الگوی عادات کودک در دوران مختلف رشد

الگوی عادات کودک در دوران های مختلف رشد کودک متفاوت است و در هر دوران نوزاد توانایی های مختلفی از خود نشان می دهد.

الگوی عادات کودک در دوران مختلف رشد

*تازه متولد شده

– در طول روز بیشتر می خوابد

-هر 2 تا3 ساعت بیدار می شود

-هر 2 تا 3 ساعت غذا می خورد

– از رنگها ، صداها و آینه لذت می برد

– بوسیله سکسکه ، گریه و تولید صدا ارتباط برقرار می کند

-می تواند اجسام را از فاصله 20 سانتی متری ببیند

*یک ماهگی

-15 تا 16 ساعت در روز می خوابد

-هر 2 تا 3 ساعت از طریق شیر مادر یا شیشه تغذیه می کند

-با اجزاء صورت خود بازی می کند نه با اسباب بازی

-به صداهای آشنا پاسخ می دهد

-مهارتهای شنیداری او کاملا شکل گرفته است

-دست خود را محکم مشت می کند

* دو ماهگی

-در طول روز کمتر می خوابد و بیشتر در طول شب خواب است

-هر 2 تا 3 ساعت از طریق شیر مادر یا شیشه تغذیه می کند

-با بغبغو کردن و غرلند کردن به حرفهایی که می شنود پاسخ می دهد

-درک بهتری از اطرافیان و حرکات آنها دارد

-حرکت اشیاظئ را با چشمهایش دنبال می کند

-مکیدن شست دست را می آموزد

-شروع می کند به بلند کردن سر

*سه ماهگی

-در طول شب 5 تا 6 ساعت می خوابد

-15 ساعت در روز می خوابد

–هر 3 تا 4 ساعت از طریق شیر مادر یا شیشه تغذیه می کند

-روی زمین یا روی تشک بازی کودک ، بازی می کند

-دوست دارد با لگد زدن طوفان به پا کرده و در هر وسیله ای تاب بخورد

-صداها و حرکات را تقید می کند

-ارتباط چشمی برقرار می کند

-صورتهای آشنا را تشخیص می دهد

*چهار ماهگی

-خواب حدود 15 ساعت در روز دارد

-چرت 2 تا 3 دفعه در روز

-تغذیه با شیر مادر با شیشه هر 3 تا 5 ساعت

-شاید برای تغذیه با غذای کمکی آماده باشد

-از بازی دالی موشه و دیدن چهره های بانمک لذت می برد

-دوست دارد به سمت اسباب بازیها دستش را دراز کند

-در حال دندان در آوردن است

-از شکم به پشت قل می خورد

-می تواند به آرنج خود فشار وارد کند

*پنج ماهگی

-حدود 15 ساعت در روز می خوابد

-6 تا 8 ساعت در طول شب می خوابد

-تغذیه با شیر مادر با شیشه هر 3 تا 5 ساعت

-ممکن است تغذیه با غذاهای جامد را شروع کند

-بازی آن مان نوارا

-هنوز از بازی دالی موشه لذت می برد

-می اَموزد که چگونه با هر دو دستش اشیا را بگیرد و به سمت اشیا چنگ می زند.

*شش ماهگی

-15 ساعت در روز می خوابد

-2 تا3 دفعه چرت می زند

-شبها بیشتر می خوابد

-تغذیه با شیر مادر هر 3 تا 6 ساعت

-هر 3 تا 4 روز یک غذای جامد حریره ای جدید به او معرفی شود

-به بافت نرم اشیایی مثل توپ و سایر اسباب بازیها و اشیای موزیکال پاسخ می دهد

-به هر دو جهت می چرخد ، از پشت به جلو و از جلو به پشت

-می آموزد که چگونه بنشیند .

*هفت ماهگی

-15 ساعت در روز می خوابد

-6 تا 11 ساعت در شب می خوابد

-تغذیه با شیر مادر هر 3 تا 4 ساعت

-یا تغذیه با شیشه هر 4 تا 6 ساعت

-خوردن غذاهای جامد به اندازهی یک یا دو قاشق غذاخوری

-کتابهای عکس دار  و مجله های رنگارنگ بسیار مورد علاقه او هستند

-تمام رنگها را می بیند

-می تواند وزن خودش را با پاهایش حمایت کند (باکمک بزرگترها )

-صداها را تقلید می کند

*هشت ماهگی

-خواب 15 ساعت در روز

-دو بار در روز چرت می زند

-به 750 تا 900 کالری در روز نیاز دارد (400 تا 500 کالری از شیر مادر یا شیشه )

-غذاهای نرم و انگشتی با ساختارهای متفاوت را دوست دارد

-تمام اسباب بازیهای نرم و اشیای مناسب منزل برای او سرگرم کننده است

-می آموزد که خودش چگونه بنشیند

-شروع می کند به تکیه کردن بر چیزی

-شروع می کند به چهار دست و پا راه رفتن

* نه ماهگی

-خواب 15 ساعت در روز

-2 بار چرت زدن در روز

-تغذیه از شیر مادر یا شیشه کمتر از 1 لیتر

-خوردن غذاهای کمکی 3 تا 5 دفعه

-بالا رفتن از کوهی از بالش و گشتن و پرسه زدن در اطراف به کسب مهارتها و تجربیات حرکتی او کمک می کند

-آموخته است که اشیاء ماندگار هستند

*ده ماهگی

-خواب 13 ساعت در روز

-2 بار چرت زدن در روز

-تغذیه با شیر مادر یا شیشه 4 تا 5 دفعه در روز

-تغذیه با شیر مادر یا شیشه 4 تا 5 دفعه در روز

-آن مان نوارا بهتر از هر وقت دیگر کار می کند

-اسباب بازی های مورد علاقه اش را به خاطر می سپارد

-ساختارهای ساده را متوجه می شود

*یازده ماهگی

-خواب 13 ساعت در روز

-چرت زدن دو بار در روز

تغذیه با شیر مادر یا شیشه 3 تا 5 دفعه در روز

-به 3 وعده غذای جامد و یک تا سه میان وعده نیاز دارد

-بینهایت از آن مان نوارا لذت می برد

-اشیا را تشخص می دهد

-می آموزد که چگونه بایستد ، به حرکت خود سرعت دهد و در اطراف جستجو کند

*دوازده ماهگی

– 13ساعت در روز می خوابد

-دو دعفه چرت زدن در روز

-زمان قصه گفتن فرا رسیده است

-به 3 وعده غذای جامد و یک تا سه میان وعده نیاز دارد

-می تواند خودش غذایش را بخورد

-برای چند ثانیه ای کوتاه بدون حکایت دیگران می ایستد

-بدون کمک گرفتن از کسی 2 تا 3 قدم بر می دارد

-قادر است تا چند کلمه ای را به زبان بیاورد از آن جمله مامان و بابا

-جملات دستوری ساده را متوجه می شود

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام پیوند *
ایمیل *
وبلاگ