اردبیل

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
بهاره فراستیبینایی سنجیاردبيل شهرستان بيله سوار شهر بيله سوار بيله سوار خيابان طالقاني جنب گلفروشي ياس452-8226054
سیده طوبی موسویبینایی سنجیاردبيل ميدان سرچشمه كوچه امام خميني شرقي6 ساختمان بينايي سنجي سيده طوبي موسوي پلاك 2 طبقه 0 واحد451-2255607
کاظم یوسفی سیاهگورابیپزشک اطفالاستان اردبيل شهرستان خلخال شهر خلخال بيمارستان خ مظفر پلاک 32 طبقه 1452-425318
ميرزاعلي شاهويردي زادهپزشک اطفالاستان اردبيل شهرستان پارس آباد شهر پارس آباد زيرنهر تراب خ شهيد بهشتي بن سلامتي452-7281188
آناهيتا انزوائيپزشک زنان و زایماناستان اردبيل شهرستان پارس آباد شهر پارس آباد زيرنهرتراب خ ژاندارمري452-7288020
سارا اميرعجمپزشک زنان و زایماناستان اردبيل شهرستان پارس آباد شهر پارس آباد محله زيرنهرتراب خ شهيد بهشتي بن سلامتي452-7288588
فریبا فتحی قنبلانیپزشک زنان و زایماناستان اردبيل شهرستان اردبيل شهر اردبيل سرچشمه كوچه لطفي آذر بن بست حمدالهي451-2247788
گیتی رحیمی ممقانیپزشک زنان و زایماناستان اردبيل شهرستان اردبيل شهر اردبيل ميدان سرچشمه كوچه طوي ساختمان پزشكان نويد طبقه 1451-2238563
افشين فتحيپزشک متخصص اطفالاستان اردبيل شهرستان اردبيل شهر اردبيل عارف خيابان مدرس کوچه عارف پلاک 58 طبقه 0 واحد451-2261610
علی مناف زادهپزشک متخصص اطفالاستان اردبيل شهرستان اردبيل شهر اردبيل سرچشمه خيابان امام كوچه منافزاده پلاك - طبقه 0 واحد451-2239467
الهام رستم زادهپزشک متخصص زناناستان اردبيل شهرستان اردبيل شهر اردبيل ميدان سرچشمه خيابان امام خميني کوچه طوي پلاک 19 طبقه 145-33261832
سارا عابديروانشناساردبيل والي خيابان باکري مرکز سلامت روان رها451-2239554
جابر نورزادهشنوایی سنجیاستان اردبيل شهرستان اردبيل شهر اردبيل اردبيل محله سرچشمه ماقبل آخر ميدان سرچشمه امام خميني شرقي پلاک 26451-2260315
حمزه محمودیشنوایی سنجیاستان اردبيل شهرستان اردبيل شهر اردبيل سرچشمه اول كوچه مسجد سرچشمه مركز سنجش شنوايي نيوشا451-2248404
سيد مهدي تقي زادهشنوایی سنجیاستان اردبيل شهرستان اردبيل شهر اردبيل ميدان سرچشمه کوچه لطفي آذر کوچه طوي پلاک 51451-2253166
فاطمه قنادي اصلکارشناس تغذیهاردبيل امام خميني ميدان سرچشمه کوچه شمس پلاک انتهاي کوچ طبقه 1 واحد451-2233048
نغمه زمانيکارشناس تغذیهاستان اردبيل شهرستان اردبيل شهر اردبيل ميدان سرچشمه کوچه طوي بن بست مهاجري پلاک 75451-2240964
فاطمه سلیمان زاده جیدگفتار درمانیاردبيل شهرستان اردبيل شهر اردبيل سرچشمه ساختمان جنب مسجد سرچشمه ساختمان گفتار درماني گويا پلاك 1 طبقه 1 واحد451-2238699
عفت مولائیمتخصص زنان و زایماناستان اردبيل شهرستان پارس آباد شهر پارس آباد پارس آباد خ پزشكان452-7288896
مژگان برزگر جلالیمتخصص زنان و زایماناستان اردبيل شهرستان اردبيل شهر اردبيل ايستگاه سرعين كوچه بذرگيري ساختمان مطب دكتر برزگر جلالي پلاك 23 طبقه 0 واحد2247766
حسین نیک منشمتخصص گوش و حلق و بینیاستان اردبيل شهرستان اردبيل شهر اردبيل سرچشمه كوچه معصومين ساختمان پزشكان مهر طبقه همكف پلاك 0 طبقه 0 واحد2238528
حبیب اوجاقیمتخصص چشماستان اردبيل شهرستان اردبيل شهر اردبيل سرچشمه ميدان معصومين کوچه معصومين اول صمد ملک ساختمان رهام پلاک 11 طبقه 1 واحد2230520
ابوالفضل شيرازيانمتخصص مغز و اعصاباستان اردبيل شهرستان اردبيل شهر اردبيل طوي خ امام خميني ک شهيد لطفي آذر س (ساختمان پزشک بابک پلاک 25 طبقه 12247137
فرزانه علي اصغري تبريزيمتخصص مغز و اعصاباستان اردبيل شهرستان اردبيل شهر اردبيل طوي ک طوي پلاک 432246072
حسین قربانی بهروزفوق تخصص غدداستان اردبيل شهرستان اردبيل شهر اردبيل فجر خيابان طالقاني خيابان طالقاني پلاك 65 طبقه 1 واحد22531020
حسین اصغریمتخصص چشماستان اردبيل شهرستان اردبيل شهر اردبيل ك معصومين ميدان سرچشمه خيابان خ امام پلاك 11 طبقه 2 واحد2245844
الهام رستم زادهمتخصص زنان و زایماناستان اردبيل شهرستان اردبيل شهر اردبيل ميدان سرچشمه خيابان امام خميني کوچه طوي پلاک 19 طبقه 133261832
لاله خداپناهیمتخصص زنان و زایماناستان اردبيل شهرستان اردبيل شهر اردبيل ميدان سرچشمه كوچه لطفي آذر كوچه طوي پلاك 17 طبقه 1 واحد2260870
محمود قرهيمتخصص مغز و اعصاباستان اردبيل شهرستان پارس آباد شهر پارس اباد زير نهر تراب خ شهيدبهشتي بن سلامتي س گلچهره پلاک 0 طبقه 07282428
حسين دباغيانمتخصص قلب و عروقاستان اردبيل شهرستان پارس آباد شهر پارس اباد زير نهر تراب ک برزگر خ ژاندارمري پلاک 0 طبقه 07281110
ندا رييس حسيني متخصص قلب و عروقاستان اردبيل شهرستان گرمي شهر گرمي موجره خ امام خميني ک وليعصر پلاک 0 طبقه 06220181
علی شمسیمتخصص قلب و عروقاستان اردبيل شهرستان مشگين شهر شهر مشگين شهر برق خ امام خميني خ خيام پلاک 10 طبقه -15220856