خراسان جنوبی

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
حسین عرب زادهبینایی سنجیخراسان جنوبي شهرستان قائنات شهر قاين خيابان بهشتي حدفاصل بهشتي 3 و 5562-5229386
مونا افشاریبینایی سنجیخراسان جنوبي شهرستان بيرجند شهر بيرجند خيابان طالقاني حد فاصل طالقاني 5و 7561-2222336
مه لقا سادات بدیعیبینایی سنجیخراسان جنوبي شهرستان قائنات شهر قاين خيابان كلاهدوز خيابان كلاهدوز كوچه كلاهدوز5 پلاك 10 طبقه 1 واحد 1562-5224740
محمد حسين باوقارپزشک اطفالاستان خراسان جنوبي شهرستان فردوس شهر فردوس - خيابان مطهري جنوبي كوچه - پلاك 173 طبقه 0 واحد534-2226139
معصومه حق پوی قاضیانیپزشک اطفالاستان خراسان جنوبي شهرستان بيرجند شهر بيرجند خيابان طالقاني خيابان خيابان كوچه طالقاني 3ساختمان كيميا پلاك 0 طبقه -1 واحد561-2234245
مرضیه عطائیپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان خراسان جنوبي شهرستان بيرجند شهر بيرجند طالقاني خيابان طالقاني 12 ساختمان عسل طبقه 2561-2222655
آزیتا فشارکی نیاپزشک متخصص اطفالاستان خراسان جنوبي شهرستان بيرجند شهر بيرجند معلم خيابان معلم خيابان فردوسي پلاك 36 ،قطعه دهم جنوبي ،طبقه 3 واحد 1561-4448616
آزيتا فشارکي نياپزشک متخصص اطفالاستان خراسان جنوبي شهرستان بيرجند شهر بيرجند خيابان معلم -خيابان فردوسي -پلاک 36 -طبقه 3 واحد 1561-4448616
پويا خسرويپزشک متخصص اطفالاستان خراسان جنوبي شهرستان فردوس شهر بشرويه نهضت سواد آموزي خ توني بشروي 11خ توني بشروي پلاک 179535-3222811
حسن دشتیپزشک متخصص اطفالاستان خراسان رضوي شهرستان نيشابور شهر نيشابور خراسان رضوي-خيابان امام خميني-روبروي باغ ملي-طبقه فوقاني مجتمع پزشکي امام خميني(ره)-مطب دکتر دشتي551-3218511
طاهره شاهيشنوایی سنجیاستان خراسان جنوبي شهرستان فردوس شهر فردوس خيابان ابومسلم - خ مطهري - کوچه داروخانه - دارالشفاء امام حسين534-2231002
سيد رضا سوفاريگفتار درمانیخراسان جنوبي شهرستان قائنات شهر قاين خيابان امام - امام خميني1 کوچه کوچه آهنگران پلاک 46562-5229931
علي اصغر حيدر آباديگفتار درمانیخراسان جنوبي شهرستان فردوس شهر فردوس مهديه خ مطهري خ مطهري 21 پلاک 177 واحد534-32731767
هادی منتظرلطف اللهیمتخصص اطفالاستان خراسان جنوبي شهرستان طبس شهر طبس نواب خيابان نواب خيابان نواب پلاك 1 طبقه 1 واحد ساختمان حكيم353-4220932
سوده رجبيه فردمتخصص زنان و زایماناستان خراسان جنوبي شهرستان فردوس شهر بشرويه نهضت سواد آموزي خ توني بشروي 11خ تونيس بشروي پلاک 179535-32200000
طيبه چهکنديمتخصص کودکانخراسان جنوبي شهرستان بيرجند شهر بيرجند کوچه بن بست مفتح4.2 خيابان مفتح (مجتمع خيام )طبقه دوم مطب دکتر چهکندي561-2235070
نرگس هاشميمتخصص کودکانخراسان جنوبي شهرستان طبس شهر طبس ميدان امام خميني خيابان نواب صفوي جنب بانک سپه ساختمان پزشکان حکيم353-4220932
علیرضا حقوقی اصفهانیمتخصص قلب و عروقاستان خراسان جنوبي شهرستان بيرجند شهر بيرجند پل مرتضوي ک مفتح 1طالقاني 14/2 خ مفتح ساختمان پزشکي حکيم پلاک 2 طبقه 02225431
حمیدرضا مشرقی مقدممتخصص قلب و عروقاستان خراسان جنوبي شهرستان بيرجند شهر بيرجند خيابان طالقاني خيابان طالقاني 3 ساختمان پزشكان سينا2231651
محمدحسین داوریمتخصص چشماستان خراسان جنوبي شهرستان بيرجند شهر بيرجند خيابان طالقاني خيابان طالقاني 7 پلاك 10 ساختمان بصير طبقه -12225335
عليرضا افضليانمتخصص گوش و حلق و بینیاستان خراسان جنوبي شهرستان بيرجند شهر بيرجند خيابان طالقاني کوچه جهادسازندگي کلنيک پزشکي فرهنگيان2224617
حميدرضا رياسيمتخصص مغز و اعصاباستان خراسان جنوبي شهرستان بيرجند شهر بيرجند طالقاني خ طالقاني بن طالقاني 12 پلاک 0 طبقه 2 واحد D34444677