بوشهر

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
حکیمه طاهریبینایی سنجیبوشهر شهرستان جم شهر جم رازي خيابان امام خميني كوچه رازي پلاك ندارد طبقه 1 واحد772-7632377
سپیده عبداله زادهبینایی سنجیبوشهر شهرستان دشتستان شهر برازجان خيابان شهيد چمران ابتداي گذر ماحوزي - درمانگاه فرهنگيان773-4254472
ماه نساء جعفریبینایی سنجیبوشهر شهرستان دشتستان شهر برازجان بيمارستان خيابان چمران خيابان چمران جنب بانك رفاه پلاك 1 طبقه 1 وا773-4255146
سیدمحمدصالح طبیبپزشک اطفالاستان بوشهر شهرستان بوشهر شهر بوشهر سنگي خيابان امام خميني ساختمان درمانگاه محمد رسول الله طبقه 1 واحد 3771-5558080
سیده اقدس موسویپزشک زنان و زایماناستان بوشهر شهرستان دشتستان شهر برازجان چمران ميدان بيمارستان ساختمان نويد2 پلاك 0 طبقه 3 واحد 1773-4259120
ساسان اسدپورپزشک کودکانبوشهر سنگي خيابان امام خميني پلاک0 طبقه1771-3538844
کفايت چمن آراپزشک متخصص زناناستان بوشهر شهرستان دشتستان شهر برازجان ساختمان پزشکان نويد2773-4259069
حبيب رزمي زادهروان شناسبوشهر شهرستان كنگان شهر بندرکنگان جاده اصلي بلوار امام خميني(ه) کوچه روبروي کيوسک راهنمائي رانندگي پلاک 666 طبقه 0 واحد
ماشاءاله قطب الدینروانشناسبوشهر شهرستان تنگستان شهر اهرم خيابان انقلاب ميدان امام كوچه ندارد پلاك 0 طبقه 0 واحد772-5243795
عرفانه رهنماشنوایی سنجیاستان بوشهر شهرستان دشتستان شهر برازجان خيابان چمران خيابان چمران خيابان چمران پلاك 0 طبقه 0 واحد773-4220103
ابوالقاسم فروزانکارشناس تغذیهبوشهر شهرستان دشتستان شهر برازجان خيابان شهيدچمران خيابان برق ساختمان پزشکان دي پلاک 41 طبقه 4 واحد 41773-4221657
اسداله اسلام نژادمتخصص اطفالاستان بوشهر شهرستان دشتستان شهر برازجان برازجان خيابان چمران ساختمان پزشكان پارس پلاك 0 طبقه 0 واحد773-4220620
محمود مؤذنمتخصص اطفالاستان بوشهر شهرستان بوشهر شهر بوشهر سنگي خيابان امام خميني ساختمان پزشكان پارس پلاك 1 طبقه 2 واحد 19771-5563749
فریال نصیریمتخصص زناناستان بوشهر شهرستان بوشهر شهر بوشهر خيابان سنگي خيابان امام خميني ساختمان بالاي بانك پارسيان پلاك 0 طبقه 2771-3540362
سيد محمد هاشميمتخصص کودکانبوشهر خيابان سنگي (امام) ساختمان پزشکان پارس طبقه دوم771-5551617
طيبه همتيمتخصص زنان و زایماناستان بوشهر شهرستان بوشهر شهر بوشهر ارشديه لاين 24 پلاک 242311724
ناصر آل اسحق خوئينيمتخصص مغز و اعصاباستان بوشهر شهرستان بوشهر شهر بوشهر امام خميني سنگي پزشکان طوس3540897
سیده زهرا مهیمنمتخصص زنان و زایماناستان بوشهر شهرستان بوشهر شهر بوشهر بوشهر - خيابان امام خميني ساختمان پزشكان توس پلاك 13 طبقه 4 واحد3537488
اعظم مراديمتخصص مغز و اعصاباستان بوشهر شهرستان بوشهر شهر بوشهر خ سنگي خ امام خميني ساختمان پزشکان پارس3534701
داریوش ایران پورمتخصص قلب و عروقاستان بوشهر شهرستان بوشهر شهر بوشهر خيابان امام خميني خيابان روبروي يگان ويژه ساختمان طبقه بالاي پاساژ بيات پلاك 0 طبقه 1 واحد 33538575
مسروره حسینیمتخصص زنان و زایماناستان بوشهر شهرستان بوشهر شهر بوشهر خيابان سنگي خيابان امام خميني ساختمان پزشكان دنا پلاك 0 طبقه 1 واحد 33533008
حسن پاک نژادمتخصص گوش و حلق و بینیاستان بوشهر شهرستان بوشهر شهر بوشهر سنگي- ميدان امام خميني ساختمان مهرگان پلاک 0 طبقه 4 واحد 4015552780
فاطمه نکوئيمتخصص قلب و عروقاستان بوشهر شهرستان بوشهر شهر بوشهر سنگي خ امام خميني خ امام خميني پلاک 0 طبقه 23554546
تیفا یکتا نژاد جور شریمتخصص مغز و اعصاباستان بوشهر شهرستان بوشهر شهر بوشهر سنگي خ امام خميني ک بوستان 2فرعي اول سمت چپ پلاک 19 طبقه 05558080
محمدجواد احمدي پورمتخصص گوش و حلق و بینیاستان بوشهر شهرستان بوشهر شهر بوشهر سنگي شرقي م امام خميني خ امام حميني س پزشکان پارس پلاک 0 طبقه 33538353
فرشته سعادتيمتخصص قلب و عروقاستان بوشهر شهرستان بوشهر شهر بوشهر سنگي شرقي م امام خميني خ امام خميني پلاک 0 طبقه 14232354
فاطمه بهبوديمتخصص قلب و عروقاستان بوشهر شهرستان دشتستان شهر برازجان برق خ چمران خ 17 شهريور پلاک 38 طبقه 04228132
مهدي نوروز سروستانيمتخصص مغز و اعصاباستان بوشهر شهرستان دشتستان شهر برازجان بيمارستان خ چمران م 17 شهريور پلاک 0 طبقه 04259156
شيما رضوي دشتيمتخصص قلب و عروقاستان بوشهر شهرستان کنگان شهر بندرکنگان گوده خ اصلي کنگان پلاک 0 طبقه 05565337
سحر فدائيمتخصص مغز و اعصاباستان بوشهر شهرستان كنگان شهر بندرکنگان استان بوشهر شهرستان کنگان شهر بندر کنگان بل امام7226137