تنفر از والدین و بحث و جدل در منزل

بیشتر فرزندان ، به والدین خود عشق می ورزند ، اما این حالت تنها برای زمانی است که والدین در نهایت محبت و مهربانی با آنها رفتار کنند. در صورتی که نیازهای آنها تأمین نشود ، حس تنفر از والدین در آنها شکوفا می شود. علت دیگرتنفر از والدین ، اثرات شرایطی است که والدین برای آنها فراهم می کنند.

به گزارش سایت نی نی عسل به نقل از مردمان:

تنفر از والدین: چرا برخی فرزندان از والدین خود متنفر میشوند؟

تنفر از والدین

مردمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام پیوند *
ایمیل *
وبلاگ