خوزستان

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
الهام حسینی فربینایی سنجیخوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول سي متري خيابان شريعتي كوچه آزادي پلاك 149 طبقه 0 واحد641-2252319
آذر طهماسبي زادهبینایی سنجیخوزستان شهرستان شوشتر شهر شوشتر خيابان طالقاني چهارراه رجايي جنب داروخانه دکتر سهرابي مجتمع باران613-6225589
پريچهر يوسفي مراديبینایی سنجیخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز نادري نبش خيابان نظري پور مجتمع عتابي پور طبقه اول-بينايي سنجي پارميس611-2925200
حبیب زیرکیبینایی سنجیخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز خ نادري خيابان علم الهدي بين خيابان نادري و كافي ساختمان مرواريد طبقه 2611-2230471
زهره هوشمند زادهبینایی سنجیخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز خيابان خونساري بين خيابان سلمان فارسي و كافي پلاك 614 طبقه 4 واحد 10611-2231474
شیماسادات حسینیبینایی سنجیخوزستان شهرستان بندر ماهشهر شهر بندرامام خميني سربندر 700 دستگاه كوچه بانك مسكن روبروي فروشگاه خس جاده . جاده . پلاك . طبقه 0 واحد
عبدالهادی رئیس زادهبینایی سنجیخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز گلستان بين پارك قوري و بيمارستان گلستان مجتمع عليرضا611-3743636
کافی زرگانیبینایی سنجیخوزستان شهرستان اميديه شهر اميديه بازار اميديه ميدان پست مركزي خيابان بهداشت شركت نفت جنب داروخانه دكتر اسماعيل زاده پلاك 0 طبقه 0 واحد652-3220016
مهرنوش نوچیانبینایی سنجیخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز خيابان سلمان فارسي ساختمان مجتمع پزشكي پارس- طبقه 3 واحد 9611-2234568
علي اکبر مومنپزشک اطفالاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز کيانپارس خيابان 4 شرقي مجتمع پزشکي پاستور پلاک 42 طبقه 4 واحد11611-3920763
فرشته مساواتپزشک اطفالاستان خوزستان شهرستان بهبهان شهر بهبهان ميدان مراحل خيابان پيروز روبروي شازده حسين ساختمان مرکزي پزشکان مطب دکتر مساوات پلاک 510 طبقه 2 واحد 2671-3319978
ماهان رضوانپزشک اطفالاستان خوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول خيابان افرينش بين خيابان شريعتي و خيابان طالقاني طبقه بالاي آزمايشگاه دکتر هدايتيان مطب دکتر ماهان رضوان641-2252712
محمدرضا جعفررنگچیپزشک اطفالاستان خوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول طالقاني خيابان طالقاني خيابان نشاط مجتمع پزشكي نشاط پلاك 9/1450 طبقه 2 واحد 10641-2272599
شیدا اسکندریپزشک زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز سلمان فارسي خيابان بحرالعلوم جنوبي ساختمان آريو برزن پلاك 325 طبقه 2 واحد611-2226700
افسانه گرمسيريپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان خوزستان شهرستان دشت آزادگان شهر سوسنگرد خ شهيد مرمزي روبه روي فروشگاه مزرعه612-4220000
الهام لکپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز کيانپارس - نبش ميهن غربي - برج پزشکي اهواز - طبقه 11 واحد اول611-3376122
حسن ساکیپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز خيابان طالقاني جنب ساختمان حسينيه اعظم611-2236711
سهیلا بوئینیپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان خوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول آفرينش خيابان عدل خيابان بين آفرينش و هجرت ساختمان سپيد641-2220966
طاهره فرهمنديانپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان خوزستان شهرستان آبادان شهر آبادان خيابان اميري- خيابان پرويزي- طبقه فوقاني داروخانه دکتر خليلي - ساختمان پزشکان آلبا- طبقه3- واحدB- مطب دکتر فرهمنديان631-2224185
فروغ رومیانیپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز خيابان نادري خيابان خوانساري ساختمان كلينيك تخصصي ميلاد پلاك 1 طبقه 4 واحد 12611-2231480
آرزو صفا آباديپزشک کودکانخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز زيتون کارمندي خ حجت بين زيتون و زمزم مجتمع سهيل طبقه سوم611-4453703
خدامراد زنديانپزشک کودکانخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز سي متري - خيابان آهنگري بين سي متري و مسلم پلاک 163 دکتر خدامراد زندي611-2220076
علی داد احمدیپزشک کودکانخوزستان شهرستان ايذه شهر ايذه خيابان امام مطب دكتر احمدي پلاك 1 طبقه 1 واحد692-5222103
سیدمحمدجواد دانشگرپزشک متخصص اطفالاستان خوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول آفرينش خيابان بين نبوت خيابان طالقاني پلاك 70 طبقه 0 واحد641-2247762
علیرضا قنبرزادهپزشک متخصص اطفالاستان خوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول طالقاني خيابان آفرينش خيابان كوچه پزشكان پلاك 0 طبقه 2 واحد بهزاد641-2263273
فهيمه خوشحال دهدارپزشک متخصص اطفالاستان خوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول دزفول خيابان طالقاني بين حضرت رسول و هجرت مجتمع پزشکان طبقه دوم641-2254013
تقي رازيپزشک متخصص زناناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز خيابان سلمان فارسي نبش خيابان موسوي ساختمان پزشکان پلاک 101611-2227770
شبنم سالميپزشک متخصص زناناستان خوزستان شهرستان ايذه شهر ايذه خ امام692-5220600
فاطمه چراغیپزشک متخصص زناناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز كيانپارس خيابان چمران نبش خيابان 8 غربي مجتمع دانش پلاك 15 طبقه 4 واحد 15611-3914124
الهام پور مطرودپزشک و متخصص زنان و زایمان و نازاییاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز اهواز کيانپارس خيابان شهيد چمران خيابان توحيد شرقي مجتمع درمانگران پارس پلاک 42 طبقه 6 مطب خانم دکتر الهام پور مطرود611-3335816
فریده مرمضیپزشک و متخصص زنان و زایمان و نازاییاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز كيانپارس خيابان 5غربي ساختمان فارابي پلاك 69 طبقه 1 واحد611-3388428
مژگان براتیپزشک و متخصص زنان و زایمان و نازاییاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز كيانپارس خيابان شهيد چمران خيابان پنجم (ساختمان كسري) پلاك 110 طبقه 3 واحد 5611-3387595
نگين قنواتيپزشک و متخصص زنان و زایمان و نازاییاستان خوزستان شهرستان اميديه شهر اميديه اميديه - خ مطهري652-3229802
مهدی حسینی سیاهیپوست اطفالاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز كوي ش چمران خيابان شهيدنوراني كوچه اصلي611-5550851
حسن نادي زادهدکتر اطفالاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز . خيابان کمپلو اول خيابان خشايار روبروي مسجد زين العابدين مجتمع پزشکي فارابي پلاک 0 طبقه 1 واحد611-3788882
مريم ميرجعفريدکتر اطفالاستان خوزستان شهرستان دشت آزادگان شهر سوسنگرد خ شريعتي جنب داروخانه دکتراسعدي612-4220000
روشن نيک بختدکتر زناناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز سلمان فارسي بين خيابان نظري پور و آزادگان - ساختمان امام علي طبقه اول مطب دکتر نيکبخت611-2212568
مهين تاج نجفياندکتر زناناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز خ طالقاني-خ شهيد علم الهدي-خ طالقاني-پ120-ط 1-واحد تجاري611-2215394
محمدرضا جوهری نیاروان شناسخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز كيانپارس خيابان 16غربي قبل از داروخانه دكتر سجاديان ساختمان المهدي طبقه 1 واحد 1611-3372559
مهدي دلفي موسويروان شناسخوزستان شهرستان خرمشهر شهر خرمشهر ميدان مطهري ( فلکه الله سابق) بلوار آيت الله خامنه اي ( چهل متري) ساختمان مجتمع پزشکي حضرت فاطمه زهرا پلاک 3 طبقه 2 واحد 3632-4220260
اشرف تشکریروانپزشکی کودکاناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز نادري خيابان مولوي بين خيابان نادري و كافي پلاك 0 طبقه 0 واحد611-2237199
مريم بهدارونديروانشناسخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز کيانپارس بلوار شهيد چمران خيابان سوم شرقي مجتمع پزشکي پارسيان پلاک 44 طبقه 2 واحد 2 مطب دکتر بهداروندي611-3920413
الهام بهادری زادهشنوایی سنجیاستان خوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول خيابان طالقاني بين كوچه شهيد منده نزاد وسيم دشت پلاك 439 طبقه 0 واحد641-2253309
آذر خواجه برج سفیدیشنوایی سنجیاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز كيانپارس ميدان دوم خيابان اسفند شرقي نبش ارديبهشت مجتمع اپادانا پلاك 22 طبقه 6 واحد611-3731391
بنفشه توکل بخداشنوایی سنجیاستان خوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول خ طالقاني کوچه ازادي شنواسنجي اوا641-2251277
بهرام قصر لقمانيشنوایی سنجیاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز اهواز سلمان فارسي سلمان فارسي شنوايي سنجي611-2213380
بهزاد فاضلیشنوایی سنجیاستان خوزستان شهرستان آبادان شهر آبادان خيابان اميري خيابان فرعي دوازدهم ساختمان آيلي طبقه 4 واحد 5631-2231765
شاهرخ صفویشنوایی سنجیاستان خوزستان شهرستان بهبهان شهر بهبهان گل بي بي ميدان مراحل خيابان پيروز ساختمان پارسيان شنوايي سنجي صفوي پلاک 0 طبقه 0 واحد671-2220209
صديقه باوي زاده ناصريشنوایی سنجیاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز کيانپارس - خيابان شهيد چمران - نبش خيابان 5 غربي - مجتمع نور - طبقه 5 - واحد 9611-3376117
غلامرضا حاتميشنوایی سنجیاستان خوزستان شهرستان خرمشهر شهر خرمشهر استان خوزستان - شهرستان خرمشهر - شهر خرمشهر - فلکه مطهري - بل: آيت الله خامنه اي - پلاک 0 - طبقه فوقاني داروخانه شبانه روزي امام رضا (ع)632-4225678
محمد ابراهیم اسدیشنوایی سنجیاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز خيابان نادري-نبش خيابان فردوسي ساختمان (مجتمع )پزشكي فردوسي-شنوايي سنجي اهواز- پلاك 0 طبقه 0 واحد611-2211359
مومنه کلولي دزفوليشنوایی سنجیاستان خوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول دزفول خ طالقاني جنب داروخانه خاتم الانبيا641-2227332
فرشيد کمپانيفوق تخصص اطفالاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز نادري نبش نظري پور خيابان خيابان سلمان فارسي مجتمع پزشکي عتابي پور طبقه اول611-2238353
الهام پيرعباسيکارشناس تغذیهخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز کيانپارس- خيابان 8 شرقي - مجتمع آسمانه - طبقه 2 واحد 6611-3380951
اميد يعقوب نژاديانکارشناس تغذیهخرمشهر خيابان چهل متري کوچه جنب داروخانه شبانه روزي امام رضا (ع) طبقه 1632-4225305
جواد سلیج محمودیکارشناس تغذیهخوزستان شهرستان آبادان شهر آبادان ابادان خيابان اميري نبش خيابان كاشاني مجتمع پزشكي امير كبير مشاوره تغذيه پلاك 7 طبقه 0 واحد631-2221907
چیترا ایران پورکارشناس تغذیهخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز كيانپارس ساختمان جاودانه خيابان بين 8 و 9 شرقي پلاك 0 طبقه 4 واحد611-3377314
علي اکبر پونده نژادانکارشناس تغذیهخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز خيابان طالقاني بين شريعتي و مسلم پلاک138611-2236287
غلامرضا مهشادکارشناس تغذیهخوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول خيابان طالقاني بين حضرت رسول (ص) و هجرت طبقه دوم قطعه641-2247990
فاطمه جوانمردی اسفهکارشناس تغذیهخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز سيمتري نبش خيابان غفاري ساختمان عصاره پلاك 9 طبقه 3 واحد611-2226373
لادن احترامیانکارشناس تغذیهخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز كيانپارس خيابان چهارم فاز شرقي پلاك 42 طبقه 4 واحد611-3920766
مر جان بهزادی مقدمکارشناس تغذیهخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز اهواز خيابان سلمان فارسي بين فردوسي و حا فظ ساختمان فر هاد پلاك 0 طبقه 3 واحد611-2924392
مریم پناهی زادهکارشناس تغذیهاستان خوزستان شهرستان باغ ملك شهر باغ ملک خوزستان باغملك خيابان ايت الله خامنه اي ساختمان روبه روي دادگستري پلاك 1 طبقه 1 واحد692-4225451
یاسمن مهدویکارشناس تغذیهخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز كيانپارس خيابان خيابان 3شرقي خيابان مجتمع پارس پلاك 0 طبقه 6 واحد611-3920490
راحله فیروزیگفتار درمانیخوزستان شهرستان خرمشهر شهر خرمشهر فلكه اله خيابان امير كبير طبقه 1 كوچه شهيد بيژن طالبي جنب پاساژ اينه632-4228747
عصمت حسن نژادگفتار درمانیخوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول خيابان طالقاني چهار راه آفرينش ساختمان دكتر بساق زاده پلاك 0 طبقه 2 واحد 1641-2241760
غزاله رستم زادهگفتار درمانیخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز کيانپارس خيابان 16 غربي فاز 1 کلينيک دي پلاک 0 طبقه 0 واحد611-3384663
مژده حق شناسگفتار درمانیخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز نادري خيابان بين نادري و كافي سعدي جنوبي كوچه صبا پلاك 5 طبقه 0 واحد611-2202722
مهتاب مجلسيگفتار درمانیخوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول خ طاتلقاني کوچه ازادي جنب مجتمع پزشکي ميلاد641-2227928
محراب اسدپورمتخصص اطفالاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز اهواز خ سي متري گندمي سلمان فارسي611-2223748
معصومه شهابيمتخصص اطفالاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز امانيه پودات خ منصفي پ126ط 2واحد چپ611-3385821
شیوا چگنیمتخصص زناناستان خوزستان شهرستان بندر ماهشهر شهر بندرماهشهر خيابان شريفي خيابان منتظري بن بست پشت نانوايي جهاد652-2359726
کیمیا چنانی نژادمتخصص زناناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز چهارراه نادري خيابان جنب پايگاه انتقال خون ساختمان آرين پلاك 1 طبقه 2 واحد 1611-2234378
گیتا عظیمیمتخصص زناناستان خوزستان شهرستان بهبهان شهر بهبهان ميدان جوانمردي ساختمان پزشكان دكتر طاهري واحد مطب و زايمان دكتر گيتا عظيمي671-2222134
الهه مبصرمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز خيابان نادري خيابان نبش نظامي ساختمان بالاي داروخانه قدس پلاك 1 طبقه 1 واحد611-2239795
زهرا اسکندريمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان مسجد سليمان شهر مسجدسليمان مرکز شهر خيابان همافران681-2229543
ساره امير زادهمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز اهواز کيانپارس خيابان ارديبهشت خيابان مهرشرقي پلاک 49 پلاک 5 واحدچپ611-2233843
شوکت احمدی نورالدین وندمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز سلمان فارسي خيابان موسوي خيابان سلمان فارسي پلاك 88 طبقه 3 واحد 15611-2231290
کبری راثیمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز - خيابان نادري خيابان سعدي جنوبي(مجتمع پزشكي مرواريد) پلاك 0 طبقه 1 واحد611-2225293
مریم قانونمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز خيابان خوانساري(فردوسي) -بين خيابان نادري و خيابان كافي-(كلينيك ميلاد611-2231490
مریم محمود خالصیمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان خرمشهر شهر خرمشهر چهاراه مطهري خيابان امام رضا (ع) ساختمان روبروي ايستگاه اتوبوس راني (خط واحد) پلاك - طبقه 1 واحد632-4205266
مهر نوش بیکمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز خيابان نادري-بين خيابان حافظ و فردوسي- ساختمان پزشكي بزرگ نادري- پلاك 0 طبقه 2 واحد 110611-2231285
میترا ویسی زادهمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان رامهرمز شهر رامهرمز خيابان امام خميني كوچه آل خميس كوچه - پلاك 0 طبقه 0 واحد691-2222407
ميترا جلاليمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز زيتون کارمندي خيابان شهيد بندر-پلاک77 مجتمع الماس جنوب طبقه ي اول واحد4611-4458599
نسرين شهبازيانمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز نادري مرکز شهر خيابان شهيد موسوي خيابان سلمان فارسي طبقه اول مطب دکتر نسرين شهبازيان611-2211622
نوشين نيک منشمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز نادري خيابان بين حافظ و فردوس ساختمان مجتمع بزرگ نادري پلاک 5 طبقه 5 واحد611-2231315
رؤیا غدیریمتخصص کودکانخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز زيتون كارمندي خيابان اصلي زيتون نبش خيابان فرهاد پلاك 54 طبقه 0 واحد611-4448965
سید حمزه موسویمتخصص کودکانخوزستان شهرستان بندر ماهشهر شهر بندرماهشهر شريفي خيابان منتظري خيابان منتظري پلاك 0 طبقه 1 واحد652-22369322
سید مهدی منجم زادهمتخصص کودکانخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز كيانپارس خيابان 4شرقي ساختمان پزشكي پاستور پلاك 42 طبقه 1 واحد611-3920731
سيما خردمندمتخصص کودکانخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز اهواز کيانپارس خ چهارم خ شهيد چمران پ226 واحدتجاري مطب دکتر سيما خردمند611-3384179
عبدالحسين بيژن زادهمتخصص کودکانخوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول خ سي متري دکتر شريعتي ک آزاده خ آفرينش پ 169641-2248089
عفت قاضي خوانساريمتخصص کودکانخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز (سي متري) شريعتي بين خيابان شريعتي و خيابان مسلم خيابان شريعتي خيابان غفاري پلاک 284 طبقه 3611-2213279
مسعود قلمبرمتخصص کودکانخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز خيابان سلمان فارسي نبش کوچه نادري 2 طبقه اول مطب دکتر مسعود قلمبر611-2229640
مهناز علی عبدیمتخصص کودکانخوزستان شهرستان شوش شهر شوش شوش خيابان شهيدرجايي خيابان شهيدرجايي طبقه فوقاني سونوگرافي پلاك 2 طبقه 1 واحد642-5229366
حجت الله کریم پورمرکز شنوایی سنجیاستان خوزستان شهرستان بهبهان شهر بهبهان خيابان شهيد پيروز - مجتمع پزشكي ابن سينا - طبقه 2671-3321664
پریسا نیک بختمشاور تغذیهخوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز طالقاني خيابان شريعتي خيابان مسلم پلاك 204 طبقه 1 واحد611-2233644
نعمت اله کياني رادمطب اطفالاستان خوزستان شهرستان اميديه شهر اميديه خ شهرک مطهري652-3222437
بابک رمضاني پير آباديمتخصص قلب و عروقاستان خوزستان شهرستان اميديه شهر اميديه شهرک مطهري خ بينام خ شهرک مطهري پلاک 0 طبقه 03232580
معصومه تالهي معين الدينمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان انديمشك شهر انديمشک بازار خ طالقاني4221710
مریم داود آبادیمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز - خيابان خوانساري بين خيابان كافي وخوانساري مجتمع پزشكي فردوسي پلاك 0 طبقه 2 واحد2202050
منصور وزيريمتخصص چشماستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز اهواز سلمان فارسي خيابان شهيد موسوي (خ اصلي - مجتمع پزشکي خوزستان) طبقه 2 مطب دکتر وزيري2218023
ابراهیم شبدینی پاشاکیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز اهواز نادري خيابان سلمان فارسي خيابان شهيد موسوي مجتمع پزشکي خوزستان طبقه دوم مطب دکتر ابراهيم شبديني پاشاکي2216892
اعظم فضلي پورمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز پاداد شهر خ 13 غربي پ 54 واحد 65542155
سید احسان محمدیانی نژادمتخصص مغز و اعصاباستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز چهارراه نادري خ کافي خ کتانباف پلاک 54 طبقه 22237505
سید پیمان پیامیفوق تخصص غدداستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز خ سلمان فارسي بين خيابان شهيد خوانساري و خيابان شهيد موسوي پلاک 88 مجتمع پزشکي بزرگ اهواز طبقه 2 واحد 11132212330
عليرضا محمديمتخصص مغز و اعصاباستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز خ نادري خ سلمان فارسي خ منوچهري پ24طبقه42234386
ما هرخ ابوعلی گله داریمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز خيا بان سلمان فا رسي بين حافظ وفر دوسي مجتمع پز شكي امام رضا (ع)2233917
حسينعلي شاه محمدي بنيمتخصص مغز و اعصاباستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز خيابان سلمان فارسي -خيابان شهيد موسوي(حافظ جنوبي)- روبروي درب پارکينگ کارون2920929
عليرضا بشناممتخصص گوش و حلق و بینیاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز خيابان سلمان فارسي خيابان شهيد موسوي (حافظ) مجتمع خاتم الانبياء پلاک 338 طبقه سوم2234721
سیدعبدالحسین معصومیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز خيابان طالقاني خيابان غفاري ساختمان مجتمع پزشكي شفا پلاك 84 طبقه 2 واحد2223943
نسرين سعادتيمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز خيابان نادري خيابان شهيدموسوي(حافظ)-مجتمع خاتم الا نبياء2234721
پروانه ايلخاص زادهمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز زيتون کارمندي ميدان چيتا خيابان شهيد ظهرابي پلاک 68 مطب دکتر پروانه ايلخاص زاده متخصص زنان و زايمان4430707
شهرام رفيعمتخصص مغز و اعصاباستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز سلمان فارسي خ سلمان فارسي خ شهيد موسوي م پزشکي کارون پلاک 0 طبقه 32222313
عبدالرحمان امامی مقدمفوق تخصص قلب و اطفالاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز سلمان فارسي خ شهيد موسوي خ سلمان فارسي م تجاري کارون پلاک 0 طبقه 032212319
غلامرضا شمساييمتخصص مغز و اعصاباستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز سلمان فارسي خ شهيد موسوي خ سلمان فارسي م تجاري کارون پلاک 0 طبقه 02210162
مسعود گلستان باغمتخصص چشماستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز سلمان فارسي خيابان موسوي خيابان سلمان فارسي پلاك 902220551
شوکت احمدی نورالدین وندمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز سلمان فارسي خيابان موسويخيابان سلمان فارسي پلاک 88 مجتمع پزشکي بزرگ نادري طبقه 3 واحد115 (مطب دکنرشوکت احمدي)2231290
افشین هنرمندمتخصص قلب و عروقاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز سي متري خ دکترشريعتي خ غفاري پلاک 0 طبقه 22224558
عبدالرحیم مسجدی زادهفوق تخصص گوارش داخلیاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز علم الهدي خيابان بين نادري وكافي ساختمان پزشكان مرواريد پلاك 0 طبقه 3 واحد2230469
فرزانه سواددارمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز کمپلو شمالي معبر ما قبل آخر داغري معبر آخر انقلاب پ19933799772
مهران حکيم زادهپزشک فوق تخصص گوارش کودکاناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز کيان پارس خيابان هشت غربي مجتمع دانش 2 پلاک 42 طبقه 4 واحد 173915895
الهام لکمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز کيانپارس - نبش ميهن غربي - برج پزشکي اهواز - طبقه 11 واحد اول3376122
احمدرضا عصارهمتخصص قلب و عروقاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز کيانپارس خ ارديبهشت خ مهر شرقي پلاک 49 طبقه 23731266
سهیلا نیک اخلاقمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز کيانپارس خ اسفند خ اسفند پلاک 26 مجتمع آپادانا ط 2 مطب دکتر سهيلا نيک اخلاق3385202
نادر صاکیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز کيانپارس خ اسفند خ اسفند پلاک 26 مجتمع آپادانا ط 2 مطب دکتر نادر صاکي3385202
سيدمسعود سيديانمتخصص قلب و عروقاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز کيانپارس خ خرداد بل توحيد پلاک 106 طبقه 03330474
مهناز احمدیمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز کيانپارس خ سوم ( عزيزي ) خ چمران مجتمع امين پلاک 207 ط 1 واحد 5دکتر مهناز احمدي2211149
بيژن بيژن زادهمتخصص چشماستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز کيانپارس خيابان 3شرقي ساختمان پزشکي پارسيان پلاک 0 طبقه 3 واحد3372001
مجيد حسين زاده داداشمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز کيانپارس خيابان چمران خيابان ميهن شماره 46 طبقه 23330896
مهوش زرگرمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز کيانپارس خيابان شهيد چمران خيابان شهيد منتظري پلاک 4032212877
محمد نجفیمتخصص چشماستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز كيانپارس خيابان 17 شرقي ساختمان بيمارستان آريا- بخش سي تي اسكن پلاك 0 طبقه 0 واحد3378275
فریده مرمضیمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز كيانپارس خيابان 5غربي ساختمان فارابي پلاك 69 طبقه 1 واحد3388428
ناهید شهبازیانمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز كيانپارس خيابان اسفندشرقي نبش ارديبهشت مجتمع پزشكي آپادانا طبقه 43731395
محمدمهدی صاحبی بزازمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز كيانپارس خيابان چمران خيابان سوم شرقي-ساختمان پارس پلاك 46 طبقه 3 واحد 23920484
محمد نوری زادهمتخصص قلب و عروقاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز گلستان خ آبان خ اصفهان پلاک 123 طبقه 06135622
محمد حسين جدبابائي مقدممتخصص قلب و عروقاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز مرکز شهر خ خوانساري خ سلمان فارسي پلاک 101 طبقه 12229697
کوشيار بريمانيمتخصص قلب و عروقاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز مرکز شهر خ شهيد علم الهدي خ طالقاني پلاک 0 طبقه 12225344
منصور جهانگيريمتخصص قلب و عروقاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز مرکز شهر خ صدرالسادات خ موسوي پلاک -349 طبقه 3 واحد 232222299
مصطفی سمیعمتخصص مغز و اعصاباستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز مرکز شهر خ موسوي خ سلمان فارسي پلاک -88 طبقه 6 واحد 1372219828
کيميا چناني نژادمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز نادري خيابان سلمان فارسي خيابان منوچهري پلاک 24 طبقه 2 دکتر کيميا چناني2234378
مرضيه افشاريمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز نادري خيابان شهيد موسوي خيابان سلمان فارسي-کتانباف مجتمع پزشکي کارون طبقه 12226549
عبدالعلي احسانيمتخصص قلب و عروقاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز نادري خيابان کافي خيابان شهيد موسوي پلاک 1 طبقه اول مطب دکتر عبدالعلي احساني33387273
سيدمرتضي هاشميمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خوزستان شهرستان اهواز شهر اهواز نادري خيابان کافي خيابان موسوي مجتمع پزشکي خاتم الانبياء طبقه 22234706
شبنم سالمیمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان ايذه شهر ايذه خوزستان - ايذه - خيابان امام كوچه بهمن جنب سونوگرافي پارس پلاك 0 طبقه 0 واحد5220600
رضا زینعلیمتخصص مغز و اعصاباستان خوزستان شهرستان آبادان شهر ابادان اميري خ فرعي 12 خ طلايي پلاک 0 طبقه 12231766
عباس صالحيمتخصص قلب و عروقاستان خوزستان شهرستان آبادان شهر ابادان اميري خ کاشاني خ پرويزي پلاک 0 طبقه 353224177
طوبي صحرائيمتخصص قلب و عروقاستان خوزستان شهرستان آبادان شهر ابادان بوارده جنوبي خ بوستان خ مولوي پلاک 170 طبقه 06341700
ماندانا باغبانمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان آبادان شهر آبادان آبادان - خ اميري - کوچه برق(فرعي 12 ) مجتمع پزشکي آيلين طبقه دوم واحد 1-مطب دکتر ماندانا باغبان2230792
علي اکبر هوشيار زادهمتخصص چشماستان خوزستان شهرستان آبادان شهر آبادان خيابان اميري روبروي بانم تجارت مرکزي مجتمع پارسا طبقه اول53222069
عبدالله محمديانمتخصص قلب و عروقاستان خوزستان شهرستان باغ ملک شهر باغ ملک قلعه خميس خ باغ ملک خ قلعه خميسي پلاک 0 طبقه 01435198
عليرضا دانشفرمتخصص مغز و اعصاباستان خوزستان شهرستان بندر ماهشهر شهر بندرماهشهر ماهشهر خيابان 22بهمن ساختمان مجتمع پزشکان پلاک 0 طبقه 2 واحد 02333541
آويد رکنيمتخصص مغز و اعصاباستان خوزستان شهرستان بندر ماهشهر شهر بندرماهشهر ماهشهر خيابان منتظري کوچه شهيد مصطفي خميني مطب دکتر رکني2336168
رضا فرزانهمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خوزستان شهرستان بندر ماهشهر شهر بندرماهشهر ماهشهر قديم خ شريفي خ ارديبهشت2358802
خدامراد ممبينيمتخصص قلب و عروقاستان خوزستان شهرستان بندرماهشهر شهر بندرماهشهر ماهشهر قديم خ مصطفي خميني ک بنبست منتظري پلاک 0 طبقه 052326885
فهيمه مساواتمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان بهبهان شهر بهبهان خيابان پيروز کوچه باب الحوائج کلينيک پارسيان پلاک 176 طبقه 4 واحد آخر مطب دکتر فهيمه مساوات3326920
سيد ميثم محسنيمتخصص مغز و اعصاباستان خوزستان شهرستان بهبهان شهر بهبهان خيابان پيروز کوچه باب الحوائج مطب دکتر متخصص مغز و اعصاب سيد ميثم محسني52823180
مرتضی قنواتیمتخصص چشماستان خوزستان شهرستان بهبهان شهر بهبهان خيابان پيروز ميدان مراحل خيابان پيروز پلاک 0 طبقه 0 واحد3315368
محمد جواد اکبری باغبانیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خوزستان شهرستان بهبهان شهر بهبهان ف بيمارستان خ پيروز پلاک 0 طبقه 13323914
رضا شيخ پور جونکيمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خوزستان شهرستان خرمشهر شهر خرمشهر استان خوزستان - شهرستان خرمشهر - شهر خرمشهر - مقاومت - بل: آيت اله خامنه اي - خ: مهناز - پلاک 0 - طبقه 04244591
داود کاشی پزهامتخصص مغز و اعصاباستان خوزستان شهرستان خرمشهر شهر خرمشهر چهار راه مطهري خيابان امام رضا روبروي بوستان گلها ساختمان بالاي داروخانه تندرو پلاك - طبقه 1 واحد 34220561
مریم محمود خالصیمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان خرمشهر شهر خرمشهر چهاراه مطهري خيابان امام رضا (ع) ساختمان روبروي ايستگاه اتوبوس راني (خط واحد) پلاك - طبقه 1 واحد4205266
مهسان موسويمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان خرمشهر شهر خرمشهر خرمشهر چهار راه مطهري روبروي بازار روز طبقه فوقاني داروخانه دکتر تندرو53528656
طوبي اکبري متخصص قلب و عروقاستان خوزستان شهرستان خرمشهر شهر خرمشهر فلکه الله - جنب کلانتري 11 - ساختمان پزشکان فاطمه زهرا (س) طبقه اول واحد يک5352346
پرديس اعتماديمتخصص مغز و اعصاباستان خوزستان شهرستان خرمشهر شهر خرمشهر فلکه الله خ حافظ خ امام رضا پلاک 0 طبقه 053520561
محسن زکائی فرمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول خ طالقاني جنب داروخانه دكتر جوهر (روبروي خ نشاط) خيابان 0 خيابان 0 پلاك 234 طبقه 2 واحد2260523
آزيتا درآبادي زارعمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول خيابان افرينش بين خيابان طالقاني و خيابان شريعتي کوچه پزشکان جنب راديولوژي دکتر بهزادي2242093
امير احمد نجاتفوق تخصص غدداستان خوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول خيابان افرينش بين طالقاني و شريعتي روبه روي خيابان عدل طبقه فوقاني (2)ازمايشگاه هدايتيان2246024
علي مرساقيانمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول خيابان انقلاب خيابان نشاط پلاک 15 کلينيک دکتر يزداني42220661
فاطمه گلشاهيمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول خيابان طالقاني خ نشاط- تقاطع سيد محمود ساختمان حکيم طبقه 42220517
احسان اسماعيلي شانديزمتخصص مغز و اعصاباستان خوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول دادگاه خ طالقاني خ نشاط م پزشکي نشاط پلاک 0 طبقه 1 واحد 22243634
رؤیا علویمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول دزفول-خيابان طالقاني پارکينگ آقا ميري جنب صندوق شهيد بهشتي42226477
عباس قندرچي محمرهمتخصص قلب و عروقاستان خوزستان شهرستان دزفول شهر دزفول صحرابدر خ شريعتي خ حضرت رسول پلاک 0 طبقه 1 واحد 22272553
مريم غانم نيامتخصص قلب و عروقاستان خوزستان شهرستان دشت آزادگان شهر سوسنگرد چهاراه شريعتي خ شريعتي خ مرمزي پلاک 0 طبقه 04230742
ليلا عطارزادهمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان شوش شهر شوش بازار ميوه وتره بار خ عرفان خ سرچشمه پلاک 042820276
نسيم ناميمتخصص زنان و زایماناستان خوزستان شهرستان شوش شهر شوش خيابان شهيد دانش خيابان پشت آرامگاه دعبل ساختمان طبقه فوقاني داروخانه پارس پلاک 1 طبقه 15224005
عاطفه لالوندمتخصص قلب و عروقاستان خوزستان شهرستان شوش شهر شوش منطقه 9 خ شهيد دانش خ دعبل خزائي پلاک 168 طبقه 05222681
محسن جماليمتخصص قلب و عروقاستان خوزستان شهرستان شوشتر شهر شوشتر پل خراطان ک روشنا خ طالقاني پلاک 0 طبقه 236220777
محمد علي حسينيمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خوزستان شهرستان شوشتر شهر شوشتر خوزستان-شوشتر-خيابان شهيدرجايي غربي مجتمع پزشکي دکتر طاهري روبروي بيمارستان الهادي6229903
سینا صدیقیمتخصص قلب و عروقاستان خوزستان شهرستان شوشتر شهر شوشتر خيابان طالقاني ساختمان طبقه بالاي آزمايشگاه لبيب زاده پلاك 0 طبقه 0 واحد6220777
مهران شفيعيمتخصص مغز و اعصاباستان خوزستان شهرستان شوشتر شهر شوشتر سيد ناصر الدين ک سيد ناصر الدين ک برگ ريزان پلاک 0 طبقه 06218008
فرح ناز عزيزي دوستمتخصص چشماستان خوزستان شهرستان مسجد سليمان شهر مسجدسليمان خيابان آزادي کلينيک شبانه روزي ولي عصر4443824
نسيم ناصحيمتخصص قلب و عروقاستان خوزستان شهرستان مسجدسليمان شهر مسجدسليمان باغ ملي خ همافران خ آزادي پلاک 0 طبقه 02223752