر خدمات پستي711-6303352
سید محمد هادی مظلومیپزشک کودکانفارس شهرستان شيراز شهر شيراز خيابان زند خيابان هفت تير چهار راه معدل طبقه دوم راديولوژي دكتر پايدار پلاك - طبقه 2 واحد 1711-2303250
منصور جلالیپزشک کودکانفارس شهرستان شيراز شهر شيراز خيابان زند خيابان ارديبهشت ساختمان مجتمع پزشكي شفا پلاك - طبقه 3 واحد 3711-2338424
ناهید سراجیپزشک کودکانفارس شهرستان شيراز شهر شيراز خيابان زند كوچه 47 ساختمان طلايه پلاك 5 طبقه 1 واحد 1711-2307970
آرمان ارجمنديپزشک متخصص اطفالاستان فارس شهرستان مرودشت شهر مرودشت مرودشت خيابان امام خميني (ره) کوچه بيمه قديم (شبکه بهداشت)پلاک 459 طبقه 1 واحد728-3337513
حسین علمدارلوپزشک متخصص اطفالاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز بلوار گلستان خيابان بلوار گلستان خيابان استاد شهريار ساختمان پزشكان پلاك 0 طبقه 0 واحد711-6489023
داريوش ظهوريپزشک متخصص اطفالاستان فارس شهرستان مرودشت شهر مرودشت خ ش بهشتي خ دريابار س باران طبقه2 واحد1728-2234479
شرقیه در باشپزشک متخصص اطفالاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز خ زند ساختمان ايرانيان ساختمان طبقه 5 پلاك 0 طبقه 5 واحد711-2358731
طیبه رئیسیپزشک متخصص اطفالاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز خبرنگار بلوار شاهد ساختمان سهند پلاك 0 طبقه 2 واحد 205711-6491237
غلامرضا فتح پورپزشک متخصص اطفالاستان فارس شهرستان ني ريز شهر ني ريز جنب داروخانه دوستان مطب دكتر فتح پور ميدان 15خرداد خيابان طالقاني پلاك 14331 طبقه 2 واحد732-5223900
فرحبخش منيريپزشک متخصص اطفالاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز صورتگر خ قصردشت خ شهيد فقيهي س تجاري نظر ط1 واحد 2711-2355860
گلشهر قدرقدر جهرميپزشک متخصص اطفالاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز عفيف آباد خ عفيف آباد خ قصردشت ط2 واحد711-36268413
محمدحسین عضدیپزشک متخصص اطفالاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز خيابان زند خيابان زند ساختمان پزشكان پلاك طبقه3 طبقه 0 واحد711-2301260
محمدرضا ربيعي اراکيپزشک متخصص اطفالاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز قاآني شمالي خيابان قاآني شمالي کوچه شماره 10 کوچه شماره 10 پلاک 7 طبقه 1 واحد 4711-2356316
نظام هادی بر حق طلبپزشک متخصص اطفالاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز نادر چهار راه گمرك ساختمان نادر پلاك 1 طبقه 3 واحد 303711-2322489
هاشم رفيع زادهپزشک متخصص اطفالاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز بلوار مدرس بين درب اول و دوم پايگاه جنب دفتر اسناد رسمي711-7200111
پیمانه طباطبائی نائینیپزشک متخصص زناناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز قصردشت خيابان قصزدشت روبروي مخابرات وليعصر ساختمان پلاتين پلاك 1 طبقه 2 واحد 2711-6260124
فرزانه سعيدي فردپزشک متخصص زناناستان فارس شهرستان كازرون شهر کازرون گنبد - خيابان سلمان فارسي - بن بست 4 - ساختمان دنا - زيرزمين - واحد 4721-2217017
ندا رحيمي رادپزشک متخصص زناناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز استان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز ملاصدرا خ ملاصدرا ک 9 س پزشکان رازي پلاک 16711-2346645
حميد حسن ليداخلی اطفالاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز بلوار رحمت خيابان بني هاشمي نبش کوچه711-7502033
مريم کاشفدکتر زناناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز باغشاه ، خ قصردشت ، خ فلسطين س تجاري سبز ، طبقه 2 ، واحد 3711-2358005
حسن حق شناسروان شناسفارس شهرستان شيراز شهر شيراز خيابان ارديبهشت خيابان 7تير خيابان فلسطين پلاك 174 طبقه 6 واحد 25711-2317641
مرضيه نخست روانروان شناسفارس شهرستان جهرم شهر جهرم خيابان فرصت جنوبي روبروي بانک ايران زمين مرکز مشاوره انديشه791-2235550
صدراله خسرويروانشناسفارس شهرستان شيراز شهر شيراز 20 متري سينما سعدي خيابان ارديبهشت شرقي کوچه 1 س تجاري مسکوني کاظمي پ42711-2317537
علي اکبر رحيميروانشناسفارس شهرستان اقليد شهر اقليد شهرک 4 خيابان انقلاب خيابان تعاون طبقه همکف752-4220000
سیدطه شجاع الدینشنوایی سنجیاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز بلوار کريمخان زند ک 43/2 پلاک 71 طبقه 1 واحد711-2330513
حوراء نادري جهرميشنوایی سنجیاستان فارس شهرستان جهرم شهر جهرم خ 22 بهمن روبروي مجتمع الماس791-2233707
سعيده امين پورشنوایی سنجیاستان فارس شهرستان مرودشت شهر مرودشت خيابان ابوذر جنوبي خيابان 7تيرشرقي پلاک 0 طبقه 1 واحد 2728-2227481
سمیه هنرمندانشنوایی سنجیاستان فارس شهرستان كازرون شهر کازرون ميدان شهدا خيابان سلمان فارسي كوچه 2 پلاك 2 طبقه 3 واحد721-2215095
ارمغان باستانیکارشناس تغذیهفارس شهرستان شيراز شهر شيراز ملاصدرا خيابان 4 كوچه ساختمان پويا پلاك 76 طبقه 5 واحد 10711-6473508
راضيه خطيبي نژادکارشناس تغذیهفارس شهرستان شيراز شهر شيراز خيابان زند روبروي 20متري سينما سعدي مجتمع پزشکي پارسيان طبقه 4711-2360630
زهره نوريکارشناس تغذیهفارس شهرستان خرم بيد شهر صفاشهر صفاشهر - صفاشهر ناحيه يک خيابان امام خميني ساختمان سپهر طبقه سه دفتر مشاوره تغذيه71-44455541
سارا حيدريکارشناس تغذیهشيراز بولوار کريم خان زند بن بست 45 ساختمان پزشکي پاسارگاد ساختمان 396 طبقه پنجم واحد 1713-2317017
فاطمه زارعکارشناس تغذیهفارس شهرستان مرودشت شهر مرودشت ثبت احوال خيابان جهادگران شمالي خيابان مجتمع مسکوني ياس بلوک 5 پلاک 0 طبقه 0 واحد 2728-3314217
فرشته فروزشکارشناس تغذیهفارس شهرستان شيراز شهر شيراز خيابان زند خيابان خيابان زند خيابان خيابان زند پلاك 8113 طبقه 3 واحد711-2348482
لیلا آبرومندکارشناس تغذیهفارس شهرستان شيراز شهر شيراز ملاصدرا خيابان ملاصدرا كوچه 4 ساختمان پويا پلاك 1 طبقه 5 واحد711-6473508
نجمه السادات اطهرکارشناس تغذیهشيراز خيابان قصردشت بالاتر از عفيف اباد روبروي مركز تجارت جهاني نبس كوچه 38 پلاك151711-6262595
زهراسادات حسینی ده عربگفتار درمانیفارس شهرستان آباده شهر آباده خيابان امام خميني ميدان امام خميني ساختمان روبروي بانك ملت مركزي پلاك 00 طبقه 2 واحد 1751-3331422
نجمه قنبریگفتار درمانیفارس شهرستان لارستان شهر لار شهرجديد بلوار جمهوري اسلامي خيابان معلم مركز مشاوره خانواده پلاك 0 طبقه 0 واحد781-2247437
پیمان صالحیمتخصص اطفالاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز زند خيابان زند ساختمان شيراز سر بيست متري پلاك 3 طبقه 3 واحد711-2357870
آیدا نعمت الهیمتخصص زنان و زایماناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز بيست متري سينما سعدي بلوار بلوار زند خيابان خيابان بيست متري سينما سعدي پلاك 306 طبقه 3 واحد 306711-2306560
سیده معصومه فتاحی سارویمتخصص زنان و زایماناستان فارس شهرستان مرودشت شهر مرودشت كاوسي چهار راه اول -سمت راست خيابان دريابار-مجتمع باران پلاك ندارد طبقه 0 واحد728-2234478
علی محمد حکمت نیامتخصص زنان و زایماناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز خيابان زند- جنب ساختمان هتل پارس ساختمان ظفر پلاك 0 طبقه 1 واحد711-2358338
فاطمه موسویمتخصص زنان و زایماناستان فارس شهرستان آباده شهر آباده ميدان ميدان ولي عصر خيابان قدس پلاك 33 طبقه 0 واحد751-3332182
مريم حبيبيمتخصص زنان و زایماناستان فارس شهرستان اقليد شهر اقليد اقليد خيابان چمران752-4233542
هرمز ملکمیمتخصص زنان و زایماناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز زند خيابان زند ساختمان نگين پلاك 494 طبقه 3 واحد راست711-2332442
اسمعيل صدريمتخصص کودکانفارس شهرستان شيراز شهر شيراز شيراز سعدي خيابان نارنجستان کوچه 46 کوچه 46/1 پلاک 49711-7304595
اعظم السادات شرافت مولامتخصص کودکانفارس شهرستان شيراز شهر شيراز فارس - شيراز - ميرزاي شيرازي - کوچه 7 - کوچه 7/8 - بن بست سوم سمت راست71-36360981
حمیدرضا علی دوستمتخصص کودکانفارس شهرستان لامر د شهر لامرد قلعه ملا- بلوار وليعصر-جنب كالاي پزشكي نيك
زهرا قائديمتخصص کودکانفارس شهرستان جهرم شهر جهرم جهرم خيابان 22 بهمن مجتمع پزشکي الماس791-2228889
عبد الرضا معینیمتخصص کودکانفارس شهرستان شيراز شهر شيراز بلوار زند خيابان زند ساختمان زند پلاك 492 طبقه 0 واحد711-2357500
علی محمد زراعتیان نژاد دوانیمتخصص کودکانفارس شهرستان شيراز شهر شيراز خيابان پست چي حدفاصل اختر معدل711-2336656
جلال کريميمطب اطفالاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز ميدان ارتش سوم نبش خيابان سپاه شمالي پلاک 150 طبقه 2 واحد 2711-8308704
قدرت اله فرزاممتخصص قلب و عروقاستان فارس شهرستان اباده شهر اباده م ش منتظري خ امام سجاد خ امام خميني پلاک 1144 طبقه 03332854
طاهره بهرامي شابهراميمتخصص زنان و زایماناستان فارس شهرستان استهبان شهر استهبان خيابان کارگر خ امامزاده خ امام خميني53234810
علی رضا آستانهمتخصص چشماستان فارس شهرستان اقليد شهر اقليد خيابان امام خميني(ره) جنب بانك تجارت مركزي طبقه دوم پاساژ جليلي مطب دكتر عليرضا آستانه4225740
مريم حبيبيمتخصص زنان و زایماناستان فارس شهرستان اقليد شهر اقليد ستان فارس شهرستان اقليد شهر اقليد خ امام خميني خ امام خميني ک 220ش جعفرمحرابي بن گرامي پلاک 113 طبقه 04233542
علي اکبر رهنمامتخصص گوش و حلق و بینیاستان فارس شهرستان آباده شهر آباده امام خيابان امام خيابان امام پلاک 0 طبقه 0 واحد 144336494
زهرا کلانتريمتخصص چشماستان فارس شهرستان داراب شهر داراب داراب ، شهرک مهران ، خ رسالت ، ک ش خوشوقتي ک طاووس ، پلاک 362 ، طبقه همکف ، واحد6248648
سيد حسين علويمتخصص قلب و عروقاستان فارس شهرستان داراب شهر داراب نهضت بل امام خميني خ 22 بهمن پلاک 0 طبقه 053548502
ایرج عبداله پورمتخصص قلب و عروقاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز ارم بل آزادي خ ساحلي غربي س پزشکي 2000 پلاک 0 طبقه 02271391
هاجر کامفيروزيمتخصص قلب و عروقاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز آستانه خ حسيني ک 8 پلاک 0 طبقه 06231515
فرزاد عدلمتخصص قلب و عروقاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز باغ صفا بل آزادي خ استاد ديرين س ياسمن پلاک 10 طبقه 3 واحد 346231515
هومن شريعتي قادي کلائيمتخصص قلب و عروقاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز باغ ناري ک 24 شهيدفتاحي ک سايه س رها 3 پلاک -42 طبقه 16231515
ديدار زارعيمتخصص قلب و عروقاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز باغشاه خ فلسطين خ قصردشت پلاک 1 طبقه 1 واحد 22330555
سيدسحاب الدين شهرزادمتخصص چشماستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز باغشاه خ فلسطين خ هدايت غربي بن 5 بن 5/1 پلاک 9 طبقه 16231515
یلدا مظلوممتخصص قلب و عروقاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز باغشاه خ هدايت غربي خ فلسطين س تجاري سبز پلاک 0 طبقه 1 واحد 12309997
سيد مهدي حسينيمتخصص قلب و عروقاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز بلوار قدوسي غربي بل قدوسي غربي خ ش محلاتي ک پرديس س 264 پلاک 0 طبقه 2 واحد 236310518
اسمعيل عارف زادهمتخصص گوش و حلق و بینیاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز بلوار کريمخان زند ک فيروزه بل کريمخان زند شايان پلاک 0 طبقه 532317388
محمد رضا رجائي متخصص مغز و اعصاباستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز بلوارکريمخان زند خ 7 تير بل کريمخان زند س پزشکان فارس پلاک 0 طبقه 12357510
مهرداد شمشيريمتخصص چشماستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز بولوار کريم خان زند ميدان نمازي بلوار کريم خان زند ساختمان پزشکي شيراز پلاک460 طبقه 3 واحد 40532357250
مليحه سعيدي رادمتخصص زنان و زایماناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز تل پروس-خ-20 م صاحب الزمان-ک - ده متري اول-پلاک0-طبقه 0-واحد37362783
عليرضا علويمتخصص چشماستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز تلخداش بل مطهري شمالي چ ستارخان مجتمع خضرا 2 ورودي 2 طبقه همکف واحد6284698
زهرا سلاميمتخصص مغز و اعصاباستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز حافظيه ک 1 ک 1/6 پلاک 44 طبقه -16231515
محمد حسین روزیطلبمتخصص چشماستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز خ ارديبهشت کلينيک نور ط 32317718
ليلا حسيني الهاشميمتخصص چشماستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز خيابان زند جنب بيمارستان شهيد فقيهي ساختمان پارسيان طبقه 632360623
عباس عطارزاده جوزدانیمتخصص چشماستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز خيابان زند خيابان ارديبهشت ساختمان نور پلاك ندارد طبقه 42317719
محمد قنبریمتخصص چشماستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز خيابان زند خيابان زند ساختمان مجتمع پزشكان فارس پلاك 183 طبقه 1 واحد 32331304
پروانه سهاميمتخصص زنان و زایماناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز خيابان زند خيابان زند غربي کوچه 43ساختمان مرمر طبقه 42317185
پرويز لکمتخصص چشماستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز خيابان فلسطين خيابان ارديبهشت ساختمان نور طبقه 2 واحد 12317716
شیرین شفقت دهکردیمتخصص زنان و زایماناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز خيابان كريم خان زند كوچه 47 ساختمان پزشكي طلايه پلاك ندارد طبقه 4 واحد 42360272
رضا صلاحیمتخصص قلب و عروقاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز زرگري بل ستارخان ک 24 م ستارخان پلاک 0 طبقه -1 واحد 1046275913
پیمانه دهقانیمتخصص زنان و زایماناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز زرگري بلوار ستارخان ک 24 مجتمع ستارخان پ 0 ط 1 واحد 1036271607
حسين دامن گيرفوق تخصص گوارشاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز زندميدان نمازي بلوار کربم خان زند ساخنمان پارسيان طبقه3 واحد32351335
نوشین دخت دادجومتخصص زنان و زایماناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز شيراز :خيابان 20متري سينما سعدي خيابان ارديبهشت خيابان 7 تير كوچه 3 ساختمان پزشكي پرند پلاك 35 طبقه 3 واحد 5.2317889
جواد شکيباپورمتخصص گوش و حلق و بینیاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز شيراز ، سر فلسطين ، بل کريمخان زند ، ک 47 س پزشکي نگين ، پلاک 494 ، طبقه 1 ،واحد 1،12354857
آرزو انديشه تدبيرمتخصص زنان و زایماناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز شيراز، معالي اباد، بل شريعتي، س قصر1، پلاک 6، طبقه 2، واحد336332331
عليرضا نيک سرشتمتخصص مغز و اعصاباستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز فارس - شيراز - ميرزاي شيرازي - کوچه 7 - کوچه 7/8 - بن بست سوم سمت راست6360981
اسداله بازیاریمتخصص گوش و حلق و بینیاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز فلسطين خيابان فلسطين خيابان معدل پلاك 86 طبقه 1 واحد 22331834
مرسل مهریارمتخصص چشماستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز فلکه دانشجو ساختمان ارم - طبقه اول واحد212295665
کاوس جماليمتخصص قلب و عروقاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز قصر دشت خ صاحب الامري ک 2 ک 2/5 پلاک 40 طبقه 036231515
محمود تابندهمتخصص قلب و عروقاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز قصر دشت م قصر دشت خ قصردشت پلاک 228 طبقه 06231515
سيد محمد کاظم رشته احمديمتخصص گوش و حلق و بینیاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز قصرالدشت خ خليلي خ ش حسيني طبقه 2 واحد6290491
محمد اسمعیل کوششمتخصص گوش و حلق و بینیاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز قصردشت چهار راه سينما سعدي خيابان شوريده پلاك 3 طبقه 2 واحد 42302502
سيده محبوبه الهياريمتخصص زنان و زایماناستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز کوشک قوامي بل بعثت بل استقلال پلاک 14163200000
فرنوش اشرفمتخصص قلب و عروقاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز معالي آباد بل دکترشريعتي بن 9 س يونيک پلاک 0 طبقه 3 واحد 106360582
مهدي زادمهرمتخصص چشماستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز ملاصدرا خ ملاصدرا بن 4 طبقه 4 واحد 536473609
ایرج پرهیزگارمتخصص گوش و حلق و بینیاستان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز ميدان گاز خيابان ابريشمي روبروي اداره گاز2291635
داريوش ساعدمتخصص قلب و عروقاستان فارس شهرستان فسا شهر فسا مهديه بل مطهري خ حافظ پلاک 7663 طبقه 12212134
کاوه کاشانيمتخصص مغز و اعصاباستان فارس شهرستان فسا شهر فسا مهديه خ بنياد شهيد خ حافظ س حافظ پلاک 0 طبقه 2 واحد 453310648
روح اله منصوريمتخصص قلب و عروقاستان فارس شهرستان فيروزاباد شهر فيروز اباد بل پاسداران بل پاسداران خ ازادي شمالي پلاک 0 طبقه 06223425
شيرين سارجلومتخصص قلب و عروقاستان فارس شهرستان کازرون شهر کازرون مصلي خ شهداي جنوبي ک کوشش س رز پلاک 0 طبقه 0 واحد 342229966
محمد حسين ميکائيليمتخصص مغز و اعصاباستان فارس شهرستان كازرون شهر کازرون فارس کازرون کازرون سلمان کوچه بانک کشاورزي ساختمان دنا طبقه 1 واحد 7 مطب دکتر محمد حسين ميکائيلي2217026
ساعده مختار شاهيمتخصص زنان و زایماناستان فارس شهرستان كازرون شهر کازرون گنبد خيابان سلمان فارسي بن بست 4 ساختمان دنا زيرزمين واحد 4 پزشک متخصص زنان42217025
علي اضغر کوثريفوق تخصص قلب و عروقاستان فارس شهرستان گراش شهر گراش ناساک م ش بهشتي بل سرداران پلاک 0 طبقه -152451310
پريسا رزمجوئيمتخصص زنان و زایماناستان فارس شهرستان لامر د شهر لامرد لامرد - تراکمه سفلي - بلوار مطهري - بلوار وليعصر - - طبقه 15221839
انسيه سرابي تبريزيمتخصص زنان و زایماناستان فارس شهرستان مرودشت شهر مرودشت خيابان امام خميني. بن بست 19. مسجد ولي عصر. طبقه 1. واحد 07271248
سيدمحمد کسائيمتخصص قلب و عروقاستان فارس شهرستان مرودشت شهر مرودشت روزگار بل امام خميني ک داروخانه سينا پلاک 0 طبقه 1 واحد 16308128
سید محمود عابدمتخصص گوش و حلق و بینیاستان فارس شهرستان ني ريز شهر ني ريز م 15 خرداد خ قدس طبقه همکف واحد53830960