اصفهان

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
اعظم السادات بحرینیبینایی سنجیاصفهان شهرستان شهرضا شهر شهرضا انقلاب خيابان شورا خيابان انقلاب مجتمع انصار پلاك 0 طبقه 0 واحد321-3216074
افسانه صادقی میبدیبینایی سنجیاصفهان شريف واقفي خيابان شيخ عليخان خيابان ملك ساختمان 133 پلاك 0 طبقه 0 واحد311-2653066
حسین پایندهبینایی سنجیاصفهان چهار باغ خيابان چهار باغ بالا خيابان چهار باغ بالامقابل اداره مخابرات بينايي سنجي چهار باغ پلاك 0 طبقه 3 واحد311-2724271
زهره صفاریبینایی سنجیاصفهان رهنان خيابان ابوذر کوچه معلم پلاک 2 طبقه 2 واحد311-7382212
غلامرضا مصدقيانبینایی سنجیاصفهان بزرگمهر ک شهيدمحمدشمندي خ هشت بهشت غربي س فدک پلاک 0 طبقه 031-32647816
محمد کیانی خراجیبینایی سنجیاصفهان خيابان فردوسي نبش کوچه نسترن (بنياد شهيد) مقابل دفتر هواپيمايي آسمان ساختمان 502 طبقه دوم311-2204348
مهدی انگشترسازاصفهانیبینایی سنجیاصفهان خ سروش خيابان -روبروي آل خجند -بينايي سنجي سروش311-2256434
مهدی نوربخشبینایی سنجیاصفهان خيابان فردوسي مقابل دفتر هواپيمايي آسمان كوچه نسترن ساختمان 502311-2204348
اصغر قائمیپزشک اطفالاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهارباغ بالا خيابان نظر شرقي ساختمان 151 پلاك 159 طبقه 3 واحد 3311-6271391
بزرگ خردمندپزشک اطفالاستان اصفهان شهرستان نجف آباد شهر نجف آباد رياضي خيابان امام خميني بلوار امام خميني331-2621122
حمید رضا سعیدیپزشک اطفالاستان اصفهان شهرستان خميني شهر شهر خميني شهر چهار راه شريعتي خيابان بوعلي خيابان جنب داروخانه دكتر ودادي پلاك 120 طبقه 1 واحد311-3672989
رحمت الله کرمی ورنامخواستیپزشک اطفالاصفهان شهرستان لنجان شهر زرين شهر زرين شهر بلوار باهنر ساختمان مجتمع تجاري زرين پلاك 0 طبقه 2 واحد334-2270196
زهرا اداباقرپزشک اطفالاستان تهران شهرستان اسلامشهر شهر اسلام شهر جاده ساوه خيابان باغ فيض کوچه اول شهيداحمد پورحسين پلاک 69 طبقه 2 واحد21-56357717
سیدحسین اکبری شهابیپزشک اطفالاستان مازندران شهرستان ساري شهر ساري شهدا ک مستشرق خ فرهنگ کلينيک فرهنگ151-2227465
شهین شادزیپزشک اطفالاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خيابان دانشگاه بلوار خانه كارگر كوچه شهيد عابدي پلاك 19 طبقه 1 واحد311-6278119
صديقه اسفندياريپزشک اطفالاستان اصفهان شهرستان فلاورجان شهر فلاورجان آزادي خ طالقاني بن شهيدعبدالرضااحمديان پلاک 383311-3130125
علي عظيميپزشک اطفالاصفهان شهرستان آران و بيدگل شهر آران و بيدگل محمد هلال ک شهيدان خليفه خ محمد هلال362-2732844
فیروزه رناسیانپزشک اطفالاصفهان فلكه خوراسگان كوچه حلال كوچه حلال پلاك 36 طبقه 2 واحد311-5240352
مجید اردکانیپزشک اطفالاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان استان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان سپاهان شهر خ رزم س نگين 2 (آ) بلوک 121 پلاک 0 طبقه 4واحد 46311-6507628
محمدرضا شعاعيپزشک اطفالاستان اصفهان شهرستان شهرضا شهر شهرضا حكيم فرزانه خيابان انقلاب بن بست 46 سرلت پلاك 17 طبقه 0 واحد321-3240080
مژگان صابريپزشک اطفالاصفهان شيخ بهايي خ شيخ بهايي بن ضيا (29) پلاک 0 طبقه 031-32330015
مژگان لقمانیپزشک اطفالاصفهان خ چهار باغ بالا خيابان شريعتي روبروي درب اورژانس شريعتي ساختمان نويد 1 پلاك 0 طبقه 3 واحد 8311-6288486
مسعود قاسمی فلاورجانیپزشک اطفالاستان اصفهان شهرستان لنجان شهر زرين شهر زرين شهر ميدان مرکزي ساختمان فوقاني پيتزا پلاک 454 طبقه 1334-2222911
موهبت اله کرمیپزشک اطفالاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ حكيم نظامي چهار راه حكيم نظامي بن بست مهر داد311-6248854
مهدی پارساپزشک اطفالاصفهان توحيد كوچه شهيدان منوچهر وفريدون اميري خيابان توحيد پلاك 0 طبقه 0 واحد311-6250351
افتخارالسادات نقويپزشک زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ آمادگاه خيابان آمادگاه خيابان آمادگاه مجتمع گلديس شماره103 پلاک 103 طبقه 0 واحد311-2201272
انترانیک میناسکان کارابیدپزشک زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خيابان حكيم نظامي چهار راه خاقاني ساختمان مهتاب پلاك 419 طبقه 1 واحد 1311-6241914
پروانه قنبریان دهکردیپزشک زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان شمس آبادي خيابان پارس ساختمان مريم پلاك 0 طبقه 4 واحد 28311-3264051
شهلا شفائیپزشک زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهارباغ عباسي خيابان آمادگاه بن بست سروش311-2222700
فرحناز مراد قليپزشک زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان سروش ک اسلامي ک شهيد امام جمعه طبقه 4311-4482113
مریم سهیلی پورپزشک زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان نجف آباد شهر نجف آباد نجف اباد خيابان امام بن بست گرانمايه پلاك 0 طبقه 2 واحد331-2615352
مهناز معلمپزشک زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ شمس آبادي خيابان چهار باغ خيابان شمس آبادي ساختمان قصر نور پلاك 0 طبقه همكف واحد 11311-2216834
الهام پورعلیپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان ميدان بزرگمهر خيابان سلمان فارسي(مشتاق دوم) كوچه هوايي پلاك ياس طبقه 4 واحد311-2667780
الهه مصداقي نياپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان اصفهان شهرستان كاشان شهر کاشان آيت اله کاشاني ک شهيد محمدرضاديمي بن (نانک ) س مهر پلاک 0 طبقه 0 واحد 831-55458840
بهار شاکریان چالشتریپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان ميدان بزرگمهر خيابان سلمان فارسي(مشتاق دوم) خيابان بهشت پلاك 23 طبقه 1 واحد311-2670030
صديقه نجفيپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ چهار باغ بالا بن بست دادستان ط 1311-6624250
فاطمه آقائی زاده فرح بخشپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان اصفهان شهرستان برخواروميمه شهر شاهين شهر شاهين شر خيابان شهيد بهشتي كوچه 1 غربي(مجتمع ابن سينا) پلاك واحد 3 طبقه 0 واحد312-5229421
فرزانه جابریپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان شريعتي كوچه بابك بن بست گلنار پلاك 0 طبقه 3 واحد311-2210124
کشور نقشينهپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان استانداري فلسطين س دليل استجار31-32230408
مهرناز مهدي پورپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان اصفهان شهرستان نجف آباد شهر نجف آباد باغملي کوي صحت خيابان امام خميني پلاک14431-42640750
ميترا شرافتپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان بزرگمهر خيابان هشت بهشت غربي ساختمان سروش طبقه همکف واحد 2311-2645933
اسماعیل شباکپزشک کودکاناصفهان شهرستان برخواروميمه شهر شاهين شهر شاهين شهر خيابان فردوسي ساختمان بازارچه فردوسي پلاك 0 طبقه 2 واحد312-5243868
زهره امانی پورپزشک کودکاناصفهان ميدان ازادي خيابان چهار باغ بالا ساختمان پارسيان پلاك 302 طبقه 1 واحد 302311-6249058
جواد سید فروتنپزشک متخصص اطفالاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خيابان آمادگاه چهار راه محمد آباد چهار راه محمد آباد پلاك 198 طبقه 1 واحد311-2214394
سيد مهدي قريشيپزشک متخصص اطفالاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان م احمدآباد طبقه فوقاني داروخانه بزرگمهر جنب مسجد الله311-254233
شهره نیافرپزشک متخصص اطفالاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان بزرگمهر ک شهيدرسول همداني ک شهيد ايرج بيرقي پلاک 10.001 طبقه 1311-2677587
شیوا رحمانیانپزشک متخصص اطفالاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خيابان توحيد خيابان توحيد مياني ساختمان نگار 1 پلاک فاقد طبقه 4 واحد 1631-36251942
علیرضا عظیمی پورپزشک متخصص اطفالاستان اصفهان شهرستان خميني شهر شهر خميني شهر خميني شهر خيابان بوعلي داروخانه دكتر گلستانه پلاك 0 طبقه 0 واحد311-3674949
محمدحسين خيرپزشک متخصص اطفالاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان فولادشهر منطقه a2 پشت مصلاي بزرگ امام خميني ساختمان پزشکان31-52640224
محمدرضا غفاریپزشک متخصص اطفالاستان اصفهان شهرستان برخواروميمه شهر شاهين شهر خيابان فردوسي كوچه 1 غربي ساختمان سهراب پلاك 0 طبقه 2 واحد 9312-5276965
مرجان قاضی نورپزشک متخصص اطفالاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خيابان مشتاق اول خيابان آيت الله اصفهاني نبش كوچه ارغوان پلاك 10 طبقه 1 واحد311-2755951
مهدی افقریپزشک متخصص اطفالاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان آمادگاه كوچه محمدآباد كوچه شهيد آرام1 پلاك 18 طبقه 1 واحد A311-2218480
نوشين زارعانپزشک متخصص اطفالاستان اصفهان شهرستان تيران وكرون شهر تيران خيابان طالقاني مرکزي - مجتمع امام رضا (ع) - طبقه فوقاني - مطب دکتر نوشين زارعان31-42220800
سيدحسين اديبي ريزيپزشک متخصص زناناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خيابان آمادگاه کوي بابک يزدي ساختمان دکتر اديبي31-32227265
منوچهر سليمانپوربروجنيپزشک متخصص زناناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهار باغ عباسي آمادگاه خ آمادگاه طبقه 131-32223891
مهشيد کاويانيپزشک متخصص زناناستان اصفهان شهرستان فلاورجان شهر فلاورجان خ طالقاني بن بيستم ساختمان پزشکي رازي دکتر تيموري311-7424110
محمد حسین مساحیپزشک و متخصص زنان و زایمان و نازاییاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان شمس آبادي خيابان شمس آبادي ساختمان ام ار اي پلاک 0 طبقه 2 واحد311-2212389
ذات الله عاصميتغذیهکاشان اميرکبير ک دانشگاه س مجتمع مسکوني نظام پزشکي 8 پلاک 0 طبقه 1 واحد 80831-55459291
محمدهادی رفیعیجراح اطفالاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خيابان شمس آبادي چهار راه قصر مجتمع قصر طبقه 2311-2365012
فائزه شريفي قزوينيدکتر اطفالاستان اصفهان شهرستان نائين شهر نائين نايين خيابان امام خميني مجتمع بهار31-46253635
سکینه ابراهیمی یزدآبادیدکتر زناناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان عباس اباد خيابان شمس آبادي خيابان جنب نهر نياسرم پلاك 0 طبقه 3 واحد 3311-2335823
پري ناز طبيبياندندانپزشک کودکاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ طيب کوچه کلباسي کوچه جهان نما کلينيک دندانپزشکي قائدي31-32210175
نصرت نوربخش حبيب آباديدندانپزشک کودکاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ هزار جريب خ مرداويج خ جابر ابن حيان فرعي پنجم پلاک 112 طبقه 2831-36269603
نغمه فیضی نجفیدندانپزشک کودکاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان دروازه شيراز خيابان چهارباغ بالا ساختمان روبروي شركت زمزم پلاك 65 طبقه 0 واحد311-6275529
احمد غضنفریروان شناساصفهان شهرستان شهرضا شهر شهرضا خيابان شهيد بهشتي | كوچه 23 (شهيد ميرنيام) - مجتمع پزشكي شقايق- پلاك 7 -طبقه 2 -واحد 7321-2231923
شهرام حیدریروانپزشک کودکاناصفهان دروازه شيراز خيابان چهارباغ بالا ساختمان روبروي شركت زمزم پلاك 65 طبقه 0 واحد311-6260782
احمد یار محمدیان حسین ابادیروانشناساصفهان خيابان امادگاه جنب داروخانه شكريان طبقه 3311-2231814
زهره رئيسيروانشناساصفهان خ بزرگمهر خ آراسته ساختمان تنديس واحد 14 طبقه اول31-32676210
علي اکبر محمدرضائي اسفرجانيروانشناساصفهان چهار باغ عباسي خ امادگاه بن ميلاد س کلينيک پارسه پلاک 0 طبقه 431-2221097
لیلا احمدیشنوایی سنجیاستان اصفهان شهرستان برخواروميمه شهر شاهين شهر شاهين شهر خيابان فردوسي كوچه 2 غربي پلاك 8314896741 طبقه 2 واحد312-5274747
صدراله ياوريشنوایی سنجیاستان اصفهان شهرستان كاشان شهر کاشان شهيد بهشتي خ شهيد بهشتي ک شهيد رضا فراتي پلاک 1 واحد31-55471290
کبری شیاسی آرانیفوق تخصص غدد اطفالاستان اصفهان شهرستان كاشان شهر کاشان چهار راه آيت الله كاشاني خيابان رجايي ساختمان داروخانه دكتر فلاح پلاك 1 طبقه 1 واحد361-5574430
اندیشه مرادیکارشناس تغذیهاصفهان شهرستان فلاورجان شهر فلاورجان بلوار طالقاني بن بست بازارچه طلا ساختمان آزمايشگاه دكتربذرافشان پلاك 1 طبقه 1 واحد 2311-7435005
آزاده جعفری فشارکیکارشناس تغذیهاصفهان پروين چهار راه صباحي كوچه شهيد معمار زاده ساختمان مليكا پلاك 76 طبقه 2 واحد311-2285464
بهاره کوشاکارشناس تغذیهاصفهان خيابان مرداويج خيابان فرايبورگ كوچه هجدهم پلاك 27 طبقه 2 واحد311-6689671
پگاه امینیکارشناس تغذیهاصفهان رودكي خيابان محتشم كاشاني خيابان محتشم كاشاني پلاك 4 طبقه 2 واحد311-6289956
حسین حاجیان فرکارشناس تغذیهاصفهان خ طيب ساختمان مهتاب 8 ساختمان واحد11 پلاك 11 طبقه 3 واحد 11311-2236110
رامش عالی پور بیرگانیکارشناس تغذیهاصفهان چهار راه شريعتي ابتداي خيابان محتشم كاشاني ساختمان پرديس جنوبي واحد 4 پلاك 0 طبقه 2 واحد311-6289956
فريده عليزادهکارشناس تغذیهاصفهان شهرستان برخواروميمه شهر شاهين شهر خيابان فردوسي فرعي 2 غربي مجتمع پزشکي ايرانيان پلاک 1531-45270927
مجید ارباب نیاکارشناس تغذیهاصفهان چهار باغ خيابان آمادگاه ساختمان پزشكان پلاك 0 طبقه 2 واحد311-2229092
نفیسه رشیدی پور فردکارشناس تغذیهاصفهان خيابان مصلي چهار راه شيخ مفيد كوچه واله - ساختمان سمسام پلاك فاقد طبقه 0 واحد311-6623030
مجید هادی زادهگفتار درمانیاصفهان پل چمران خيابان كاوه روبروي برج كاوه جنب پمپ بنزين ساختمان پارسه311-4399496
مرضيه دهقاني قهنويهگفتار درمانیاصفهان شهرستان مباركه شهر مبارکه بسيج شمالي بل شهيد نيکبخت خ بسيج شمالي پلاک 0 طبقه 231-52406767
ملوک بابازادهگفتار درمانیاصفهان شهرستان خميني شهر شهر خميني شهر چهارراه شريعتي خيابان بوعلي ساختمان طبقه اول داروخانه ودادي پلاك 0 طبقه 0 واحد311-3312815
ناصر زارعی شمس آبادیگفتار درمانیاصفهان شيخ صندوق شمالي خ شيخ صدوق شمالي كوچه شهيد محمد رضا كاظمي پور پلاك 99 طبقه 0 واحد 3311-6633123
رضا مقدادیمتخصص اطفالاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خيابان فلسطين ساختمان مقدادي پلاك 1 طبقه 1 واحد311-2225373
سیمین فارغی نایینیمتخصص اطفالاستان اصفهان شهرستان لنجان شهر فولادشهر محله ا4 ساختمان جنب مركز بهداشت شماره 1 ساختمان مجتمع پزشكان پلاك 0 طبقه 2 واحد334-2627354
سیمین فارغی نائینیمتخصص اطفالاستان اصفهان شهرستان لنجان شهر فولادشهر محله ا4 ساختمان جنب مركز بهداشت شماره 1 ساختمان مجتمع پزشكان پلاك 0 طبقه 2 واحد334-2627354
نازيلا کرميمتخصص زناناستان اصفهان شهرستان فلاورجان شهر فلاورجان طالقاني خ فردوسي خ طالقاني پلاک 55 طبقه -1311-7433077
بهناز خاني رباطيمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان بزرگمهر ک پرنيا خ بزرگمهر س بهشت طبقه 1 واحد 4731-32659046
بيتا رفيعي مقدممتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ مشتاق جنب مرکز باروري کلينيک باروري و ناباروري31-37768912
پروانه نوروزی اصفهانیمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان علامه اميني كوچه طالقاني كوچه شهيد اسماعيل طاهري پلاك 48 طبقه 0 واحد311-2210546
جمیله میرشکاریمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خيابان شيخ بهائي خيابان ارديبهشت جنوبي روبروي ساختمان مسجد ارديبهشت كوچه دكتر شيرزادي بن بست هوشمند شجائيان پلاك 71311-2366912
رضا اسماعیلیمتخصص زنان و زایمانستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خيابان آمادگاه خيابان آمادگاه ساختمان پزشكان پلاك 0 طبقه311-2228177
فردوس محرابیان محمدیمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهار باغ عباسي خيابان امادگاه ساختمان پزشکان پلاک 2 طبقه 2 واحد311-2215645
مرتضي نکوئي ريزيمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان لنجان شهر زرين شهر زرين شهر خ دستغيب ک سعادت ک فدک 1 پلاک 16 طبقه 1334-2233881
احمد يزدخواستيمتخصص کودکاناصفهان آيت اله طيب خ آيت اله طيب بن شهيدمهدي مهدوي س آرمان مرکزي طبقه 1 واحد 20331-32210191
ريحانه برکتينمتخصص کودکاناصفهان توحيد خ توحيد بن رز پلاک 23 طبقه 0913-3180249
فرزانه برهانيان قنادمتخصص کودکاناصفهان بزرگمهر خ هشت بهشت غربي س فردوس طبقه 3 واحد a311-2666261
محمد علی خزائیمتخصص کودکاناصفهان چهارباغ خيابان آمادگاه ساختمان پزشكان پلاك 8168654997 طبقه 2 واحد311-2228023
داود خيرخواهمطب اطفالاستان اصفهان شهرستان كاشان شهر کاشان مدرس ک شهيدمحمدرضا عصاري ک اميرالمومنين361-4444196
اردشیر زمانیمطب پزشک متخصص اطفالاستان اصفهان شهرستان شهرضا شهر شهرضا خيابان حكيم فرزانه پاساژ متقي پلاك 78 طبقه 1321-3234692
معصومه دشتیمتخصص مغز و اعصاباستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان 22بهمن خ بزرگمهر س مجتمع تجاري ميرداماد پلاک 0 طبقه 132680680
سید محمد هاشمی جزیمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان 22بهمن ک شهيدمحسن عابدي جبلي ک طاووس پلاک 21 طبقه 1 واحد 22663050
شهناز باقری ورنوسفادرانیمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان اصفهان بزرگمهر خ بزرگمهر س 152 پلاک 4 طبقه 5 واحد 126247126
ثريا صدري قهفرخيمتخصص چشماستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان اصفهان چهارباغ بالا مقابل شرکت زمزم مجتمع پارسيان طبقه همکف واحد 21036269976
مجتبي کاظميمتخصص مغز و اعصاباستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان اصفهان چهارباغ عباسي خ امادگاه جنب بانک تجارت ساختمان پزشکان ورودي 2طبقه132218340
زهره بصیرت نافچیمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان اصفهان خيابان فردوسي روبروي مسجد ستاري ساختمان عالي پلاك 202 طبقه 1 واحد 32207423
کيهانه اساسيمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان اصفهان شريعتي ک بابک خ شريعتي س فراز پلاک 12 طبقه36281588
حسن زادمهرمتخصص مغز و اعصاباستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان امادگاه ک گلدسته خ آمادگاه پلاک 196 طبقه 0 واحد C32227433
سيدامير رئوفيمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان آبشار سوم ک کوهسار ک باغ ارم پلاک 3 طبقه 036303772
عبدالرحیم رحمنمتخصص چشماستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان آمادگاه خيابان امادگاه بن بست قاضي ها پلاک فاقد طبقه 1 واحد آ بي2217776
شبنم آذری نجف آبادیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان آمادگاه ساختمان آژند جنب مبل آبنوس پلاك 16171 طبقه 0 واحد2240892
رضا قضاويمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان آمادگاه ک کاويان خ آمادگاه طبقه 12224721
علی بلوریان اصفهانیمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان آئينه خانه بل آئينه خانه س مجتمع مسکوني آئينه پلاک -98 طبقه 3 واحد 152224682
محمد علی کیقبادی نیامتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان بزرگمهر خ هشت بهشت غربي س سروش واحد292666284
ميترا شرافتمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان بزرگمهر خيابان هشت بهشت غربي ساختمان سروش طبقه همکف واحد 22645933
مسعود اعتمادي فرمتخصص مغز و اعصاباستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان بزرگمهر ک پرنيا خ بزرگمهر س بهشت پلاک 47 طبقه 032678999
سيداحمد مجيديمتخصص چشماستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان بزرگمهر هشت بهشت غربي س سروش پ348 ط 4 واحد 2832661146
محسن صدقی پورمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان پروين چهار راه صباحي ساختمان مليكا روبروي داروخانه پروين پلاك فاقد طبقه 2 واحد2285118
سید مصطفی هاشمی جزیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان پل بزرگمهر خيابان بزرگمهر ساختمان مقابل بيمارستان شهيد صدوقي ساختمان مير داماد طبقه 12655853
جعفر گلشاهیفوق تخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان توحيد خ چهار باغ بالا خ بهار آزادي س بهاران پلاک 0 طبقه 0 واحد 1026250065
حمید صانعیمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان توحيد ک برزويه خ دانشگاه س تجاري اداري پرديس بلوک شمالي پلاک 29 طبقه 2 واحد 116736270
نفیسه انصاریمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان جي بزرگراه پروين ساختمان تخت جمشيد نرسيده به چهار راه اول پلاك 1 طبقه 1 واحد B2303524
سوسن نوروزي سدهءمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهار باغ بالا خ چهارباغ بالا ک شهيدعليرضا مختاري س جم پلاک 14 طبقه4 واحد16612637
منوچهر سليمانپوربروجنيمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهار باغ عباسي آمادگاه خ آمادگاه طبقه 132223891
فردوس محرابیان محمدیمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهار باغ عباسي خيابان امادگاه ساختمان پزشکان پلاک 2 طبقه 2 واحد2215645
فریدون شفقمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهار باغ عباسي خيابان امادگاه ساختمان پزشكان طبقه 1 پلاك 0 طبقه 0 واحد2228990
محمد رضا اخباريمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهار باغ عباسي ک محمدآباد خ آمادگاه س تجاري آژنداصفهان پلاک 0 طبقه 0 واحد 832214619
بهمن خانجانیمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهارباغ بالا بهارآزادي چهارباغ بالا گ هزارجريب پ4 ط5 واحد20636206180
حسين صادقيان افارانيمتخصص چشماستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهارباغ بالا ک شهيداسکندر سرکوب خ چهارباغ بالا س پارک پ ط336662588
فرهاد مختاري نژادمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهارباغ عباسي - خ آمادگاه - بن دکتر نوربخش - پلاک 9 - طبقه 232209884
منوچهر صدريمتخصص مغز و اعصاباستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهارباغ عباسي خ امادگاه س مجتمع پزشکي سپاهان پلاک 0 طبقه 232226252
بیژن ابراهیمی دهکردیمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهارباغ عباسي خ امادگاه س مجتمع پزشکي سپاهان پلاک 4 طبقه 02228436
حميد ضيائيفوق تخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهارباغ عباسي خ آمادگاه س گلديس پلاک 13 طبقه 02204372
احمد میر دامادیمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهارباغ عباسي خ آمادگاه س گلديس پلاک 203 طبقه -12238028
مسعود پور مقدسمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهارباغ عباسي خ چهارباغ عباسي خ سيد علي خان پلاک 0 طبقه 0 واحد A32670881
علیرضا بند گانیمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهارباغ عباسي خ شمس آبادي خ شيخ بهايي س قصرنور س قصرنور پلاک 145 طبقه 0 واحد 132240060
لیلا صالحی زادهمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهارباغ عباسي خ شمس آبادي خ شيخ بهايي س قصرنور س قصرنور پلاک 145 طبقه 0 واحد 132216343
مسعود فراز پیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهارباغ عباسي خيابان امادگاه روبروي نساجي پارس ساختمان اسمان پلاك 36636 طبقه 12219231
محمد احمدیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهارباغ عباسي خيابان آمادگاه بن بست شهريار نو (سروش قديم) پلاك 0 طبقه 1 واحد2223180
امير حسين ازهريمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهارباغ عباسي ک محمدآباد خ آمادگاه س مسکوني آژنداصفهان پلاک 0 طبقه 3 واحد 40132240815
زیبا خرمفوق تخصص گوارشاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهارباغ عباسي ک محمدآباد خ آمادگاه س مسکوني آژنداصفهان پلاک 0 طبقه 3 واحد 4116610851
هوشنگ دانشگرفوق تخصص گوارشاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان چهارباغ ک عالم آرا خ شمس آبادي س شمس پلاک 0 طبقه 02232019
بهنام کامرانمتخصص چشماستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان حكيم نظامي خيابان كليسا وانك خيابان حكيم نظامي پلاك 382 طبقه 1 واحد6270868
نسرین ضیغمیمتخصص چشماستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ امادگاه خيابان خ باغ گلدسته روبروي ساختمان بازار هنر پلاك 0 طبقه 0 واحد2226731
ساقي امينيمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ امادگاه ساختمان آژند بلوک بي واحد 20732240836
مهرداد طاهريون اصفهانيمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ آمادگاه جنب شيريني بابک ساختمان نوين ط اول32215128
نرگس علیان بابوکانیمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ توحيد چهار راه پليس ساختمان ماكان پلاك 0 طبقه 3 واحد 136242752
داریوش پرتویمتخصص چشماستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ توحيد چهار راه توحيد ساختمان نگين واحد 118 پلاك 0 طبقه 1 واحد62703994
مهرناز عطائی نائینیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ توحيد مياني چهار راه پليس خيابان توحيد پلاك ندارد طبقه 3 واحد 116290304
صديقه نجفيمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ چهار باغ بالا بن بست دادستان ط 16624250
احمد رضا اخوتمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ چهار باغ عباسي خيابان امادگاه ساختمان پزشكان پلاك 0 طبقه 2 واحد 72229743
علی اصغر نریمانی زمان آبادیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ چهار باغ عباسي خيابان آمادگاه ساختمان آژند طبقه 4 اداري واحد 432240917
الهه خالصيمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ سلمان فارسي بن بست اختصاصي پ 2732617326
سعید سهیلی پورمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ شريعتي چهار راه پليس خيابان خيبان شريعتي پلاك 1 طبقه 1 واحد6257772
عباس قربانیمتخصص مغز و اعصاباستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ شمس ابادي جنب نهر نياصرم منزل شخصي آقاي قرباني2334306
زهرا الیاریمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ شمس ابادي چهار راه قصر ساختمان قصر نو واحد 311 پلاك 0 طبقه 3 واحد2207032
مجتبی کاظمیمتخصص مغز و اعصاباستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ شمس آبادي ساختمان قمر الدوله طبقه اول واحد 10932218340
بيتا رفيعي مقدممتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ مشتاق جنب مرکز باروري کلينيک باروري و ناباروري37768912
علیرضا پورصیرفیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خيابان چهار باغ بالا مجتمع ماکان 2 طبقه اول واحد 336286740
علي اصغر مسائليمتخصص مغز و اعصاباستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خيابان شمس ابادي خيابان پارس ساختمان مريم پلاک 2 طبقه 2 واحد 5032348052
سید مهدی سنبلستانمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خيابان شمس ابادي ساختمان ام-ار-اي خيابان طبقه پلاك 3 طبقه 3 واحد 62204123
نظام الدين برجيس قهفرخيمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خيابان شمس آبادي - کوچه نهر فرشادي - ساختمان نگارستان پلاک 42332123
احمد غفاریانمتخصص چشماستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خيابان شمس آبادي چهار راه قصر ساختمان رازي پلاك 108 طبقه 12337577
سهراب ربیعیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خيابان وحيد ، کوچه نيک نفس 19، پلاک 11036290410
الهام هفت برادران محمدیمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان دروازه شيراز خيابان چهار باغ بالا كوچه كاويان مجتمع كوه نور پلاك 0 طبقه 0 واحد6241410
ريحانه زوارمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان زوان ک پشت بيمارستان خ شهيد رحماني پلاک 0 طبقه 032600961
الهام پورعليمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان سلمان فارسي خ سلمان فارسي بن اختصاصي پ27 ط همکف32678003
فرزانه جابريمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان شريعتي کوچه بابک بن بست گلنار پلاک 0 طبقه 3 واحد 02210124
سيد اميد هاشمي فردمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان شمس آبادي خ شمس آبادي بن شهريار س مجيد س مجيد پلاک 193 طبقه 0 واحد 42240934
سيدعلي کاظمي متخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان شمس آبادي خ شمس آبادي خ پارس س مريم س مريم پلاک 11 طبقه 0 واحد 3632348053
علی نصری نصرآبادیمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان شمس آبادي خ شمس آبادي خ پارس س مريم س مريم پلاک 11 طبقه 2 واحد 122336222
حمیدرضا منتظریمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان شمس آبادي خ شمس آبادي ک دهش س زرين س زرين پلاک 128 طبقه -12345796
محسن مير محمد صادقيفوق تخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان شمس آبادي خ شمس آبادي ک دهش س زرين س زرين پلاک 128 طبقه 12366620
محمود هادي زادهمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان شمس آبادي خ شمس آبادي ک قمر الدوله س قمرالدوله س قمرالدوله پلاک 131 طبقه 3 واحد 30932242164
محسن بشتاممتخصص مغز و اعصاباستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان شمس آبادي خيابان شمس آبادي بن بست سجادي فر پلاك 205 طبقه 0 واحد 012240932
محسن شريفيمتخصص گوارشاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان شمس آبادي خيابان شمس آبادي ساختمان مجتمع قصرنور پلاك 0 طبقه 0 واحد7860581
رضا فقیهی حبیب آبادیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان شمس آبادي ساختمان رازي ساختمان 0 پلاك 76535 طبقه 0 واحد2335047
محمد سعادت نیامتخصص مغز و اعصاباستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان شهداي صفه ک بوستان 1 خ شهداي صفه پلاک 0 طبقه 06260051
پروانه نوروزي اصفهانيمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان علامه اميني کوچه طالقاني کوچه شهيد اسماعيل طاهري پلاک 48 طبقه 0 واحد2210546
محمود بلوچیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان فلكه فلسطين خيابان آمادگاه كوچه نجفي پلاك 0 طبقه 2 واحد2220199
جمشید نجفیانمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان محتشم کاشاني خ محتشم کاشاني بن کيوان مجتمع باران پلاک 0 طبقه 06268965
سید احمد صمصام شریعتمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان مصلي خ مصلي ک تکيه مير پلاک 64 طبقه 2 واحد 56623030
فاطمه بحرینی اصفهانیمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان ميدان جمهوري ميدان نبش خيابان خرم خيابان ساختمان ستاره پلاك 1 طبقه 1 واحد 1043355778
سيدرضا حجازي اسلاميمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان نيرو خ نيرو شمالي ک عنايتي پلاک 2 طبقه 032609689
مهرآسا سالک اردستانیمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان هشت بهشت غربي ک صفايي خ هشت بهشت غربي س تجاري 133 س تجاري 133 پلاک 245 طبقه 2 واحد 12641103
محمد مهدی طرزیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان برخواروميمه شهر شاهين شهر بلوار امام خميني خيابان فردوسي كوچه 2 غربي روبروي داروخانه دكتر عمراني مطب دكتر طرزي5277793
محسن عطاییمتخصص مغز و اعصاباستان اصفهان شهرستان خميني شهر شهر خميني شهر - خيابان بوعلي ساختمان جنب داروخانه دكتر ودادي پلاك 84 طبقه 0 واحد3678494
محمد حسين کريميمتخصص مغز و اعصاباستان اصفهان شهرستان خميني شهر شهر خميني شهر خ بو علي بيمارستان شهيد اشرفي36625961
پريسا طاهريمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان خميني شهر شهر خميني شهر خروشان ک شهيد رحيم صرامي خ بوعلي پلاک 0 طبقه 13679659
مریم کردگاریمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان خميني شهر شهر خميني شهر خوزان ک صفاريان خ بوعلي پلاک 237 طبقه 03613558
فریده مظاهری تهرانیمتخصص مغز و اعصاباستان اصفهان شهرستان خميني شهر شهر خميني شهر خوزان ک صفاريان خ بوعلي س پزشکي سينا پلاک 0 طبقه 03611846
ناصر قدوسیمتخصص چشماستان اصفهان شهرستان خميني شهر شهر خميني شهر خيابان بوعلي چهار راه شريعتي خيابان بوعلي پلاک 8414834633 طبقه 0 واحد33625625
محمود هادي زادهمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان شاهين شهر و ميمه شهر شاهين شهر ابوريحان خ ابوريحان ک فرعي 1 شرقي پلاک 61 طبقه 045277791
اعظم همتمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان شهرضا شهر شهرضا حکيم فرزانه خيابان انقلاب بن بست 46 سرلت پلاک 16 طبقه 0 مجتمع قمر بني هاشم واحد 953549617
فروغ السادات بحرینیمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان شهرضا شهر شهرضا خيابان انقلاب بن بست 46 سرلت ساختمان - پلاك 17 طبقه 0 واحد3235010
پری سوداگر ستار نژادمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان شهرضا شهر شهرضا شهيد بهشتي كوچه مسجد آقا امين كوچه 23 شهيد ميرنيام پلاك 9 طبقه 3 واحد 122241131
پريسا رضاپوريانمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان شهرضا شهر شهرضا محتشم کاشاني ک خيام خ محتشم کاشاني س اجلاس طبقه2 واحد36291337
اعظم طاوسيمتخصص مغز و اعصاباستان اصفهان شهرستان شهرضا شهر شهرضا ولي عصرشرقي خيابان شهيد دکتر بهشتي خيابان ولي عصر شرقي پلاک 0 طبقه 22241863
مرضيه رضائيمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان فلاورجان شهر فلاورجان طالقاني بلوار بسيج روبروي بيمارستان امام خميني ساختمان افتاب طبقه دوم37424946
جواد ابوالحسنيمتخصص مغز و اعصاباستان اصفهان شهرستان کاشان شهر کاشان شهيد بهشتي خ زيارتي خ شهيد بهشتي پلاک 0 طبقه 05580602
نرگس سادات رضويمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان کاشان شهر کاشان شهيد بهشتي خ زيارتي خ شهيد بهشتي پلاک 0 طبقه 05580603
حسن رجبی مقدممتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان کاشان شهر کاشان شهيد بهشتي خ شهيد بهشتي بن آزادي 37 س پزشکان امير کبير پلاک 0 طبقه 14462200
حميد رضا دشتيمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان کاشان شهر کاشان غزنوي خ آيت اله کاشاني بن انديشه 19 س پزشکان وليعصر پلاک 0 طبقه -1 واحد شرقي4448833
کبری شیاسی آرانیفوق تخصص غدد اطفالاستان اصفهان شهرستان كاشان شهر کاشان دانش ک شهيد سعيد عابديني نوري بل دانش پلاک 0 طبقه -15574430
مهدي صفاري طاهريمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان كاشان شهر کاشان شهيد بهشتي خ شهيد بهشتي بن آزادي 37 س پزشکان سينا پلاک 0 طبقه 055451155
اسمعيل فخاريانمتخصص مغز و اعصاباستان اصفهان شهرستان كاشان شهر کاشان شهيد بهشتي خ شهيد بهشتي بن آزادي 37 س پزشکان سينا پلاک 0 طبقه 155450428
احمد یگانه مقدممتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان كاشان شهر کاشان شهيد بهشتي خيابان شهيدبهشتي بن بست آزادي 20 پلاك 0 طبقه 0 واحد4451617
سيدفضل اله احديتمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان كاشان شهر کاشان شهيد محمد علي رجائي چه آيت اله کاشاني خ شهيدمحمدعلي رجائي پلاک 418 طبقه 14459445
مهدی شاعریمتخصص چشماستان اصفهان شهرستان كاشان شهر کاشان شهيدبهشتي خ شهيدبهشتي بن ازادي 20 پلاک 0 طبقه 2 واحد B4444410
سيد علي مسعودمتخصص مغز و اعصاباستان اصفهان شهرستان كاشان شهر کاشان غزنوي خ آيت اله کاشاني بن انديشه 19 س پزشکان وليعصر پلاک 0 طبقه 05553366
فاطمه جعفري منشاديفوق تخصص غدداستان اصفهان شهرستان كاشان شهر کاشان قطب راوندي بل قطب راوندي ک حکمت 53 س مجتمع مسکوني دانشگاه جي 1 پلاک 0 طبقه55464912
فهیمه اقبال مقدممتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان كاشان شهر کاشان کاشان - شهيد بهشتي کوچه شهيد ديمي کوچه بيمه درماني پلاک 0 طبقه 2 واحد55464406
آزاده خردمندمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اصفهان شهرستان گلپايگان شهر گلپايگان امام خميني کوچه 5 کوچه 2 ساختمان دار الايتام پلاک 36 طبقه 23254449
الهه جوانمردمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان گلپايگان شهر گلپايگان آيت اله گلپايگاني خ آيت اله گلپايگاني بن 10 پلاک 224 طبقه 257428370
شيوا توتونيانمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان لنجان شهر زرين شهر زرين شهر خيابان باهنر کوچه شهيد عباس سليميان پلاک 4 مطب دکتر شيوا توتونيان2272582
پروین صالحی مبارکهمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان مباركه شهر مبارکه مباركه خيابان 17 شهريور كوچه شفا پلاك 0 طبقه 0 واحد5222762
محمد میرآبادیمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان نجف اباد شهر نجف اباد امام خميني خ امام خميني بن گرانمايه پلاک 121.003 طبقه 02616267
نرگس لشنيمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان نجف آباد شهر نجف آباد امام خميني خ امام خميني بن گرانمايه پلاک 121 طبقه -12638731
عذرا صادقيمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان نجف آباد شهر نجف آباد امام خميني ک شهامت خ امام خميني پلاک 201 طبقه 142638542
مهرناز مهدي پورمتخصص زنان و زایماناستان اصفهان شهرستان نجف آباد شهر نجف آباد باغملي کوي صحت خيابان امام خميني پلاک14442640750
شهرام مظاهري تهرانيمتخصص قلب و عروقاستان اصفهان شهرستان نطنز شهر نطنز سرابان خيابان اصلي کوچه روبروي بيمارستان خاتم الانبيا پلاک 1735 طبقه 0 واحد54229993