سمنان

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
اعظم آذرگونپزشک زنان و زایماناستان سمنان شهرستان سمنان شهر سمنان بلوار قايم ميدان نرسيده به ميدان كوثر ساختمان ساختمان افتاب پلاك - طبقه 2 واحد 5231-3336564
فاطمه کرم الدينپزشک زنان و زایماناستان سمنان شهرستان سمنان شهر سمنان بلوار وليعصر خيابان بعثت ضلع شمالي پارک سنگي ساختمان پزشکان قومس پلاک 502 طبقه 5 واحد 50223-33349900
افسانه صادقيانپزشک متخصص اطفالاستان سمنان شهرستان شاهرود شهر شاهرود شاهرود خيابان 22 بهمن ساختمان پزشکان فاتح طبقه اول واحد123-32225631
محمد صادق یزدیهاپزشک متخصص اطفالاستان سمنان شهرستان سمنان شهر سمنان ميدان سعدي ميدان ميدان سعدي ميدان ميدان سعدي پلاك 3519639544 طبقه 2 واحد 5231-3323480
سعيد گلچينکارشناس تغذیهسمنان معلم ک پارک معلم ک 8 متري اول پلاک 29 طبقه 123-33432430
عارفه السادات طاهريکارشناس تغذیهسمنان پارک سنگي ساختمان پزشکان قومس ط4 واحد 40323-33325147
مجید احمدیکارشناس تغذیهسمنان ساختمان صدف بلوار 17 شهريور ميدان سعدي پلاک 1 طبقه 4 واحد 423-33336345
مهري دلوريان زادهکارشناس تغذیهسمنان شهرستان شاهرود شهر شاهرود خيابان امام خ امام خ پيشوا پلاک 4 (دفتر و تغذيه رژيم درماني خانم دلوريان زاد273-3346135
مريم اصل زارعگفتار درمانیسمنان شهرستان سمنان شهر سمنان بلوار قدس بيمارستان امداد سابق مرکزفرهنگي درماني هلال احمربخش گفتاردرماني23-33321509
قاسم يوسفيمتخصص اطفالاستان سمنان شهرستان دامغان شهر دامغان بل آزادي خ خندق پلاک 0 طبقه 123-35231685
محمود پناهیمتخصص کودکانسمنان شهرستان گرمسار شهر گرمسار محله شهدا كوچه ارمان خيابان شهيد منتظري مطب دكتر پناهي پلاك 0 طبقه 0 واحد232-4222663
مریم سیف هاشمیمتخصص کودکانسمنان شهر سمنان ميدان سعدي بلوار ھفده شھريور جنب ساختمان داروخانه هفده شهريور،ابتداي کوچه ياس، طبقه 1231-33330108
مریم نیکوفرمطب اطفالاستان سمنان شهرستان شاهرود شهر ميامي ميامي خيابان امام رضا چهار راه ولي عصر مجتمع تجاري مقدم پلاك 0 طبقه 2 واحد274-6222030
مهدي سودائيمتخصص قلب و عروقاستان سمنان شهرستان دامغان شهر دامغان آزادي بل آزادي خ خندق پلاک 0 طبقه 15262161
فائزه حسين نژاد آريانيمتخصص گوش و حلق و بینیاستان سمنان شهرستان دامغان شهر دامغان محله نو خ پرستار ک دارابي پلاک 16 طبقه 335250797
نور متین رادمتخصص زنان و زایماناستان سمنان شهرستان دامغان شهر دامغان محله نو خيابان پرستار ساختمان پزشكان مركزي پلاك 1 طبقه 1 واحد5254522
قاسم رضا هدایتیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان سمنان شهرستان سمنان شهر سمنان ساختمان پزشكان رازي بلوار معلم شرقي خيابان هشت متري اول پلاك 0 طبقه 0 واحد4447777
سيدافشين سمائيمتخصص مغز و اعصاباستان سمنان شهرستان سمنان شهر سمنان م معلم خ 8متري اول پلاک23/1 مطب دکتر افشين سمائي33447777
بنفشه شاه نظريپزشک فوق تخصص غدداستان سمنان شهرستان سمنان شهر سمنان ميدان شهيد مطهري مجتمع اداري صدف طبقه 4 واحد533332501
مهدی موسویمتخصص قلب و عروقاستان سمنان شهرستان شاهرود شهر شاهرود 22بهمن خ 22 بهمن ک شهيد مزجي م رسول اکرم پلاک 14 طبقه 02241930
عباسعلی عباسیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان سمنان شهرستان شاهرود شهر شاهرود خ 22 بهمن ساختمان پزشكان بهار ط1 واحد82235019
زهرا ميرزا عسگريمتخصص مغز و اعصاباستان سمنان شهرستان گرمسار شهر گرمسار خ ش منتظري روبروي بيمارستان ساختمان وليعصر4234718
مهرنوش قاسمي جيردهيمتخصص چشماستان سمنان شهرستان گرمسار شهر گرمسار گرمسار خ ش منتظري روبروي بيمارستان ساختمان وليعصر4234705