آذربایجان غربی

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
امير عليشيريبینایی سنجیآذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيابان استادان روبروي اداره اوقاف نبش کوچه 6 گرواپتيک بينا دکتر عليشيري پلاک 1/059441-2228986
جمال مامندیبینایی سنجیآذربايجان غربي شهرستان پيرانشهر شهر پيرانشهر بهشتي ميدان جمهوري اسلامي خيابان جمهوري اسلامي غربي پلاك 0 طبقه 1 واحد444-4229090
نسرين غلاميانبینایی سنجیآذربايجان غربي شهرستان شوط شهر شوط آذربايجان غربي - شهرستان شوط - خيابان وليعصر شمالي - مطب بينايي سنجي نور44-34277217
هلاله رحمانيبینایی سنجیآذربايجان غربي شهرستان مهاباد شهر مهاباد - خيابان صلاح الدين غربي ساختمان حسن زاده پلاک 0 طبقه 3 واحد 5442-2225220
افسانه امیرآبیپزشک زنان و زایماناستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيام شمالي ساختمان پزشكان نور پ 33/1441-2221788
راضیه خوش فطرتپزشک زنان و زایماناستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه امام خيابان سرداران روبروي داروخانه اميرالمومنين ساختمان ابا پلاك 11 طبقه 2 واحد 4441-2237289
سوسن توتونچیپزشک زنان و زایماناستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيابان امام خيابان سرداران کوي خانباباخان ساختمان لقمان حکيم طبقه 1 واحد 11441-2246834
شیوا احمدی پیرمرادپزشک زنان و زایماناستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيابان خيام شمالي كوچه خان بابا خان كوچه مجتمع پزشكي مداين پلاك 58 طبقه 1 واحد441-2242707
فرناز آغباليپزشک زنان و زایماناستان آذربايجان غربي شهرستان بوكان شهر بوکان استان آذربايجان غربي شهرستان بوکان شهر بوکان بلوار کردستان نبش خيابان سنگيني44-46263903
شیرین امیرفخریپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيام شمالي خيابان خيام شمالي جنب داروخانه فتاح پور ساختمان مطب دكتر شيرين امير فخري پلاك 0 طبقه 1441-2253223
ایرج صالح محمدزادهپزشک کودکانآذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيابان شهيد بهشتي (دانشکده) اول زيرگذر پل قويون ساختمان پزشکان دانشکده طبقه اول441-3481441
حسن شریعتپزشک کودکانآذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه آخر خيام شمالي خيابان مدني 2 ساختمان جم طبقه فوقاني داروخانه دكتر اخوان پلاك 0 طبقه 2 واحد441-2233341
محمد هوشمندپزشک کودکانآذربايجان غربي شهرستان خوي شهر خوي دکتر محمد هوشمند خ امام ساختمان ياس طبقه دوم461-2240770
خسرو عزیزیپزشک متخصص اطفالاستان آذربايجان غربي شهرستان مياندوآب شهر مياندوآب خيابان طالقاني ساختمان پزشكان وليعصر481-2246756
جمشید جبارپورپزشک متخصص اطفالاستان آذربايجان غربي شهرستان ماكو شهر ماکو اذربايجان غربي-شهرستان ماكو-خيابان امام-ساختمان پزشكان شمس-طبقه دوم-مطب دكتر جمشيد جبارپور462-3225223
رسول نوذر نژادپزشک و متخصص زنان و زایمان و نازاییاستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيابان امام خيابان امام ساختمان جنب پاساژ ستارخان پلاك 3 طبقه 3441-2227443
اعظم محمودزادهروان شناسآذربايجان غربي شهرستان خوي شهر خوي خوي خيابان امام كوچه سلماسي پلاك 50 طبقه 0 واحد461-222063
اکبر منتظري نياروانشناسخیابان شهید بهشتی(دانشکده) بعد از تقاطع شورا نبش کوچه 26 مجتمع پاستور طبقۀ 2 واحد 16443-33445566
رعنا حاجي عليلوروانشناسآذربايجان غربي شهرستان خوي شهر خوي خيابان شريعتي درمانگاه شهيد مطهري44-36260596
زهرا محمديروانشناسآذربايجان غربي شهرستان بوكان شهر بوکان بلوار شهدا روبروي بيمارستان دکتر قلي پور44-46235576
سید رضا تسبیح سازان مشهدیروانشناسآذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه سرداران خيابان خان باباخان ساختمان مجتمع سردارن پلاك 16 طبقه 3 واحد 13441-2245016
صمد علی عباس زادهروانشناسآذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه سرداران كوچه خانباباخان ساختمان آريا پلاك 15 طبقه 1 واحد441-2238352
حيدر رفيع جاهشنوایی سنجیاستان آذربايجان غربي شهرستان خوي شهر خوي خيابان امام - اول کوچه جلالي- ساختمان پزشکان دکتر زينالي44-36226311
بهرام عباسي پهلوانکارشناس تغذیهاروميه خ خيابان فرهنگيان خيابان روبروي اداره امور مالياتي پلاک 0 طبقه 0 واحد441-2358223
رسول محمدزادگان تبريزيکارشناس تغذیهآذربايجان غربي شهرستان خوي شهر خوي خيابان شريعتي درمانگاه فرهنگيان44-36228790
طيبه زمانيکارشناس تغذیهآذربايجان غربي شهرستان ماكو شهر ماکو ماکو چهارراه مرکزي خيابان امام44-34250270
کاوه حسن زاده بارانيکارشناس تغذیهآذربايجان غربي شهرستان نقده شهر نقده خيابان امام کوچه داروخانه ساختمان مطب دکتر حيدري443-6228384
ناهید دوغاییکارشناس تغذیهتهران ولي عصر ضلع شمال شرقي ميدان ونك خيابان صانعي پلاك 48 طبقه 2 واحد 321-88884808
افسانه ضافیان رضائی عصرگفتار درمانیآذربايجان غربي شهرستان خوي شهر خوي خ امام خيابان امام خيابان امام پلاك 0 طبقه 0 واحد461-2239382
پروین هدایت فرگفتار درمانیآذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيام شمالي کوچه خانباباخان ساختمان ايران مهر پلاک - طبقه 3 واحد 21441-2246823
پرويز اخگرپورگفتار درمانیآذربايجان غربي شهرستان سلماس شهر سلماس خيابان امام جنب داروخانه شبانه روزي داخل کوچه471-2226279
رحیم حسنیگفتار درمانیآذربايجان غربي شهرستان مهاباد شهر مهاباد ملاجامي ميدان ملاجامي ميدان ضلع شرقي پلاك 0 طبقه 0 واحد442-2225339
سروه زارعيگفتار درمانیآذربايجان غربي شهرستان بوكان شهر بوکان بلوار کردستان بلوارکردستان بلوارکردستان (آزمايشگاه تشخيص طبي شفا طبقه 2)44-46224301
وحيده حسن خانيگفتار درمانیآذربايجان غربي شهرستان مهاباد شهر مهاباد صلاح الدين ايوبي غربي ساختمان داودي طبقه 4444-2245911
محمد حسين کلانترمتخصص اطفالاستان آذربايجان غربي شهرستان سردشت شهر سردشت خيابان سيد قطب روبروي قنادي عادلي44-328198
سیما افتخارمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان غربي شهرستان خوي شهر خوي خيابان امام ساختمان ايرانمهر ساختمان ايرانمهر پلاك 14 طبقه 2 واحد 12461-2225819
فریبا ناهیدمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان غربي شهرستان مهاباد شهر مهاباد خيابان صلاح الدين ايوبي غربي خيابان چهارراه ازادي خيابان خيابان صلاح الدين ساختمان خمايزي پلاك 0 طبقه 2 واحد 4442-2221736
امیر نسیم فرمتخصص کودکانآذربايجان غربي شهرستان پيرانشهر شهر گردکشانه خيابان پزشك بلوار روبروي بيمارستان امام خميني خيابان ساختمان پزشكان رازي پلاك 2 طبقه 2 واحد 1444-4230303
رضا ساعی فرمتخصص کودکانآذربايجان غربي شهرستان اشنويه شهر اشنويه خ خيابان سربازان گمنام ساختمان زرزا پلاك 0 طبقه 0 واحد444-5621741
رضا ساعي فرمتخصص کودکانآذربايجان غربي شهرستان اشنويه شهر اشنويه کارگر خيابان کارگر خيابان کارگر پلاک 0 طبقه 1 واحد1734-444562
رویا محمودیانمتخصص کودکانآذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيابان كاشاني ساختمان بيمارستان مطهري پلاك 0 طبقه 0 واحد441-2237078
سيد حجت تقي نژادمتخصص کودکانآذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه طرزلوبلوارشهرک فرهنگيان روبروي بانک مسکن جنب بانک ملي مطب دکترتقي نژاد441-3844595
علي کيانفرمتخصص کودکانآذربايجان غربي شهرستان اشنويه شهر اشنويه خيابان سربازان گمنام روبه روي بانک تجارت444-4620330
عليرضا عبديمتخصص کودکانآذربايجان غربي شهرستان سلماس شهر سلماس خيابان مصطفي خميني ساختمان پزشکان443-5223055
محمدزمان زمان پورمتخصص کودکانآذربايجان غربي شهرستان چالدران شهر سيه چشمه سيه چشمه خيابان امام خميني خيابان سعدي جنوبي(ساحلي جنوبي) پلاك 0 طبقه 1 واحد462-3623388
منصور فرهنگیمتخصص کودکانآذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه پنجراه خيابان اميني پلاك 90 طبقه 1 واحد 7441-3464739
جعفر شریفیمشاور تغذیهآذربايجان غربي شهرستان سلماس شهر سلماس مجتمع تجاري صدر خيابان قره ني طبقه اول واحد 7443-5220844
عبدالمجید حمیصیمطب پزشک اطفالاستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيابان كاشاني كوچه كوچه 12 ( كوي دادگر ) كوچه كوچه پلاك 12 طبقه 2 واحد441-2241773
علی حسنی افشارمتخصص گوش و حلق و بینیاستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه امام اول کوچه جوانمردقصاب پ نوساز32233088
سامران بهروزمتخصص گوش و حلق و بینیاستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه امام خيابان سرداران كوچه خانباباخان ساختمان لقمان حكيم پلاك 0 طبقه 3 واحد 322241881
مهدی رادورمتخصص قلب و عروقاستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه امام م انقلاب خ س ساختمان پزشکان رازي پلاک 632 طبقه 1 واحد 32233588
محمد عباس زادهمتخصص چشماستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه بيمارستان امام خميني32786335
شاهین مهینمتخصص مغز و اعصاباستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه پنجراه ک شانزدهم خ مدني 2 ساختمان کيميا پلاک 0 طبقه 3 واحد 72234763
جابر احمدزادهمتخصص چشماستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خ مدني 2 ساختمان تقاطع مدني 2 و خيام شمالي ساختمان پزشكان جم پلاك 0 طبقه 1 واحد2222262
سهیلا رفیع زادهمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيابان امام خيابان امام- جنب بازار ستارخان خيابان امام پلاك 0 طبقه 1 واحد2230761
رسول نوذر نژادمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيابان امام خيابان امام ساختمان جنب پاساژ ستارخان پلاك 3 طبقه 3 واحد 02227443
ربابه تهوریمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيابان امام خيابان خيام جنوبي -روبروي داروخانه جابر بن حيان ساختمان بيمارستان مهر سابق پلاك 0 طبقه 2 واحد2239549
سیدعزیز برزنجیمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيابان امام روبروي آموزش و پرورش کوچه صنايع دستي پلاک 0 طبقه 1 واحد 02233340
نادره حیرتی اسبقمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيابان اميني خيابان پنجراه خيابان جنب كتابفروشي جهاد دانشگاهي-ساختمان پرتو پلاك 0 طبقه 0 واحد3453566
ساسان سلطانی پرمتخصص چشماستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيابان خيام شمالي خيابان خيام شمالي ساختمان نور پلاك 1/33 طبقه 2 واحد2232430
میترا اسدی افشارمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيابان خيام شمالي کوچه خانباباخان ساختمان لقمان حکيم پلاک 8 طبقه 1 واحد 152242564
علي اصغر کشاورزيمتخصص گوش و حلق و بینیاستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيابان سرداران کوچه خانباباخان ساختمان سرداران پلاک 16طبقه 2 واحد 102248347
شیرین امیرفخریمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيام شمالي خيابان خيام شمالي جنب داروخانه فتاح پور ساختمان مطب دكتر شيرين امير فخري پلاك 0 طبقه 1 واحد2253223
رضا افراسيابيمتخصص گوش و حلق و بینیاستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيام شمالي کوچه خان بابا خان ساختمان خيام طبقه 42226683
فاطمه علی کوهیمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيام شمالي كوچه اول كوچه خان باباخان ساختمان طبقه فوقاني داروخانه جمشيدي پلاك 0 طبقه 1 واحد2243478
محمد رضا الهیاری ثانیمتخصص مغز و اعصاباستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه خيام شمالي كوچه خان بابا خان ساختمان 64 پلاك 64 طبقه 2 واحد 122232470
رسول عباسقلی زادهمتخصص قلب و عروقاستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه سرگل ک خان باباخان 3 ک اول (اولادديلمقانيان ) م خيام پلاک 0 طبقه 1 واحد 32220626
علاءالدین مهریمتخصص قلب و عروقاستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه شهيداميني خيابان شهيداميني خيابان شهيداميني پلاك 1 طبقه 2 واحد2222815
محمد حسین محمودیمتخصص چشماستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه كوچه خانباباخان كوچه خانباباخان ساختمان انديشه پلاك 0 طبقه 2 واحد 42224137
فرهاد جمالیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه ميدان امام حسين كوچه انصاري ساختمان مجتمع پزشكي مهر پلاك 0 طبقه 3 واحد2233461
رضا حيدريمتخصص چشماستان آذربايجان غربي شهرستان اروميه شهر اروميه نقده روبروي بيمارستان6263777
سيدوحيد موسوي پناهمتخصص گوش و حلق و بینیاستان آذربايجان غربي شهرستان بوكان شهر بوکان بلوار کردستان بل کردستان خ حيدري پلاک 15 طبقه 16222229
شيرين نصيري بوکانيمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان غربي شهرستان بوكان شهر بوکان بلوار کردستان پل کردستان پل کردستان پلاک220طبقه 16241477
علي عباس نژاددکتر قلباستان آذربايجان غربي شهرستان پيرانشهر شهر پيرانشهر خ پزشک روبروي بيمارستان4237560
محمد رستم زادهمتخصص قلب و عروقاستان آذربايجان غربي شهرستان خوي شهر خوي ارشاد ک نوراله خان خ امام پلاک 311 طبقه -136221487
حسین توفیقیفوق تخصص گوارشاستان آذربايجان غربي شهرستان خوي شهر خوي جهار راه مركزي خيابان امام كوچه شهر باني طبقه فوقاني آزمايشگاه پاستور پلاك 10 طبقه 12226878
پارسا فريادرسفوق تخصص قلب و عروقاستان آذربايجان غربي شهرستان خوي شهر خوي خيابان امام -ساختمان ايران مهر -دکترپارسافريادرس2220862
محمد موسویمتخصص مغز و اعصاباستان آذربايجان غربي شهرستان خوي شهر خوي سلامت بخش خ امام ک مدرس پلاک 92 طبقه 12237745
معصومه مناف پورمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان غربي شهرستان مهاباد شهر مهاباد چهار راه آزادي خيابان صلاح الدين ايوبي غربي کوچه عليالي پلاک 1 طبقه 1 واحد22434418
زین العابدین ابراهیم زادهفوق تخصص گوارشاستان آذربايجان غربي شهرستان مهاباد شهر مهاباد چهارراه ازادي خيابان جمهوري اسلامي ساختمان حسيني پلاك 0 طبقه 3 واحد 82241020
سارا همدانچيمتخصص مغز و اعصاباستان آذربايجان غربي شهرستان مهاباد شهر مهاباد رزگيان خ صلاح الدين ايوبي بن توحيدي پلاک 153 طبقه 22235553
مهدي طلوعي خرمازردمتخصص قلب و عروقاستان آذربايجان غربي شهرستان مياندوآب شهر مياندواب امام م امام خ امام پلاک 0 طبقه 02247481
مسعود فهیمیمتخصص گوش و حلق و بینیاستان آذربايجان غربي شهرستان مياندوآب شهر مياندوآب بلوار انقلاب خيابان امام ساختمان سايه روشن پلاك - طبقه 1 واحد2261097
مریم حیدری میاندوآبمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان غربي شهرستان مياندوآب شهر مياندوآب خيابان امام كوچه حيان ساختمان حيان پلاك 0 طبقه 0 واحد2226672
هنگامه شيخمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان غربي شهرستان نقده شهر نقده استان آدربايجان غربي شهرستان نقده شهر نقده خيابان امام پلاک 0 طبقه 1 واحد C6223692
ارش فلاحتمتخصص قلب و عروقاستان آذربايجان غربي شهرستان نقده شهر نقده امام خ امام ک داروخانه پلاک 0 طبقه 135622062