آذربایجان شرقی

نام و نام خانوادگیتخصصآدرستلفن
نادر مرادزادهبینایی سنجیآذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز نصف راه چهار راه ميدان جهاد چهار راه نصف راه پلاك 0 طبقه 3 واحد411-4438169
ابراهیم نجف پوردندانپزشک کودکاستان آذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز خيابان هفده شهريور جديد بين چهار راه باغشمال و چهارراه هفده شهريور پلاك 10 طبقه 3 واحد411-5569382
حسین آقازاده وظیفه خواهروانشناسآذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز 17سهريور چهار راه 717 ساختمان پزشكان پلاك 717 طبقه -1 واحد 1411-5560010
نعيمه محبروانشناسآذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز 17 شهريور جديد رو به روي بستني وحيد برج امپراطور طبقه همکف واحد C411-5570868
مسعود وطنشنوایی سنجیاستان آذربایجان شرقی شهرستان مراغه شهر مراغه خيابان خواجه نصير طبقه فوقاني بانك رفاع كارگران421-2221960
رضا چاوشيانشنوایی سنجیاستان آذربایجان شرقی شهرستان ميانه شهر ميانه محله خ امام خميني خ امام خميني بن افتخاري پلاک 121 ط1423-2224817
فرزانه مولايي سارشنوایی سنجیاستان آذربایجان شرقی شهرستان ميانه شهر ميانه ميانه بالاتر از ميدان نماز جنب اداره آموزش و پرورش درمانگاه معلم423-2239992
سعید بیابانیشنوایی سنجیاستان آذربایجان شرقی شهرستان مرند شهر مرند خيابان امام ميدان اتشنشاني ساختمان بقيه الله پلاك 23 طبقه 1 واحد 6491-22441800
علی ابراهیم زاده میابشنوایی سنجیاستان آذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز باغشمال خيابان 17 شهريور جديد ساختمان آبان پلاك 2 طبقه 1 واحد411-5542821
عباسعلي حسين پور فيضيفوق تخصص کودکاناستان آذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز 17 شهريور جديد- کوچه شرکت 1- کوچه ارک- پلاک 313 طبقه 1411-5542666
بابک صندوقچیان شتربانیمتخصص اطفالاستان آذربایجان شرقی شهرستان اهر شهر اهر ميدان معلم خيابان امام چهار راه معلم پلاك 1 طبقه 2 واحد426-2236500
اعظم جوادی اسکوئیمتخصص اطفالاستان آذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز 17شهريور خيابان ساختمان خاتم خيابان 17شهريور پلاك 0 طبقه 4 واحد411-4436381
رقیه بامداد مقدممتخصص زناناستان آذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز ارتش جنوبي خيابان روبروي بيمارستان الزهرا ساختمان آفتاب پلاك 151 طبقه 2 واحد غربي411-5549264
لیلا حامدمتخصص زنان و زایماناستان آذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز خيابان 17 شهريور جديد چهار راه طالقاني ساختمان امروز پلاك 0 طبقه 3 واحد 3411-5548111
فرح جدیانمتخصص زنان و زایماناستان آذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز شهيد قاضي خيابان 17شهريور جديد خيابان نبش اقاعلي پلاك 24 طبقه 1 واحد A11411-5542100
معصومه بليلامتخصص کودکانآذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز 17 شهريور جديد کوي مدرس ساختمان قاضي طباطبائي ساختمان 2002پلاک 2002 طبقه 2411-5538434
هوشنگ خبيرمتخصص کودکانآذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز ائل گلي کوي حافظ دوم کوي حافظ سوم پ64 طبقه اول411-5561082
محمود يونسيانمتخصص کودکانآذربایجان شرقی شهرستان بناب شهر بناب بناب خيابان دانشجو ساختمان پزشکان بناب طبقه همکف مطب دکتر يونسيان عصرها0-37731720
علی اکبر مشهد اکبریلرمتخصص کودکانآذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز چهار راه لاله خيابان صمدي خيابان نگارستان پلاك 1 طبقه 1 واحد411-4459191
مرضیه نوشاد عباس پورمتخصص کودکانآذربایجان شرقی شهرستان ميانه شهر ميانه خيابان امام-كوچه شهيد فردين-پلاك 56866 طبقه 0 واحد423-2232673
پروین سلیمانیانمتخصص کودکانآذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز خيام خيابان لاله زار كوچه روبروي ملاعلي اكبر پلاك 11 طبقه 1 واحد 1411-4778815
عليرضا منشي کريميمشاور تغذیهآذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز طالقاني ک حق دوست خ پاستور جديد دوم س پرديس ط پنجم واحد411-5427403
شهاب الدین حسینقلی زادهمشاور تغذیهآذربایجان شرقی شهرستان شبستر شهر شبستر شيخ محمود خيابان شهرداري ساختمان ساختمان دكتر امين نوروزي پلاك 201 طبقه 2 واحد 3471-2221575
حسن نوید نیامطب پزشک اطفالاستان آذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز ميدان قطب چهار راه منصور خيابان امام پلاک 625 طبقه 2 واحد411-3365757
رباب قناديپزشک اطفالاستان آذربایجان شرقی شهرستان اهر شهر اهر محله ميدان آزادي معبر ماقبل آخر ميدان تره بار قديم معبر آخر خيابان طالقاني مطب دکتر قنادي426-2235420
پرویز شاه نظریپزشک اطفالآذربایجان شرقی شهرستان ميانه شهر ميانه خيابان امام ، كوي نيري423-2246574
اژدر یاریپزشک اطفالآذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز 17 شهريور خيابان 17 شهريور جديد ساختمان برج امپراطور واحد f پلاك 0 طبقه 0 واحد f411-5571517
نعمت بیلانپزشک اطفالآذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز خيابان آزادي نبش سه راه گلگشت ساختمان ازادي پلاك 0 طبقه 3 واحد 4411-3352180
اشرف السادات طباطباوکيليپزشک اطفالآذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز خيابان شهيد بهادري پلاک 67 طبقه 0 واحد41-35263116
پريسا موسي پور کليبرپزشک زنان و زایماناستان آذربایجان شرقی شهرستان عجب شير شهر عجب شير پايين خيابان 18 متري عصمتيه کوچه شهيد انور آتشبار پلاک شهرداري 0طبقه 1422-6226451
لیلا شب آهنگپزشک زنان و زایماناستان آذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز سه راه شمس تبريز خيابان سربازشهيد خيابان جنب پارچه سراي نام آوران پلاك 0 طبقه 0 واحد411-2341899
مريم منصورفرپزشک فوق تخصص زنان وزایماناستان آذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز چهارراه باغشمال- روبروي بيمارستان الزهرا- ساختمان آفتاب - طبقه4- پلاک14413-5569031
لیلا محبوبیپزشک متخصص اطفالاستان آذربایجان شرقی شهرستان اهر شهر اهر آذربايجانشرقي شهرستان اهر يادبود ميدان يادبود ساختمان پزشكي پلاك 0 طبقه 1 واحد426-2226864
بابک صندوقچيان شتربانيپزشک متخصص اطفالاستان آذربایجان شرقی شهرستان اهر شهر اهر محله ميدان پانزده خرداد معبر ماقبل آخر خيابان امام خميني معبر آخر خيابان طالقاني426-2236500
بهروز آذریپزشک متخصص اطفالاستان آذربایجان شرقی شهرستان ميانه شهر ميانه خيابان امام خميني روبروي بانك ملي مركزي جنب داروخانه ايران ساختمان پزشكان مطب دكتر آذري(طبقه همكف) پلاك 45368423-2228080
مهین اشرفیان بنابپزشک متخصص اطفالاستان آذربایجان شرقی شهرستان بناب شهر بناب خيابان امام خيابان دانشجو ساختمان پزشكان بناب پلاك ندارد طبقه 1 واحد412-7231720
مريم مراديپورپزشک متخصص زناناستان آذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز چهارراه باغشمال - ساختمان اطبا - خيابان ارتش جنوبي - خيابان روبروي بيمارستان الزهرا پلاک 0 طبقه 1 واحد411-5570173
پرویز آزادیپزشک و متخصص زنان و زایمان و نازاییاستان آذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز خيابان 17شهريور جديد چهار راه چهارراه باغشمال خيابان خيابان17شهريور جديد پلاك 10 طبقه 01 واحد 1411-5531030
رقیه بهجتی پورناکیپزشک و متخصص زنان و زایمان و نازاییاستان آذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز خيابان آزادي خيابان نبش گلگشت ساختمان آزادي طبقه 1411-3374306
اسماعیل محررروحانیپزشک کودکانآذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز منبع كوچه پورآقا خيابان اتحاد پلاك 522 طبقه 0 واحد
منوچهر شيخ سليميپزشک کودکانآذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز هفده شهريورجديدجنب بستي وحيدپلاک 4 طبقه 0 واحد411-555335
منصور حق شناسپزشک کودکانآذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز خيابان 17 شهريور جديد-ساختمان پزشکان آبان طبقه 241-35552080
حسين گرگانيپزشک کودکانآذربایجان شرقی شهرستان بناب شهر بناب خيابان امام خميني ساختمان خاموشي412-7228243
نيره نجاتيپزشک کودکانآذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز آبرسان شمالي نبش کوي بيلانکوه ساختمان پلاک 514 طبقه 1 واحد411-6588282
محمد حسين حسنيان ذکرياپزشک کودکانآذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز 17 شهريور جديد ک شرکت بلوار قاضي طباطبايي پلاک 31 طبقه 2411-5531661
تانیا ارادتیکارشناس تغذیهآذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز نرسيده به چهارراه آبرساني روبروي خانه فرهنگ خيابان امام خميني ساختمان پزشكان پلاك 141 طبقه 1 واحد411-3362252
علیرضا قنادیکارشناس تغذیهتبريز مقصوديه خ قاضي طباطبايي خ تهبازان پلاک 31 ش ط 1411-5549094
الناز قره باغيکارشناس تغذیهآذربایجان شرقی شهرستان مراغه شهر مراغه معلم شمالي وکلاي 2 پلاک35421-3256343
امیر رستم زادهکارشناس تغذیهآذربایجان شرقی شهرستان مراغه شهر مراغه خواجه نصير چهار راه طلوع فجر خيابان خواجه نصير ساختمان ضيا پلاك 404 طبقه 04 واحد421-2243963
شهلا اتفاقکارشناس تغذیهتبريز خيبان امام خميني خيابان طالقاني ساختمان پزشكان شهريار پلاك - طبقه 2 واحد411-5564905
مریم وحیدی حسنلوئیکارشناس تغذیهآذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز خيابان ارتش جنوبي چهار راه باغشمال ساختمان آفتاب پلاك 9104-7412 طبقه 5 واحد 4411-5563884
زهرا برادران حسینیکارشناس تغذیهآذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز خيابان ارتش جنوبي خيابان خيابان هفده شهريور جديد ساختمان برج پزشكان پلاك 100 طبقه 14 واحد c411-5568255
نعيمه علي پورآذرکارشناس تغذیهآذربایجان شرقی شهرستان شبستر شهر شبستر پاسداران-خيابان پاسداران-کوچه هلال احمر471-2225910
حمید پزشکیکارشناس تغذیهميانه ميدان ازادي خ شهيد ميانجي مجتمع پزشكي سينا طبقه اول مشاور تغذيه و رژيم درماني حميد پزشكي423-2238821
فروغ السادات کريمي سرابيکارشناس تغذیهآذربایجان شرقی شهرستان سراب شهر سراب خيابان مطهري روبروي بازار طبقه فوقاني داروخانه شفا ، مشاوره تغذيه و رژيم درماني431-2224348
فاطمه علیزادهکارشناس تغذیهآذربایجان شرقی شهرستان سراب شهر سراب . خيابان فردوسي شرقي كوچه علامه مرتضوي پشت ساختمان بانك مسكن پلاك 0 طبقه 0 واحد431-2225166
حسن فرهادغيبيکارشناس تغذیهآذربایجان شرقی شهرستان تبريز شهر تبريز کوي وليعصر فلکه بزرگ خيابان مخابرات پلاک 9 طبقه زيرزمين411-3313432
علی اکبر حسنی افشردکارشناس تغذیهتبريز چهارراه ملل متحد خيابان شمس تبريزي چهار راه ملل متحد پلاک 11 طبقه زيرزمين411-2359577
فریبا شفقیکارشناس تغذیهمراغه خيابان خواجه نصير طبقه فوقاني بانك رفاه كارگران421-2252442
نشاط خلیل زادهکارشناس تغذیهاستان آذربایجان شرقی شهرستان سراب شهر سراب امام خيابان امام كوچه برق پلاك 0 طبقه 0 واحد431-2233223
حميد پزشکيکارشناس تغذیهآذربایجان شرقی شهرستان ميانه شهر ميانه م آزادي خ ميانجي فيزيوتراپي سينا423-2238821
پورینا نصیروشگفتار درمانیآذربایجان شرقی شهرستان مراغه شهر مراغه خواجه نصير خيابان جنوبي خيابان روبروي خيابان شهردار اسماعيلي پلاك جنب پيتزا طبقه 2 واحد 1421-2253477
معصومه آصفیگفتار درمانیآذربایجان شرقی شهرستان ميانه شهر ميانه ميدان آزادي روبروي بانك ملي جنب مطب دكتر منصوري طبقه دوم423-2240443
علي پاشاپورمتخصص مغز و اعصاباستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز 17 شهريور جديد ک ارک بل شهيد قاضي طباطبايي س گلستان پلاک 0 طبقه 135560623
فریبا ادوایمتخصص قلب و عروقاستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز 17شهريور ک حاج جبار نائب بل شهيدقاضي طباطبائي س آپادانا پلاک 0 طبقه 35571209
فیروز صالحپورمتخصص مغز و اعصاباستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز 17شهريور ک حاج جبار نائب بل شهيدقاضي طباطبائي س صدرا پلاک 0 طبقه 25537834
سيد هادي حکيممتخصص قلب و عروقاستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز ارتش جنوبي بل شهيدقاضي طباطبائي خ ارتش جنوبي س نبض پلاک 1 طبقه 235538880
پيمان جمشيديمتخصص قلب و عروقاستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز آبرسان خ دانشگاه بن بهار س پزشکي نور پلاک 0 طبقه 33376676
غلامحسین سرابی پورمتخصص قلب و عروقاستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز آبرسان ک 8متري مهرگان خ امام خميني س اسکان 1 پلاک 0 طبقه 23329755
ناهید رهبر فرش پیرامتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز تبريز خ 17شهريور خيابان ارتش جنوبي ساختمان سپيد پلاك 0 طبقه 2 واحد5540359
بهمن کرباسیمتخصص قلب و عروقاستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز چرنداب خ طالقاني شمالي خ شهيدقاضي طباطبائي ب آذربايجان پلاک 50 طبقه 1 واحد G35542199
داريوش سوادي اسگوئيمتخصص مغز و اعصاباستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز چرنداب خ طالقاني شمالي خ شهيدقاضي طباطبائي پلاک 32 طبقه 15540319
پریچهر احمدیمتخصص مغز و اعصاباستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز چرنداب خ طالقاني شمالي خ شهيدقاضي طباطبائي س امروز پلاک 0 طبقه 3 واحد 35548108
توحيد ايمانيمتخصص قلب و عروقاستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز چرنداب خ طالقاني شمالي خ شهيدقاضي طباطبائي م سينا پلاک 44 طبقه 05565103
فريبا حضرتي آقجه قشلاقمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز چرنداب خيابان طالقاني شمالي خيابان قاضي طباطبايي-برج آذربايجان پلاك 6331 طبقه 2 واحد g5558985
نادر اکرمی افشارمتخصص چشماستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز خ-شريعتي جنوبي كوچه چايچي پلاك 8 طبقه 3 واحد5555551
فنوره فراش زادهمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز خ 17 شهريور نرسيده به چهارراه باغ شمال جنب داروخانه بقراط ساختمان آبان پلاك 0 طبقه 4 واحد5545203
محمدصادق آخوندیمتخصص قلب و عروقاستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز خ قاضي طباطبايي خ قاضي طباطيايي س پزشکي سپيد پلاک 0 طبقه 05540234
روزیتا حسین زاده فسقندیسمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز خيابان َُِّّباستور جديد -ساختمان پارسا-طبقه 435427168
حمید مؤیدمتخصص چشماستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز خيابان 17 شهريور جديد بين طالقاني و شريعتي جنب بانك ملي ساختمان پزشكان پلاك 0 طبقه 1 واحد5532893
محمود بهشتيمتخصص گوش و حلق و بینیاستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز خيابان 17 شهريور جديد تقاطع طالقاني روبروي بانک مسکن واحد A طبقه 1 پلاک 2425548101
لیلا حامدمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز خيابان 17 شهريور جديد چهار راه طالقاني ساختمان امروز پلاك 0 طبقه 3 واحد 35548111
محمد بهزاداوخساريمتخصص گوش و حلق و بینیاستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز خيابان 17شهريور جديدجنب آزمايشگاه مهر ساختمان رونق ط45563694
عباس یوسفی میلانیمتخصص چشماستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز خيابان امام بين سه راهي تربيت و وسه راهي طالقاني مجتمع شهريار پلاك 0 طبقه 0 واحد5556385
مرتضي شمس نيامتخصص مغز و اعصاباستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز خيابان آزادي ايستگاه گلباد جنب کوي گلپر کلينيک مغز و اعصاب و خواب ايران33372990
رقیه بهجتی پورناکیمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز خيابان آزادي خيابان نبش گلگشت ساختمان آزادي طبقه 1 واحد دكتر رقيه بهجتي پورناكي3374306
بهزاد غفارلومتخصص چشماستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز شريعتي شمالي جنب كوچه شيخانه قديم روبروي كلانتري 16 پلاك 0 طبقه 0 واحد5566686
مریم منصورفرمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز شهرک نور-کوچه 6 متري پنجم-خ نور جنوبي-پلاک12-طبقه اول غربي35569031
مسلم تقي زاده سرابيمتخصص مغز و اعصاباستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز کوچه باغ خ کوچه باغ م نادر پلاک 112 طبقه 1 واحد 332819119
رامش برادران باقریمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز كوي وليعصر خيابان معلم ساختمان ولي عصرپلاك 0 طبقه 4 واحد3305777
شهين عبدالهي فخيممتخصص گوش و حلق و بینیاستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز گلگشت-کوي پارسا- بلوار آزادي -مجتمع پزشکي آزادي -پلاک14 طبقه 3 واحد f33377499
رضوانیه صالحیمتخصص قلب و عروقاستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز مارالان ک شهيد پارسا بل آزادي م پزشکي آتيه پلاک 0 طبقه 8 واحد غربي3373624
حميد اسلام پورمتخصص چشماستان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز شهر تبريز وليعصر خ عارف ک 10 متري ژان پ 17 ط 35554353
پروانه علي اکبرزادهمتخصص قلب و عروقاستان آذربايجان شرقي شهرستان سراب شهر سراب بازار خ فردوسي بن شهيد حاج احمد شمس پلاک 64 طبقه -12220796
اکرم میکائیل پورمتخصص قلب و عروقاستان آذربايجان شرقي شهرستان شبستر شهر شبستر شيخ محمودشبستري خ شيخ محمودشبستري خ امام خميني پلاک 0 طبقه 2 واحد 12226978
سکینه هادیمتخصص قلب و عروقاستان آذربايجان شرقي شهرستان مرند شهر مرند امام خميني خ 7تير غربي خ امام خميني پلاک 0 طبقه 22227525
اميرشهرام بيگ زادهمتخصص قلب و عروقاستان آذربايجان شرقي شهرستان مرند شهر مرند امام خميني خ امام خميني بن اطباء پلاک 0 طبقه 02221088
جعفر زاويهءگرگريفوق تخصص قلب و عروقاستان آذربايجان شرقي شهرستان ميانه شهر ميانه بيمارستان خ توحيد خ امام خميني پلاک 0 طبقه 12222821
بهناز محبتيانمتخصص زنان و زایماناستان آذربايجان شرقي شهرستان ميانه شهر ميانه خ امام خميني ک فردين جنب آزمايشگاه پاستور ساختمان پزشکان قائم طبقه همکف
بابک حيدريمتخصص قلب و عروقاستان آذربايجان شرقي شهرستان ميانه شهر ميانه ميانه خيابان امام خميني کوچه پزشکان2225599