خراسان رضوی

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
اصغر طالبی زهانبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوارپيروزي حدفاصل ميدان حروچهاراه كوثر مقابل سينماپيروزي511-8822292
اعظم درویشیبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان تربت جام شهر تربت جام خ المهدي خيابان المهدي ساختمان مطب پلاك 0 طبقه 1 واحد528-2222053
الهام عبدالهیبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ميدان استقلال جنب سالمندان فرزانگان درمانگاه شهيد قانع پلاك 0 طبقه 0 واحد511-6043376
جواد هرویان شاندیزبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد آباد خيابان پرستار 1 ساختمان بوعلي پلاك 4/2 طبقه 2511-8429966
حجت شفائیبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد مطهري شمالي چهارراه 35 متري جنب داروخانه مهدي پلاك 655 طبقه 1 واحد511-7342586
حسن کریمی شرقبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد عبدالمطلب خيابان خيابان عبدالمطلب خيابان بين 30 و 32 پلاك 632 طبقه -1 واحد511-7235697
زری خیریبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان نيشابور شهر نيشابور چهارراه اصلي خيابان امام خميني ساختمان پاساژشهرداري پلاك 0 طبقه 2 واحد551-2233918
زهرا حبیب زادهبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ميدان استقلال بلوار استقلال بلوار بين استقلال 2 و 4 پلاك 14 طبقه 1 واحد 1511-6062458
زهرا صلاحیبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان گناباد شهر گناباد گناباد-محله چهارراه گيتي نورد کوچه فرعي1 خيابان امام خميني
زهره قلی زادهبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد رضا شهر بلوار پيروزي بين پيروزي 10 و چهارراه خاقاني پلاك 192 طبقه 0511-8781215
زینب صالحی نژاد چایجانیبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد قرني بلوار قرني خيابان قرني 32 پلاك 3 طبقه 0 واحد511-7267800
سحر نهضتبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان سبزوار شهر سبزوار كاشفي شمالي خيابان نبش كاشفي 13 كوچه ساختمان پزشكان دكتر عامري عينك آفتاب پلاك 111 طبقه 1 واحد571-2238186
سمانه زارعی شرقبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان نيشابور شهر نيشابور ميدان ايران ميدان امام خميني خيابان عطار پلاك 20 طبقه 1 واحد 1551-3357412
سميه شمس اباديبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان گاز بين رسالت 64و 66 جنب پلا ک 1100 مطب بينايي سنجي
سوسن علاوي طوسيبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد قاسم آباد_ بلوار اماميه_ چهارراه مخابرات_ نبش اماميه 19 _طبقه فوقاني - دفتر کار بينايي سنجي513-6617595
سيده مليحه مهربانبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد قاسم آباد ميدان حجاب ساختمان پزشکان غرب پلاک 13 طبقه 1 واحد 13511-6225558
شکوفه زندلانبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان قوچان شهر قوچان ميدان امام خميني خيابان شهيد داودي خيابان داوودي پلاك 387 طبقه 2 واحد 1581-2235044
صدیقه عباسی مزاربینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان گناباد شهر بجستان بجستان خيابان امام خميني ميدان شهدا پلاك 1 طبقه 1 واحد533-6225002
عاليه حيدريبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان سرخس شهر سرخس خيابان امام خميني روبروي بانک کشاورزي جنب بنگاه افضليان512-5221817
عباس ايرواني قلعه سرخبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان فريمان شهر فريمان امام خميني بين امام خميني 1و3 طبقه فوقاني قنادي سي گل512-6221993
علی نیک فرجامبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بولوار استقلال بين استقلال 2-4 پلاک 14 طبقه اول511-6075413
علي نيک فرجامبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بولوار استقلال بين استقلال 2-4 پلاک 14 طبقه اول511-6075413
فرزانه درری جبروتیبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد چهار راه دكترا جنب قنادي طياطيائي ساختمان اين سينا طبقه 2 واحد511-8485595
فرشته بیرجندی بین اباجبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار وكيل آباد بلوار نبش بلوار هفتم تير ساختمان ساختمان كيميا پلاك 1 طبقه -1 واحد511-8687517
مجید رشیدترابیبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد دانشگاه خيابان گلستان غربي خيابان گلستان پلاك 375 طبقه 3 واحد511-8410963
مجید سمندربینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان چناران شهر چناران گلبهار خيابان نسترن خيابان طظبقه فوقاني بالاي داروخانه پلاك 0 طبقه 0 واحد582-8325752
محبوبه خوش آهنگبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان تربت حيدريه شهر تربت حيدريه تربت حيدريه خيابان كاشاني خيابان نبش كاشاني 1 پلاك 0 طبقه 0 واحد531-2241112
محسن اعلميانبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان تايباد شهر باخرز خيابان ولي عصر روبروي سه راه ابولفضلي51-54826118
محسن شاهپریبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد آزادشهر بلوار معلم چهار راه صدف-ابتداي صدف 22 پلاك 981 طبقه 2 غربي واحد511-8905295
معصومه رفیعی جری خشکبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد مشهد.نرسيده به چهاراه برق. جنب بانك تجارت.طبقه فوقاني چاپ آسيا511-2765037
میترا شاه طهماسبیبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار عامل خيابان آخر عامل كوچه عامل 62 پلاك 100 طبقه -1511-7244178
مير يعقوب زيناليبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان درگز شهر درگز محله شهرداري-خيابان کوشک-بلوار امام خميني-بينايي سنجي51-46232348
نازنین پاک نهادبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد آباد خيابان پرستار كوچه پرستار 1 پلاك 20511-8443697
نجمه قربانیان مشهدیبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار سازمان اب خيابان صدوقي كوچه بين11-13 پلاك 111 طبقه 0 واحد511-7264160
نرگس رجبیبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان تايباد شهر تايباد محله آب بخشها خيابان منتظري ميدان وحدت پلاک 11529-4226019
وحیده نوذریبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد شريعتي خيابان احمداباد خيابان راهنمايي پلاك 125 طبقه 1 واحد 2511-8422648
هادی استادی مقدمبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد پنجراه سناباد خيابان ابن سينا 16 ساختمان 207 طبقه 2 واحد511-8481537
هدي حسينيانبینایی سنجیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار هفت تير نبش هفت تير 11/1511-8818899
حجت الله احتشام منشپزشک اطفالخراسان رضوي شهرستان فريمان شهر فريمان ميدان امام رضا خيابان امام خميني كوچه امام خميني 6 پلاك 0 طبقه 1 واحد512-6230280
سعيده اهرانيپزشک اطفالخراسان رضوي شهرستان سبزوار شهر سبزوار خيابان اسرار شمالي - اسرار 5 - مجتمع پزشکي پارسيان571-2245002
شادي نوريزادهپزشک اطفالخراسان رضوي شهرستان خواف شهر خواف سالارملگا ک فاطميه 5 خ فاطميه585-6248921
محمد حدادیانپزشک اطفالخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد وليعصر بلوار كوي امير خيابان 20 متري يزدان دوست پلاك 21 طبقه 0 واحد511-7680915
محمدرضا لطفيپزشک اطفالخراسان رضوي شهرستان فريمان شهر فريمان خ 22 بهمن خ امام خميني 6 پلاک 30512-6225981
مهناز گرگانی دیسفانیپزشک اطفالخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد اباد بلوار بعثت خيابان بين 2و4 پلاك 12 طبقه 0 واحد511-8419224
نجمه اسدیپزشک اطفالخراسان رضوي شهرستان تربت جام شهر تربت جام ميدان مركزي خيابان المهدي كوچه پزشكان سر نبش پلاك 0 طبقه 0 واحد
سميه اسلامي نسبپزشک اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان قوچان شهر قوچان خيابان امام خميني خيابان شهيد داودي ساختمان پزشکان طبقه اول581-2220202
عباس عبدالهيپزشک اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان كاشمر شهر کاشمر کاشمر خيابان دادگستري خيابان امام خميني امام خميني 7 ساختمان مهرگان طبقه 2532-8229204
عبدالحسین تراب پرهیزپزشک اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان امام رضا 2 جنب كوچه كربلا پلاك 214 طبقه دوم511-8549955
معصومه متقیپزشک زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابن چمران خيابان سه راه جم ساختمان پزشکان جم پلاک 199-طبقه زير زمين51-38529618
ام البنین شمساپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان خراسان رضوي شهرستان سبزوار شهر نقاب نقاب خيابان امام رضا بلوار امام رضا جنب داروخانه پلاك 0 طبقه 2 واحد572-5221769
بی بی فریبا حیدری علویپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد اباد خيابان پرستار 1 ساختمان سما پلاك 28 طبقه 0 واحد 15511-8460195
سید احمد شریف آرانیپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد پنج راه سناباد خيابان ابن سينا -جنب البسكو پلاك 0 طبقه 1 واحد511-8432131
وحیده فلاطونی طوسیپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد سجاد بلوار سجاد ساختمان پزشكان سجاد پلاك 100 طبقه 1511-7635725
بی بی طاهره سالاریپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد سه راه دانش - جاده قديم قوچان - بلوار توس 75 - ساختمان پزشكان دانش پلاك 13 طبقه 2 واحد511-6663066
زیبا زند کار گرپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان خراسان رضوي شهرستان تايباد شهر تايباد ميدان وحدت -خيابان ازادي- ساختمان پزشكان هويزه پلاك 0 طبقه 1 واحد 2529-4223990
سودابه حسینیانپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد چهارراه گلستان خيابان دانشگاه كوچه دانشگاه 18 پلاك 7 طبقه 1 واحد511-8532235
طوبي موقر مقدمپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد اباد خ عارف 2 ساختمان کيميا پ 32 ط 1511-8450540
مرضيه اميريپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد بلوار بعثت-بين بعثت 5و7 جنب داروخانه دکتر سعيديان ساختمان 92 پلاک 105 طبقه 1 واحد 251-38459888
هما کیانی فرپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد اباد خيابان عارف كوچه عارف 6 ساختمان پزشكان پرديس پلاك ندارد طبقه 1 واحد 10511-8443602
بابک کریمیپزشک کودکانخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ازاد شهر خيابان اموزش (معلم 32) خيابان معلم پلاك 784 طبقه 1 واحد511-8931045
خلیل بهشتیپزشک کودکانخراسان رضوي شهرستان تربت حيدريه شهر تربت حيدريه فردوسي خيابان فردوسي جنوبي كوچه فردوسي52 پلاك 0 طبقه 1 واحد531-2226669
غلامرضا عباسيپزشک کودکانخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد سي متري طلاب بلوار مفتح خيابان مفتح 3 ساختمان پزشکان پلاک - طبقه 2 واحد511-2768532
احمد اله ياريپزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان خواف شهر خواف ميربسطام ک بسطام ک شهاب 2532-4231376
حسن جاوداني مسرور تنهاپزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد آباد پرستار1 پلاک9 طبقه 2511-8464623
حسین آشوریپزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان تربت جام شهر تربت جام خيابان المهدي طبقه فوقاني پست بانك مطب دكتر آشوري پلاك 195 طبقه 1528-2225355
سیمین پرتویپزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد اباد خيابان احمد اباد خيابان پرستار پلاك 3 طبقه 1 واحد 9511-8424295
سيد محمود حسيني سبزواريپزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار پيروزي بين پيروزي 6و8 نبش فرخي جنوبي پلاک 152 ط511-8795060
صفرعلي غفرانيپزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان آبکوه ابکوه 18 پلاک 13 مطب دکتر غفراني511-8432802
عبداللطيف عيدي خانيپزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان خواف شهر خواف شهرستان خواف خ شهاب حاشيه ميدان مرکزي مجتمع باران532-4227535
علیرضا اسدیپزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان سبزوار شهر سبزوار قائم- خ فرمانداري(روبروي بيمارستان مبيني) پلاک 4 طبقه -1571-2226010
علیرضا مدرسیپزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار وكيل آباد بلوار دانش آموز بلوار دانش آموز 5 گوشه ميدان شيخ مفيد پلاك 321 طبقه 1 واحد همكف511-6015954
علي اکبر سرجمعيپزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد سناباد 46 ارم جنوبي پلاک 65511-8436364
فاطمه بهمنشپزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد كوهسنگي كوچه كوهسنگي 6 ساختمان مجتمع پزشكان كوهسنگي پلاك 11/1 طبقه 1 واحد 8511-8534306
محمد جواد توکلیپزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد معلم بلوار بين معلم 30 و 32 ساختمان 784 پلاك 784 طبقه 0 واحد511-8931045
محمود شایستهپزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ميدان فردوسي بلوار توس خيابان كوي امير - بيست متري يزدان دوست جنب بانك مسكن پلاك 134 طبقه 0 واحد511-7682141
مريم جعفريانيپزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان نيشابور شهر نيشابور خيابان عطار کوچه عطار 7 ساختمان پزشکان پارس مطب دکتر جعفرياني طبقه 451-43349567
منصوره امیدوارطهرانیپزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد مشهد خيابان كوهسنگي - بين كوچه كوهسنگي 3 و 5 پلاك 189 طبقه 1 واحد511-8426758
مهدي عباسيانپزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان تربت حيدريه شهر تربت حيدريه خ فردوسي جنوبي - کوچه شير چار سوق - س مقدسي531-2237886
میرحمید هاشمی نمینپزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد قاسم اباد -بلوار شاهد -كوچه شاهد45 -پلاك 3 -طبقه 1 واحد511-6636066
ناصر پرنیان پورپزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد مشهد بلوار معلم بين كوچه 6و8 پلاك 130 طبقه 52 واحد511-6065731
نهضت فاضليپزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار توس - سه راه دانش - طبقه فوقاني - آزمايشگاه دکتر ناظمي511-6676739
بی بی مرضیه حسینیپزشک متخصص زناناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد آباد خيابان قائم كوچه قائم 5 پلاك 3 طبقه 1511-8419851
سهیلا نایبیپزشک متخصص زناناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد طلاب خيابان مفتح 3 ساختمان توس طبقه 1511-2726010
فریبا حقیپزشک متخصص زناناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد نخريسي خيابان فدائيان اسلام كوچه فدائيان اسلام 21 پلاك 25 طبقه 1 واحد511-3414950
کبري راثيپزشک متخصص زناناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد جاهدشهر بوستان گيتي طبقه 1 واحد2511-5227504
هما اسکوئيانپزشک متخصص زناناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلور وکيل اباد وکيل اباد 77 خيابان فارغ التحصيلان 5 پلاک 1051-35018034
شوکت ابراهيميپزشک و متخصص زنان و زایمان و نازاییاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد طلاب خيابان سيمتري طلاب ايثار 4 (مفتح3) پ 183 ط 1 مطب دکتر شوکت ابراهيمي511-2711880
مهدی ترک زادهپزشک و متخصص زنان و زایمان و نازاییاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد مشهد خيابان سناباد انتهاي خيابان سناباد مقابل سازمان انتقال خون پلاك 930 طبقه 1511-8444761
بتول شاهیدکتر زناناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بخارايي13 قطعه 2511-8432589
هایده پژند بیر جندیدندانپزشک اطفالخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد اباد خيابان عارف ساختمان پزشكان 54 پلاك 1 طبقه 2 واحد511-8420200
علیرضا صراف شیرازیدندانپزشک اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد كوي دكترا چهار راه دكترا خيابان ابن سينا 3 پلاك 43 طبقه 0 واحد511-8529290
مسعود آهوانروان شناسخراسان رضوي شهرستان نيشابور شهر نيشابور خيابان عطار عطار 9 انتهاي کوچه ساختمان نظام پزشکي طبقه سوم مرکز مشاوره نداي زندگي551-3353605
راضیه خسرورادروانشناسخراسان رضوي شهرستان سبزوار شهر سبزوار ميدان پستلگراف خيابان كاشفي خيابان صائب پلاك 1 طبقه 1 واحد571-2243046
سيدجواد صادقي الحسينيروانشناسخراسان رضوي شهرستان قوچان شهر قوچان قوچان - محله /معبراصلي:امام خميني معبرماقبل آخر:خيابان امام خميني 12 معبر آخر:خيابان امام خميني طبقه :1 دفتر خدمات روانشناسي و مشاوره581-2220521
علیرضا یوسفیروانشناسخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ازاد شهر ميدان امامت 1 چهار راه امامت1 پلاك 109 طبقه 1 واحد511-6080216
علي صداقتي رادروانشناسخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد آزادشهر استقلال 8 (معلم 9) استقلال (امامت 26) پلاک 10511-6046269
فاطمه کوکبی سیوکیروانشناسخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ازاد شهر چهار راه امامت 1 چهار راه امامت1 پلاك 109 طبقه 1 واحد511-6080216
محمد باقرزادهروانشناسخراسان رضوي شهرستان سبزوار شهر سبزوار خيابان كاشفي شمالي خيابان ابتداي خيابان صائب ساختمان ساختمان پزشكان پلاك 0 طبقه 0 واحد571-2233555
محمد صابریروانشناسخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد وكيل اباد خيابان وكيل اباد كوچه نبش وكيل اباد 9 پلاك 0 طبقه 0 واحد511-6090904
آزاده متحديشنوایی سنجیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد مشهد چهارراه عشرت آباد خيابان بهجت 18/2 هاشمي نژاد 21/1 خيابان بهجت شهيد محسن کاشاني 29 بيمارستان تخصصي ام البنين51-36041431
سمانه گليشنوایی سنجیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان چمران خيابان گلستان شرقي ساختمان پزشکان آپادانا شنوايي سنجي مهر511-2280732
عطیه وزیری بیرقدارشنوایی سنجیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان دكتر چمران خيابان سه راه جم ساختمان پزشكان جم پلاك 199 طبقه 3 واحد جنوبي511-8517741
علي اکبر باقريشنوایی سنجیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد نبش ابن سينا 1 ساختمان حکيم511-8534934
علي محمد متقيان رادشنوایی سنجیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد طلاب -خيابان ايثار - ايثار4( مفتح3) - طبقه 2 - واحد B شرقي - شنوايي سنجي متقيان511-2733050
ليلا ايزدپناهشنوایی سنجیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوارسجاد نيش کوچه زنبق(سجاد4) ساختمان پزشکان سجاد (پلاک )100 طبقه 1-511-7671791
مهناز مهمان نوازنقندرشنوایی سنجیاستان خراسان رضوي شهرستان فريمان شهر فريمان خيابان امام خميني ،امام خميني 4 ،پلاک 10 طبقه 1513-4632297
بهروز بنياديفوق تخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان كاشمر شهر کاشمر خ امام خميني امام خميني 5 خ امام خميني532-8224163
پيمان اشراقيفوق تخصص غدد اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد - خ قائم - قائم 1 - پلاک 25 - طبقه دوم51-38918022
پريا ترکمنيکارشناس تغذیهخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بندجيم فردوسي ثمانه طبقه 1- کارشناس تغذيه و رژيم درماني51-36218079
جواد سبحانیکارشناس تغذیهخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد آزاد شهر بلوار معلم بلوار بين معلم 4 و 6 پلاك 100 طبقه 0 واحد511-6064720
جواد فصيحي رادکارشناس تغذیهخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد راهنمائي - شيرين 20 - خ سناباد غربي - پلاک 834 - کلينيک طراوت51-38460033
حميد کرمي مقدمکارشناس تغذیهخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد جاده قديم قوچان بلوار توس بلوار توس 75 پلاک 0 طبقه 1 واحد511-6652391
رضا سبحانيکارشناس تغذیهخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد آزادشهر نبش چهارراه ميلاد ساختمان105 طبقه2 واحد3511-6097012
صديقه جهاديکارشناس تغذیهخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد سناباد خيابان سنايي11 کوچه شهيد حکمت پور پلاک 116 طبقه 1 واحد 3511-37297945
طاهره مرتضوي ذاکريکارشناس تغذیهخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار سجاد سجاد 22 پ22 طبقه اول511-6038680
کاظم اسلامیکارشناس تغذیهخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد ميدان تقي آباد بلوار احمدآباد پلاك 73 طبقه 5 واحد 503511-8455991
معصومه مشهديکارشناس تغذیهخراسان رضوي شهرستان بردسكن شهر بردسکن بردسکن ، خيابان امام خميني، امام1 ، روبروي پاساژ پزشکان ميلاد532-7231184
وحیده بنازادهکارشناس تغذیهخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار فردوسي -بين ثمانه و مهدي - طبقه بالاي داروخانه دكتر اسماعيل زاده پلاك 185 طبقه 2511-7656750
بهزاد شیبانیکارشناس تغذیهمشهد- بلوار سجاد- چهار راه بزرگمهر-طبقه فوقاني داروخانه مديكال پلاك 201 طبقه 0 واحد511-7664886
جواد میرزائی سجادیهگفتار درمانیخراسان رضوي شهرستان تربت جام شهر تربت جام خيابان شاد-موسي بن جعفر 22-پلاك 119 - كلينيك گفتار درماني528-2235832
خليل اله تاتاريگفتار درمانیخراسان رضوي شهرستان نيشابور شهر نيشابور خيابان فردوسي شمالي نرسيده به ميدان ازادي ساختمان درمانگاه شبانه روزي بوعلي پلاک 1 طبقه 1 واحد551-2233043
سمیه محمد پورگفتار درمانیخراسان رضوي شهرستان تربت حيدريه شهر تربت حيدريه تربت حيدريه خيابان فردوسي جنوبي خيابان فردوسي 62 - مجتمع پزشكي رازي - طبقه2 پلاك 0 طبقه 0 واحد531-2232667
سيدمحمدهادي ادهم هاشميگفتار درمانیخراسان رضوي شهرستان كاشمر شهر کاشمر خيابان امام خميني - امام خميني 2 - ساختمان هوشمند - واحد311532-8248308
طيبه دانش پژوهگفتار درمانیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان دانشگاه نرسيده به کفائي 151-38415455
علی اصغر حسینی شفاگفتار درمانیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد اباد خيابان قائم كوچه بين قائم 3و5 پلاك 11 طبقه 0 واحد511-8467226
علی کشمیریگفتار درمانیخراسان رضوي شهرستان كاشمر شهر کاشمر ک قائم 2 ک امام خميني 7 مقابل دندان سازي محتشمي532-8247320
علی گریویگفتار درمانیخراسان رضوي شهرستان سبزوار شهر سبزوار كاشفي شمالي خيابان 22بهمن خيابان بهمن1 پلاك 12 طبقه 0 واحد571-2222815
عليرضا غفراني مابگفتار درمانیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان جهانباني روبروي سه راه جم نبش چمران 15 ساختمان پزشکان شفا طبقه 2 گفتار درماني آوا511-8538737
فاروق ساتوریگفتار درمانیكردستان شهرستان سقز شهر سقز چهار راه ازادگان جنب داروخانه دكتر احمدنژادكلينيك گفتار درماني اتيه874-3233710
فرشته شايانگفتار درمانیخراسان رضوي شهرستان نيشابور شهر نيشابور اول فردوسي شمالي کلينيک فرهنگيان551-2211999
محمد ناصريگفتار درمانیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار شهيد کلاهدوز.نبش کلاهدوز11.پلاک 5151-38435438
معصومه جلالي کارغشگفتار درمانیخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد چهارراه استانداري خيابان ثامن الائمه خيابان ثامن 2 پلاک 59/5 طبقه 0 واحد51-38544267
رضا يحيائيمتخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان كاشمر شهر کاشمر خيابان امام خميني -پ سجاد-طبقه 2532-8246882
فریبا تبریزیان نمینیمتخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد آباد كوچه پرستار 1 ساختمان بوعلي پلاك 2/4 طبقه همكف511-8440438
منوچهر صادقی وصفیمتخصص زناناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد سه راه ادبيات خيابان ابن سينا كوچه ابن سينا 17 پلاك 155 طبقه 1511-8414111
سارا منصوریانمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد سجاد خيابان سجاد چهار راه خيام پلاك نگين طبقه 3 واحد 11511-7676211
سکینه بزمانیمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان جهان باني سه راه جم ساختمان پزشکان جم طبقه سوم مطب دکتر سکينه بزماني511-8529678
فاطمه نژاديمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان نيشابور شهر نيشابور خيابان امام خميني فلکه ايران پشت بانک رفاه مرکزي ساختمان سينا551-3339336
فروغ راستینمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان احمد آباد خيابان عارف خيابان عارف 2 پلاك 1.30 طبقه 3 واحد 1511-8460817
احمدشاه فرهتمتخصص کودکانخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد آباد خيابان پرستار كوچه پرستار1 پلاك 20 طبقه 2 واحد511-7438232
تکتم شیخیانمتخصص کودکانخراسان رضوي شهرستان نيشابور شهر نيشابور خيابان عطار-عطار12-پلاک 222551-3332948
حسين مومنيمتخصص کودکانخراسان رضوي شهرستان بردسكن شهر بردسکن خيابان امام خميني -امام خميني 1532-7231283
حميدرضا صادقيمتخصص کودکانخراسان رضوي شهرستان تايباد شهر تايباد بهداري - خ: رازي - س: نيک فرجام - پلاک 6 - طبقه 1529-4235045
راحله فرامرزی گرمرودیمتخصص کودکانخراسان رضوي شهرستان تربت جام شهر تربت جام خ المهدي-درمانگاه شفا-طبقه اول915-1104318
زهرابیگم موسوی عمادیمتخصص کودکانخراسان رضوي شهرستان چناران شهر چناران چناران - ميدان بسيج كنار داروخانه دكتر قنبري - طبقه فوقاني پاساژ582-6223001
سید محمد جواد پریزادهمتخصص کودکانخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان ابن سينا كوچه ابن سينا 1 ساختمان پزشكان كيميا طبقه 4511-8593100
سيدمحسن اماميمتخصص کودکانخراسان رضوي شهرستان سبزوار شهر سبزوار قائم - خ فرمانداري( روبروي بيمارستان مبيني - ساختمان پزشکان امين) پلاک 28571-2223798
شهلا سخائیمتخصص کودکانخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد مشهد بلوار بلوار وكيل اباد بين خيابان سامانيه و هنرستان پلاك 226 طبقه 1 واحد511-8817232
فریبا نافلیمتخصص کودکانخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار وكيل اباد خيابان هاشميه خيابان هاشميه 26 پلاك 103 طبقه 5 واحد 53511-8835017
کمال محمد پور مرندیمتخصص کودکانخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ميدان گنبد سبز خيابان اخوند خراساني خيابان خاكي پلاك 12057 طبقه 0 واحد511-8540993
محمد قهرمانیمتخصص کودکانخراسان رضوي شهرستان گناباد شهر گناباد - خيابان غفاري خيابان غفاري 3 پلاك 2 طبقه 0 واحد533-7228590
محمدرضا حنفیمتخصص کودکانخراسان رضوي شهرستان تربت جام شهر تربت جام خيابان المهدي-ساختمان پزشكان بهبود - طبقه 2 -مطب دكتر محمدرضا حنفي528-2222890
محمود دل آسایی مرویمتخصص کودکانخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد آباد خيابان احمد آباد كوچه احمد آباد 10 پلاك 4 طبقه همكف511-8417030
مهتا صادقی اردکانیمتخصص کودکانخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمداباد خيابان عارف كوچه عارف٣ پلاك 26 طبقه 1 واحد511-8449166
مهتا صادقي اردکانيمتخصص کودکانخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد آباد خيابان عارف كوچه عارف 3 پلاك 26 طبقه 1 واحد511-8449166
نويد هادويمتخصص کودکانخراسان رضوي شهرستان گناباد شهر بجستان بجستان - خيابان 7 تير- ساختمان پزشکان533-6223513
سیده فاطمه خاتمیمتخصص نوزاداستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان احمدآباد، بالاتر از سه راه راهنمايي، ساختمان مير، پلاک ندارد طبقه 3 واحد 126513-8447448
ناهيد هاشميمشاور تغذیهخراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار وکيل آباد خيابان وکيل اباد 35 ساختمان کلينيک تخصصي اطفال سلامت کودک پلاک 0 طبقه 0 واحد511-8697040
محمود مومنی مهرجردیمطب اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ميدان شريعتي خيابان احمد آباد ساختمان سهند زرين جنب بانك صادرات پلاك 0 طبقه 2 واحد511-8435363
محمد اسماعیلیمطب پزشک اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد كوهسنگي خيابان كوهسنگي كوچه كوهسنگي4 پلاك 3 طبقه 1 واحد 1511-8592392
ابوالفضل صدیق نژادمطب پزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد سجاد بلوار سجاد ساختمان پزشكان سجاد پلاك 100 طبقه 2 واحد 12511-7681383
حسین اخوانمطب پزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار وكيل آباد بلوار وكيل آباد 75 خيابان وكيل آباد 75 پلاك 28 طبقه 1 واحد511-5018975
روشنک حقیقیمطب پزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد آبكوه خيابان آبكوه كوچه آبكوه 15 پلاك 46 طبقه 0511-7291242
رضا فراهتمتخصص مغز و اعصاباستان خراسان رضوي شهرستان تايباد شهر تايباد بهداري خ رازي س نيک فرجام پلاک 6 طبقه 2 واحد 124234781
زیبا زند کارگرمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان تايباد شهر تايباد تايباد خيابان امام خميني ساختمان مطب دكتر كارگر پلاك 1 طبقه 1 واحد4221826
حسین ساقیمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان تايباد شهر تايباد سرآسياب ک رازي 2 خ رازي (امام خميني 18/2) پلاک 22 طبقه 04227333
فاطمه ناقدي باغدارمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان تربت جام شهر تربت جام المهدي 10 - ساختمان بهبود- همکف - مطب خصوصي زنان و زايمان دکتر فاطمه ناقدي2236620
احمد شهاب احمدي جاميمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان تربت جام شهر تربت جام المهدي خ المهدي 10 بن المهدي 8 واحد 52525586
حوران احمديمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان تربت جام شهر تربت جام خ المهدي بن المهدي 8 پلاک 1942222090
لاله حميدمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان تربت جام شهر تربت جام خيابان المهدي - المهدي 8 پلاک 17- طبقه دوم - مطب چشم پزشکي دکتر لاله حميد2242990
علي حيدري بکاوليمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان تربت حيدريه شهر تربت حيدريه بازارسنگ فرش ک مجتمع پرديس س پزشکي رازي پلاک 7 طبقه 1 واحد C2238181
میترا دری گیومتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان تربت حيدريه شهر تربت حيدريه خيابان طالقاني كوچه شير چهار سوق خيابان پاساژمهر كوچه - پلاك - طبقه 1 واحد2246516
سیدمصطفی سید حسینی طزرجانیمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان تربت حيدريه شهر تربت حيدريه خيابان فردوسي جنوبي خيابان فردوسي 62 كوچه كوچه كفش بلا مجتمع پزشكي رازي پلاك - طبقه 2 واحد2238181
سيدحامدرضا جعفرزاده فدکيمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان تربت حيدريه شهر تربت حيدريه کوچه درمانگاه موسي بن جعفر2249444
سارا امینیمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان سبزوار شهر سبزوار اسدآبادي خ کاشفي شمالي خ فرمانداري پلاک 15 طبقه 02223160
پانته آ میرمحمدیمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان سبزوار شهر سبزوار پست وتلگراف خ کاشفي شمالي خ 22 بهمن پلاک 9 طبقه 12237459
لعیا ضرابیمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان سبزوار شهر سبزوار پست وتلگراف خ کاشفي شمالي خ صائب پلاک 23 طبقه 02220452
غلامعلي محرابيفوق تخصص گوارشاستان خراسان رضوي شهرستان سبزوار شهر سبزوار پست وتلگراف خ کاشفي شمالي کاشفي11 پلاک 912227771
سمیرا همائیمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان سبزوار شهر سبزوار قائم خ فرمانداري س مجتمع پزشکي امين پلاک 26 طبقه -1 واحد A2240990
اعظم سادات حسيني هوشيارمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان سبزوار شهر سبزوار قائم خ قائم ( خيابان فرمانداري - کنار بيمارستان مبيني) پلاک 842237497
میترا افتخاری یزدیمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان سبزوار شهر سبزوار كاشفي شمالي خيابان كاشفي 10 كوچه طبقه فوقاني سوپر رضوي پلاك 1 طبقه 1 واحد 12236400
مصطفی سجادیانمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان سبزوار شهر سبزوار ميدان پست وتلگراف خ کاشفي شمالي بن کاشفي 15 پلاک 155 طبقه 02240357
عاطفه تبريزنياتبريزيمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان سرخس شهر سرخس خيابان امام خميني کوچه بانک رفاه5221336
معصومه الوندی آذریمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان فريمان شهر فريمان امام خميني خ 22بهمن خ امام خميني 6 پلاک 36 طبقه 06221412
مهسا کيافرمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان فريمان شهر فريمان خيابان امام خميني 6 پلاک306233064
علی اسکندریمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان کاشمر شهر کاشمر امام خميني ک قائم 2 ک امام خميني 5 پلاک 0 طبقه 18241900
علیرضا زارعی فرمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان گناباد شهر گناباد مركزي خيابان امام خميني چهار راه چهارراه گيتي نورد پلاك 0 طبقه 0 واحد7221146
احمد صفائی یزدیمتخصص مغز و اعصاباستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد -احمدآباد خ احمدآباد 1 (ابومسلم 2) خ احمدآباد س مرواريد پلاک 0 طبقه 3 واحد غربي8443344
يوسف اسکندريمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ابتداي بلوار17 شهريور -جنب سراي مرتضوي-پلاک 18-ط13643512
حميد برک پورفوق تخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ابن سينا خ شهيدچمران خ ابن سينا پلاک 7 طبقه 038552067
مهری نیک دوستمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ابن سينا خ شهيدچمران خ ابن سينا پلاک 7 طبقه 08536532
علیرضا رجعتی حقیمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد اباد- خيابان محتشمي- محتشمي 2 پلاك6ساختمان سينوهه طبقه1مطب دكتر رجعتي8443901
فاطمه هاشمیانمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد اباد خيابان 3راه راهنمايي ساختمان ميلاد پلاك 0 طبقه 0 واحد 28446151
بی بی فریبا حیدری علویمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد اباد خيابان پرستار 1 ساختمان سما پلاك 28 طبقه 0 واحد 158460195
فاطمه نجفی مودمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد اباد خيابان پرستار 1 ساختمان سينا پلاك ندارد طبقه 3 واحد8440716
آذردخت وظیفه شناسمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد اباد خيابان عارف عارف 3 پلاک 28 طبقه چهارم جنوبي ساختمان پزشکان جام جم38474756
هما کیانی فرمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد اباد خيابان عارف كوچه عارف 6 ساختمان پزشكان پرديس پلاك ندارد طبقه 1 واحد 108443602
غلام رضا عشقی شرقمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد اباد خيابان محتشمي كوچه محتشمي 1ساختمان60 پلاك 60 طبقه 2 واحد8400444
زهره بذری شرفشادهمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد اباد خيابان محتشمي نبش كوچه محتشمي 2 پلاك 50 طبقه 0 واحد8432283
فرشیده هراتیانمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد آباد ابتداي عارف پلاک 548448954
نزهت موسوي فرمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد آباد بلوار کلاهدوز کوچه کلاهدوز 11 پلاک 59 طبقه 28461948
مجيد مخملبافمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد آباد بلوار ملاصدرا بلوار بعثت- نبش بعثت 4 - تقاطع طالقاني پلاك 1/53 طبقه 2 واحد8404640
مريم احمديمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد آباد خ عارف خ عارف 2 (پرستار1) س پزشکان کيميا پلاک 32 طبقه 1 واحد 138433334
فرح فانیمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد آباد خ قاسمي خ پرستار 3 پلاک 4 طبقه 338469826
نسرین افضلی بغدادابادیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد آباد خيابان پرستار1 ساختمان پزشكان سينا پلاك ندارد طبقه 2 واحد8440845
علی سرابیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد آباد خيابان پرستار1 ساختمان نگين پلاك 3/1 طبقه 2 واحد8447209
رويا زجاجيمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد آباد خيابان عارف 2 ساختمان سپهر پلاک ندارد طبقه -1 واحد8443895
محمدرضا صداقتمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد آباد خيابان عدالت 1 ساختمان بصير - متخصص چشم پزشكي پلاك 45 طبقه 0 واحد8441856
نصرت قائمی بلهریفوق تخصص غدد کودکاناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد آباد خيابان محتشمي بين 4 و 6 ساختمان ثامن - فوق تخصص غدد كودكان پلاك ندارد طبقه 0 واحد8417836
فرشته رستم نژادمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمد آباد نبش خيابان محتشمي2 ساختمان سينوهه پلاك ندارد طبقه 2 واحد 88443902
بهاره صدرالساداتمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمداباد-عارف2 -پلاک30-طبقه اول8472011
علي اکبر صادقيمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمداباد -عارف-عارف 5-مجتمع پزشکي شماره17-طبقه18409291
فاطمه شعرباف مشهدمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمداباد بين خيابان پاستوروعارف طبقه فوقاني ساختمان جواهري خوشكار پلاك 16 طبقه 1 واحد8434069
سیده فاطمه جودیمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد-بين محتشمي 4و6-ساختمان ثامن-طبقه سوم8427831
پيمان اشراقيفوق تخصص غدد اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد - خ قائم - قائم 1 - پلاک 25 - طبقه دوم38918022
حميد ولي زاده مقدممتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد -خيابان عارف - بين عارف 2 و 4 - ساختمان حکيم38409872
فروغ جواديمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد پرستار خ احمدآباد پلاک 0 طبقه 08424187
مرجان قرهمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خ احمدآباد س حسيني پلاک 0 طبقه 2 واحد 28454641
سیدعلی اکبر هاشمی ایوریمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خ احمدآباد19 خ بخارائي 1 پلاک 0 طبقه 28438422
غلامرضا مهاجری مقدمفوق تخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خ پرستار 1 س پزشکان پرديس پلاک 5.002 طبقه 28434910
سپيده افضل نيامتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خ پرستار 3 خ پرستار پلاک 19 طبقه 08464778
محمد مهدی اعتمادیمتخصص مغز و اعصاباستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خ پرستار خ احمدآباد پلاک 0 طبقه 08415585
مریم دریمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خ سلمان فارسي 4 خ کلاهدوز3 (سلمان فارسي 4/5) پلاک 14 طبقه 08410144
محمد ملکشیمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خ طالقاني بل بعثت پلاک 10 طبقه -18467058
رضا بوستانيمتخصص مغز و اعصاباستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خ عارف 2 (پرستار1) س پزشکان سماء پلاک 26 طبقه 2 واحد 218460206
عصمت آسائيمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خ عارف 2 (پرستار1) س پزشکان سماء پلاک 26 طبقه 3 واحد 138466636
بکتاش بياني متخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خ عارف خ عارف 2 پلاک 30 طبقه 2 واحد D8469768
شیدا گل محمد زادهمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خ عارف س پزشکان حکيم پلاک 14 طبقه 3 واحد D8443913
عباس نوریانمتخصص مغز و اعصاباستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خ قاسمي خ پرستار 1 پلاک 20 طبقه 1 واحد 18438465
عزیزاله تقویمتخصص مغز و اعصاباستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خ قاسمي خ پرستار 3 پلاک 4 طبقه 1 واحد 38463558
محسن کلانتریانمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خ محتشمي 2 (عارف 1) خ عارف پلاک 3 طبقه 1 واحد C8442645
سيدحسن حسينيانمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خ محتشمي 2 (عارف 1) س پزشکان بزرگمهر پلاک 36 طبقه -138474945
سميرا ذبيحيان سيگارچي متخصص مغز و اعصاباستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خ محتشمي 2 (عارف 1) س پزشکان بزرگمهر پلاک 36 طبقه 1 واحد 18452243
محمودرضا آذرپژوهمتخصص مغز و اعصاباستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خ محتشمي 2 خ عارف پلاک 3 طبقه 3 واحد 1B8444358
شیماء مینائیمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خ محتشمي 3 خ صبوري پلاک 2 طبقه 1 واحد C8449070
حسين نظري حيانومتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خ محتشمي 4 خ محتشمي پلاک 0 طبقه 1 واحد A8425568
رامین زجاجیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خيابان پرستار كوچه پرستار1 ساختمان سروش طبقه 28419654
فرهاد جباريمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد ک الندشت خ پرستار 5 پلاک 4 طبقه 16055730
مژده کشاورز منشمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد استان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد احمدآباد خ احمداباد س 133 پلاک 133 طبقه 2 واحد D8439513
عباس پهلوان زادهمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد امام رضا خيابان امام رضا بين کوچه امام رضا 15و17 پلاک 581 طبقه 1 غربي واحد ابريشم مطب دکتر پهلوان زاده8592289
امان اله کريمي سعيدآباديمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد آزادشهر بلوار امامت خيابان استقلال5 ساختمان پزشكان پلاك 12 طبقه 2 واحد6063883
کريم نيکخواهمتخصص مغز و اعصاباستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بابک خ ابونصر خ ابونصر11 پلاک 2 طبقه 4 واحد A8416655
مهرنوش سعادتمندمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار احمد اباد كوچه پرستار 3 ساختمان پزشكان البرز پلاك 4 طبقه 1 واحد 28452298
شکوفه حسينيمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار سجاد بزرگمهر شمالي يک پلاک177633770
جواد اسلامیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار سجاد بين چهار راه خيام و گلريز مجتمع پزشكان نگين سجاد طبقه 4 واحد 147676225
سيف الله کسايي رودسريمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار سجاد چهاراه بزرگمهر خ بزرگمهر شمالي پ 100 ط 2 واحد 20337613031
مليحه مير شه پناهمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار وکيل آباد- نبش وکيل آباد23 جنب داروخانه دکتر احسان ط همکف6063988
آرش اميد تبريزيمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار هفت تير- هفت تير38 (لاله 3) -پلاک24 - طبقه 3 - واحد 538933130
حمیدرضا فلاح سلطان آبادمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بلوارامامت چهار راه ميلادنبش خيابان امامت 5 پلاك 54 طبقه 1 واحد6093322
حسين محمدنژادمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد بند جيم خيابان تعاون ثمانه 19 پلاک 6 طبقه 437684572
رضیه رازیمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد پاسداران خ رازي غربي س پزشکان رازي پلاک 0 طبقه 08532534
سید احمد شریف آرانیمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد پنج راه سناباد خيابان ابن سينا -جنب البسكو پلاك 0 طبقه 1 واحد8432131
مریم میرپورمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد پنجراه پايين خيابان خ سرخس (نقويه) كوچه سرخس14 پلاك 20 طبقه 1 واحد3659166
خداداد مرادیانمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد تقي اباد ابتداي خيابان احمد اباد جنب ساختمان مرمر ساختمان پزشكان ايران پلاك ندارد طبقه 1 واحد8433565
غلامحسن اعظم صادقیمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد تقي آباد خيابان دانشگاه كوچه 18 پلاك 9 طبقه 2 واحد8544067
عباس شجاعیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد چمران خيابان چمران ساختمان پزشكان جم پلاك 199 طبقه 1 واحد 128514134
مهستی محبیمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد چمران م چمران خ ابن سينا پلاک 9 طبقه 18524912
عبدالصالح صالحی بیدختیمتخصص مغز و اعصاباستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد چهارراه دكترا خيابان دانشگاه خيابان دانشگاه 29 پلاك ندارد طبقه 1 واحد8430044
سودابه حسینیانمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد چهارراه گلستان خيابان دانشگاه كوچه دانشگاه 18 پلاك 7 طبقه 1 واحد8532235
حسين ساقيمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد حاشيه بلوار ارشاد-بين خيابان توفيق و 4 راه 600دستگاه پلاک 30طبقه 2 جنوبي37667244
معصومه کفائی رضویمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد حرم مطهر امام رضا خيابان شيرازي ساختمان دارالشفا پلاك 0 طبقه 0 واحد2222434
حسن وثوقی نیافوق تخصص گوارشاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خ احمدآباد خيابان بلواربعثت بلوار بعثت 10 پلاك 10 طبقه 2 واحد8421888
غلامعلي محرابيفوق تخصص گوارشاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خ رازي غربي مقابل نشريات آستان قدس پلاک 101 و 103 ساختمان پزشکان رازي38553593
غلامرضا دهستانیمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان ابن سينا - ميدان بيمارستان امام رضا - ساختمان آفتاب - پلاك 15 طبقه اول8511668
مهسا کيافرمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان ابوطالب- بين 38و 40- پلاک 2537136488
علي اکبر صابرمقدم رنجبرمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان احمد اباد بين عارف و پرستار ساختمان 44 طبقه دوم38456839
فاطمه مسگر پور طوسمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان احمد ابادبين عارف وپرستارساختمان 44 طبقه 2 واحد 38402671
بهروز آزادگان مهرمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان احمد آباد حاشيه خيابان عارف پلاک 68403451
غلامحسين بهروزمتخصص مغز و اعصاباستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان احمداباد خيابان بهشت پلاک 37 ط 28438070
عطیه منصوری ترشیزیمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان احمداباد ساختمان بين عارف و پرستار ساختمان 44 پلاك 44 طبقه 3 واحد8427469
سيروس خادم معارفمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان احمدآباد - خيابان عدالت - عدالت 9 - پلاک 26 - زنگ بالا38406363
محمد مهدی شفاعی بجستانیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان احمدآباد - مقابل بيمارستان قائم - نرسيده به خيابان بهشت - ساختمان حسيني - طبقه 18435060
اکرم جنابیمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان احمدآباد انتهاي خيابان عارف 2 ساختمان نگين پلاك 3/1 طبقه 3 واحد8447212
نسرین آذری متینمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان احمدآباد بين خيابان پاستوروقائم ساختمان هدايت پلاك ندارد طبقه 1 واحد8439604
مرتضی عدالتمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان احمدآباد بين خيابان عارف وپرستار ساختمان 44 پلاك ندارد طبقه 1 واحد8444545
رحمت جاویدمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان احمدآباد خيابان پرستار 1 ساختمان 20 پلاك ندارد طبقه 1 واحد8418730
محبوبه رستمیمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان احمدآباد خيابان عارف ساختمان نبش عارف يك پلاك 5 طبقه 1 واحد 58437544
سحر قرهفوق تخصص غدداستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان احمدآباد خيابان عارف نبش خيابان عارف 3ساختمان ايران پلاک ندارد طبقه 3 واحد8466763
فاطمه قهرمانیمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان احمدآباد خيابان قائم -قائم4 پلاك 55 طبقه 18416436
سیدمحمدباقر رضیئیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان احمدآباد ساختمان مقابل بيمارستان قائم ساختمان . پلاك 73 طبقه 2 واحد8410073
علي پورزاهدمتخصص مغز و اعصاباستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان امام خميني خيابان رازي غربي ساختمان پزشکان رازي واحد 30538553853
فرحناز اسدپورمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان چمران بين چمران 13و15 ساختمان پزشکان جم طبقه 2 واحد158842206
عباس رنگینمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان دانشگاه چهار راه دكترا ابتداي خيابان كفائي پلاك 6 طبقه 1 واحد8449238
عليرضا بيرجنديمتخصص مغز و اعصاباستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان کوهسنگي6 نبش چهار راه اول ساختمان مجتمع پزشکي کوهسنگي طبقه همکف8517020
جعفر حسن زادهمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان گلستان ساختمان پزشكان گلستان طبقه 18543565
ميترا سالاريمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد خيابان مدرس خيابان مدرس 8 ساختمان فروهر طبقه 32222454
وجیهه فغانیمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد رازي ميدان امام رضا خيابان رازي پلاك 101 طبقه 4 واحد 4038553504
وحیده فلاطونی طوسیمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد سجاد بلوار سجاد ساختمان پزشكان سجاد پلاك 100 طبقه 17635725
مرضیه طاهریمتخصص مغز و اعصاباستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد سناباد خ سلمان فارسي 5 بن حضوري پلاک 78 طبقه 08472752
مهدي طاهرپورمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد سناباد خ شهيدکلاهدوز7 بل شهيدکلاهدوز پلاک 4 طبقه 48449414
آزاده معارفيانمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد سيدرضي - سيد رضي 48 - پلاک 378 واحد 5 - دکتر آزاده معارفيان36048960
سهيلا نايبي آستانهمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد طلاب خيابان مفتح 3 ساختمان توس طبقه 132726010
فاطمه محمدیمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد فرامرز عباسي بلوار فرامرز عباسي خيابان نبش فرامرز 35 پلاك 391 طبقه 4 واحد 96099345
محمود فتوحي اردکانيمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد فلکه دروازه قوچان ميدان توحيد روبروي مجتمع نصر7251199
مهدی ترک زادهمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد کوي دانشگاه خ عرفانيان خ کوثر16 (باهنر9) پلاک 16 طبقه 48444761
محمود محمدزاده شبستریمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد کوي دکترا خ ابن سينا س 46 (بلوک 2) پلاک 46 طبقه 4 واحد 308455830
محمود درگاهیمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد كوي دكترا خيابان ابن سينا ساختمان بهاران پلاك 7 طبقه 2 واحد 68536517
حسین صحی زادهمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد مشهد- خيابان امام رضا-نبش خيابان امام رضا1 پلاك 0 طبقه 0 واحد2255355
يحيي نوروزبيکيمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد مشهد-سجاد شهر-ساختمان پزشکان نگين-بلوک 2 طبقه2-واحد537680731
حمیدرضا ظهوریان صدرمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد مشهد ، سجاد شهر-خيابان صدگل - معبر آخر ميلاد 20پلاک 2637617653
منصوره غفرانیمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد مشهد خيابان احمد اباد خيابان احمد آباد10 پلاك ندارد طبقه 2 واحد7647275
محمد عابدینیمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد مشهد خيابان احمدآباد خيابان پرستار 1 پلاک 9 طبقه 0 همکف8404225
احمدعلی مصدقیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد مشهد خيابان احمدآباد خيابان پرستار پلاك 3 طبقه 3 واحد8453232
ژینوس مهندسانمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد مشهد خيابان خواجه ربيع خيابان عبادي78 پلاك 12 طبقه 1 واحد7314382
رضا رجبیانفوق تخصص غدداستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد مشهد خيابان دانشگاه اول خيابان کفايي پلاک 1/10 طبقه 138411062
زهره کيخامتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد مشهد خيابان سي متري طلاب خيابان مفتح3 پلاک 167 طبقه 1 واحد2738003
فریده اخلاقیمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ملک آباد خيابان فلسطين 2 ساختمان قلم پلاک 1/1 طبقه 3 واحد57626071
محمد رضا ابوالفضلیمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ملک آباد ک سپاه خ فلسطين 8 پلاک 4 طبقه 17636668
منیره پورجوادمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ميدان احمدآباد بلوار كلاهدوزنبش خيابان كلاهدوز8 پلاك ندارد طبقه 0 واحد8404876
حمید رضا اورعی زارعمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ميدان امام رضا خيابان ابن سينا ساختمان ابن سينا پلاك9 طبقه 48551535
داریوش عرفانیان تقوائیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ميدان بيمارستان امام رضا - خيابان رازي - ساختمان رازي طبقه 4 پلاک 41038553584
مرتضی نوراللهیان مهاجرمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ميدان بيمارستان امام رضا ابتداي خيابان ابن سينا ساختمان پزشكان ابن سينا پلاك ندارد طبقه 1 واحد8514285
محمد رضا لشکریمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ميدان بيمارستان امام رضا خيابان ابن سينا1 ساختمان كيميا پلاك 0 طبقه 1 واحد8541791
کتايون سادات گلدوزيانمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ميدان بيمارستان امام رضا خيابان رازي ساختمان پزشکان رازي پلاک | طبقه 28512756
جلال خادممتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ميدان بيمازستان امام رضا خيابان ابتداي ابن سينا ساختمان بهاران پلاك 0 طبقه 5 واحد8552025
محمودرضا مشرقی بجستانیمتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد ميدان دكترشريعتي خيابان احمدآباد خيابان قائم پلاك 2 طبقه 0 واحد اول8431030
عبدالصمد امينانمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد هاشميه خ لاله (وکيل آباد 10) ک هاشميه 8 پلاک 71 طبقه 0 واحد8816566
ماشاءاله دانشي نيافوق تخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان مشهد شهر مشهد هنرستان خ هنرستان 4 (قناد 16) بل هنرستان (وکيل آباد 18) پلاک 0 طبقه 08811600
ولي اله قاسميمتخصص قلب و عروقاستان خراسان رضوي شهرستان نيشابور شهر نيشابور امام خميني خ امام خميني بن پلاک 0 طبقه 3 واحد 3033340909
محسن بهروزی مقدممتخصص چشماستان خراسان رضوي شهرستان نيشابور شهر نيشابور خيابان امام خميني ميدان امام بن بست پشت بانك رفاه ساختمان پزشكان مطب چشم پزشكي پلاك 1 طبقه 2 واحد
هومان عبادیمتخصص مغز و اعصاباستان خراسان رضوي شهرستان نيشابور شهر نيشابور دارايي خ 15خرداد ک 15خرداد2 پلاک 0 طبقه -13340711
سوسن پوریموتمتخصص زنان و زایماناستان خراسان رضوي شهرستان نيشابور شهر نيشابور دارايي خيابان 15 خرداد8 خيابان 15 خرداد پلاك 0 طبقه 2 واحد3333551