خراسان شمالی

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
شیرین شجاعیبینایی سنجیخراسان شمالي شهرستان مانه و سملقان شهر آشخانه شهيد بهشتي بلوار مطهري غربي خيابان درمانگاه فرهنگيان پلاك 249 طبقه 2 واحد585-4223822
عادله عباس نژادبینایی سنجیخراسان شمالي شهرستان شيروان شهر شيروان خ شفا خيابان امام خميني خيابان شفا پلاك 1 طبقه 1 واحد585-6228660
فاطمه صدوقی قوچان عتیقبینایی سنجیخراسان شمالي شهرستان فاروج شهر فاروج فاروج خيابان شهيد موفق ساختمان پاساژ رضا پلاک 30 طبقه 2 واحد585-8222585
معصومه بهرامي جاجرمبینایی سنجیخراسان شمالي شهرستان جاجرم شهر جاجرم خيابان باهنر - حاشيه خيابان585-3225644
الهام احمد میریپزشک اطفالاستان خراسان شمالي شهرستان بجنورد شهر بجنورد دوچنار خيابان شريعتي جنوبي كوچه ارديبهشت ساختمان حكمت پلاك 0 طبقه 2 واحد 8584-2239311
عبدالرضا شاکريپزشک اطفالاستان خراسان شمالي شهرستان بجنورد شهر بجنورد طالقاني غربي ک طالقاني 31 (شهيد روشن ضمير) س پاستور (مسکوني ) پلاک 0 طبقه 3 واحد 6584-2210343
محمدابراهيم نمديانپزشک اطفالاستان خراسان شمالي شهرستان شيروان شهر شيروان شيروان- خ امام رضا امارضا 5 پلاک9585-6231799
ليلا جعفريپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان خراسان شمالي شهرستان اسفراين شهر اسفراين خ امام طبه فوقاني پاساژ خوراشاهي585-7226101
انيسه خاورشنوایی سنجیاستان خراسان شمالي شهرستان شيروان شهر شيروان بيمارستان امام خميني شيروان585-6224011
موسی فیروزهءکارشناس تغذیهخراسان شمالي شهرستان بجنورد شهر بجنورد ميدان شهيد بن بست صدف پلاك 668 طبقه 2 واحد584-2224362
مهسا شمشيرگرانکارشناس تغذیهخراسان شمالي شهرستان بجنورد شهر بجنورد طالقاني غربي ک شريعتي 16 خ شريعتي شمالي پلاک 274 طبقه اول584-2230033
هادي اميريگفتار درمانیخراسان شمالي شهرستان بجنورد شهر بجنورد خيابان طالقاني غربي ، بن بست صدف، انتهاي کوچه ، ساختمان دکتر کاظمي584-2238194
جلال جهان نيامتخصص کودکانخراسان شمالي شهرستان شيروان شهر شيروان گلستان امام رضا -امام رضا 5 پ 119585-6222151
مهناز دهقان نيريمتخصص کودکانخراسان شمالي شهرستان بجنورد شهر بجنورد دوچنار خ شريعتي جنوبي ک ارديبهشت (شريعتي 9) پلاک 48 طبقه 1 واحد584-2248656
محمدجواد باطبيمطب پزشک متخصص اطفالاستان خراسان شمالي شهرستان بجنورد شهر بجنورد بجنورد مخابرات خ شريعتي جنوبي بن شريعتي 11 (آفرين) پ 201584-2222301
شهرام تراب زاده خراسانیمتخصص مغز و اعصاباستان خراسان شمالي شهرستان بجنورد شهر بجنورد شريعتي جنوبي كوچه دكتر حكمتي(ارديبهشت) ساختمان ابن سينا پلاك 0 طبقه -1 واحد2240356
فخرالسادات چاوشيمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان شمالي شهرستان بجنورد شهر بجنورد مخابرات خ شريعتي جنوبي ک شريعتي 9(ارديبهشت)پلاک462223679
افروز کلاهدوزيانمتخصص زنان و زایماناستان خراسان شمالي شهرستان بجنورد شهر بجنورد مخابرات ک شريعتي 9 (ارديبهشت ) س مهرگان (مجتمع پزشکي ) پلاک 38 طبقه 12243005
علی سپهریمتخصص قلب و عروقاستان خراسان شمالي شهرستان بجنورد شهر بجنورد ميدان شهيد ک مرواريد (طالقاني 32) بن خاني پلاک 0 طبقه 02224898
آزاده افضل نيامتخصص مغز و اعصاباستان خراسان شمالي شهرستان شيروان شهر شيروان گلستان بل امام رضا س پزشکي نسترن پلاک 185 طبقه -1 واحد D6223166